Společenství vlastníků Jeremenkova 102

Společenství vlastníků Jeremenkova 102 Milujeme čtyřku

Aktuálně:

Seznam dlužníků 31.12.2015

Konečný seznam dlužníků plateb služeb poskytovaných s užíváním jednotky za rok 2015 (sestavený ke dni 31.12.2015) najdete zde.

 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu je aktuální stav dlužníků nad 5 tis.Kč.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.

Seznam dlužníků 31.10.2015

Aktualizovaný seznam dlužníků plateb služeb poskytovaných s užíváním jednotky ke dni 31.10.2015 najdete zde.

 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu je aktuální stav dlužníků nad 5 tis.Kč.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.

Výbor a Komise

Napadení sklepů včera 13.10.2015

Vážení spoluvlastníci,

 

Včera jsme zjistili násilné rozlomení vložky zámku u vchodu do prostoru sklepů ve vchodu 102b. Prosíme o kontrolu Vašich sklepů aposkztnutí zpětné vazby. Případ je nahlášen na

 

MOP Podolí

adresa: Milevská 875, 140 00 Praha 4

tel.: 974 854 600; fax: 974 854 608


Výbor a Komise


Seznam dlužníku k 30.9.2015

Aktualizovaný seznam dlužníků plateb služeb poskytovaných s užíváním jednotky ke dni 30.9.2015 najdete zde.

 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu je aktuální stav dlužníků nad 5 tis.Kč.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.

Výbor a Komise

Upozornění pro spoluvlastníky vchodu 102 ve 4. a vyšších patrech na pískání

Vážení spoluvlastníci,

 
od spoluvlastníka z vchodu 102 a následné při pravidelné obchůzce zástupce správcovské firmy v tomto vchodě pátek 28.srpna 2015 bylo zjištěno, že ve vyších patrech tohoto vchodu (od 4. patra výše) je slyšet souvislé pískání. Vychází zřejmě z nějakého bytu.

Prosíme tedy všechny spoluvlastníky ze vchodu 102 od 4.patra výše, aby si doma překontrolovali svá poplašná zařízení (mají-li je instalována), pokusili se identifikovat příčinu a následně souvislé pískání odstranili.

Děkujume Výbor a Komise

Doplnění napadení sklepů

Vážení spoluvlastníci,

zde je doplnění dalších napadených sklepů: 

S28 a S44

Doufejme, že je to konečný výčet.

Výbor a Komise

Napadení sklepů

Vážení spoluvlastníci,

 
ve dnech 10. srpna 2015 zhruba v 18.10 hod bylo zjištěno jedním ze spoluvlastníkl, že došlo k napadení sklepů S23 a S24 (naproti vstupu od výtahu ve vchodu 102a), byly otevřeny sklepní dveře a u jejich zámků byly vylomeny vložky. Následně po obchůzce byly napadení rozšířeno dalším ze spoluvlastníků na sklepy S45, S46 a S58. Dne 11. srpna bylo ještě zjištěno, že v -2.patře vchodu 102b je poškozený zámek u dveří do sklepních prostor. K úvodnímu nahlášení na Policii ČR (služebna v Milevské) již došlo, ale prosím další poškozené spoluvlastníky, aby se k hlášení připojili.

Žádáme všechny spoluvlastníky o následující akce:
1) zkontrolovat sklepy
2) zdokumentovat případné napadení (fotodokumentace)
3) nahlásit napadení na Policii ČR
4) informovat pojišťovnu o pojistné události 

Děkujeme všem spoluvlastníkům, kteří zjistili napadení sklepů, provedli fotodokumentaci a nahlásili incident na Policii ČR.


Výbor a Komise

Omezení ve vchodě 102b - drobné opravy bytu v 7.patře

Vážení spoluvlastníci, 

se změnou vlastníka bytu v 7.patře vchodu 102b dochází i k jeho drobným opravám  - výměna podlah, dveří, malování, vestavné skříně a kuchyň. Práce již nový majitel zahájil. Z tohoto důlvodu prosím omluvte zvýšený hluk v přilehlých patrech, vyšší výskyt osob ve vchodě 102b a delší doby čekání na výtah. Majitel předpokládá ukončení oprav do září 2015.

Výbor a Komise

Zatečení vody do sklepních prostor v 1.patře vhcodu 102 (neděle 31.5.2015)

V neděli 30.května 2015 v podvečerních hodinách došlo ve sklepních prostorách v 1.patře vchodu 102 k zatečení vody způsobené prasklým kohoutem na potrubí určenému k zalévání zahrady pana Bašeho. Prasklý kohout byl ve večerních hodinách zajištěn tak, aby nechodházelo k dalšímu úniku vody. 

Pokud některým ze spoluvlastníků, kteří mají sklepy v 1.patře vchodu 102, zateklo do kójí a vznikla jim škoda, pak je žádáme, aby se obraceli na správcovskou firmu MOJA Servis (ing.Vaidiš) s nahlášením škodní události. Ta bude kryta z pojištění domácnosti pana Bašeho. Pro nahlášení škody prosím prověďte patřičnou fotodokumentaci.

Voda v prostorech sklepa byla panem Sosnou vysáta průmyslovým vysavačem ještě tentýž den v nočních hodinách. Jednalo se o cca. 140 litrů vysáté vody. V pondělí dopoledne již byly prostory suché.

V případě jakýchkoliv dalších otázek kontaktujte správcovskou firmu MOJA Servis s.r.o.

Děkujeme za pochopení


Výbor a Komise

Kniha závad za květen 2015

Aktuální knihu závad za květen 2015 najdete zde .

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a Komise

Schůze Výboru a Komise je úterý 28.4.2015 od 18 hod

Vážení spoluvlastníci, 

 
další schůze Výboru a Komise se koná v náhradním termínu, v úterý 28.dubna od 18 hodin v pizérii OÁZA. Zápis Vám byl uložen do sekce MOJE DOKUMENTY, máte-li náměty na projednání na schůzi, prosím zašlete je emailem na adresu vyborsvj@jeremenkova102.cz .

Výbor a Komise

Zápis ze schůze Výboru 3.3.2015

Do vašich e-schránek na portále www.jeremenkova102.cz byl umístěn zápis ze schůze Výboru 3.3.2015.

Po přihlášení k portálu bude dostupný v sekci MOJE DOKUMENTY.

Výbor a Komise

Seznam dlužníků k 31.3.2015

Aktualizovaný seznam dlužníků plateb služeb poskytovaných s užíváním jednotky ke dni 31.3.2015 najdete zde.

 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu je aktuální stav dlužníků nad 5 tis.Kč.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.

Výbor a Komise

Veselé velikonocePřeje Výbor a Komise

Kniha závad za březen 2015

Aktuální knihu závad za březen 2015 najdete zde .

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a Komise

Kniha závad únor 2015

Aktuální knihu závad za únor 2015 najdete zde .

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 28.2.2015

Aktualizovaný seznam dlužníků plateb služeb poskytovaných s užíváním jednotky ke dni 28.2.2015 najdete zde.

 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu je aktuální stav dlužníků nad 5 tis.Kč.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.

Výbor a Komise

Potvrzení o příjmech z reklamy za rok 2014 je uveřejněno v sekci MOJE DOKUMENTY

Do sekce MOJE DOKUMENTY bylo uveřejněno každému spoluvlastníkovi Potrvzení o příjmech z reklamy za rok 2014.

Výbor a Komise

Poplatek za psa do 31.března 2015

Upozorňujeme majitele psů, aby do 31.března 2015 zaplatili poplatek za psa za kalendářní rok 2015. Poplatek lze platit bankovním převodem v informačních centrech, v pokladně Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b nebo na poště složenkou typu A.

Variabilní symbol je 10 místný a začíná 9004... nebo začíná 1341.... . Je uveden pod čarou na přihlášce k místnímu poplatku.

Pro bližší informce kontaktujte správce poplatku na tel.: 261 192 488 , 261 192 434 nebo na e-mailové adrese: eva.sedlakova@praha4.cz .

Výbor a Komise


Zrušení nepoužívaného běžného a spořícího účtu

V průběhu měsíce března dojde ke zrušení starých nepoužívaných bankovních účtů SVJ (běžného a spořícího). Finanční prostředky budou převedeny na stávající běžný nebo spořící účet, popřípadě využity k uložení na termínovaný vklad JT Banky. Na staré účty již nepřicházejí žádné platby spojené s užíváním bytů a jsou placeny měsíční poplatky za jejich vedení. Zrušením starých účtů dojde i ke zrušení měsíčních plateb poplatků za ně.

Výbor a Komise

NEVIDOMÍ MOHOU TŘÍDIT ODPAD na PRAZE 4

Více než 9 měsíců jsou k dispozici nádoby na tříděný odpod, které umožňují slabozrakým a nevidomým třídit odpad. Společnost Pražské služby vybavila vybrané sběrné kontejnery na papír, sklo, plast a nápojové kartony na deseti vytipovaných místech označením v Braillově písmu. Tato stanoviště byla vybrána společně se zástupci sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v České republice (SONS ČR).

Stanoviště kontejnerů s Braillovým písmem v Praze 4:

 
Michelská X Ohradní

O rozšíření stanovišť po celém území Prahy se jedná.

Výbor a Komise


KAM S AZBESTEM ?

Nebezpečný azbestový odpad lze odkládat do uvedených provozoven. Uložení azbestu je zpoplatněno.

A.P.E., s.r.o. Rosická 795, Praha - Vinoř, 190 17 , m.: +420 603 255 885

ECO - F, a.s. Beranových 65, Praha 18, 199 00 , m.: +420 606 676 864

ECO - F, a.s. Ringhofferova 1, Praha 5 - Zličín, 155 21 , m.: +420 606 676 864

KLIO, s.r.o. Dolňanská 400, Praha 5-Zličín, 155 21, tel.:+420 257 950 484,m.:+420 602 158 872

SITA CZ, a.s. Ke Kablu 289/7, Praha 10, 100 37, m.: +420 602 632 702, tel.: +420 242 403 224

VS - Ekoprag Teplárenská 5, Praha 14, 108 00, tel.: +420 244 911 196, +420 272 700 952

Výbor a Komise

Věnujte teplé oblečení lidem bez domova

Každou středou od 8.45 do 10.00 hod na stanovišti Pikovická poblíž nádraží Braník lze předat nepotřebné teplé obečení mobilní sociální službě neziskové organizace NADĚJE. Pokud máte nepotřebné oblečení, je toto možnost jak pomoci lidem v nouzi.
Výbor a Komise

Rámcová smlouva s J&T Bank podepsána

Vážení spoluvlastníci,

do vašich datových schránek byla umístěna Rámcová smlouva mezi SVJ Jeremenkova 1171 a J&T Bank za účelem možnosti zřízení termínovaného vkladu. Smlouva byla podepsáno v souladu s oprávně ními členů Výboru. Též jsou připojeny podmínky a reklamační řád. Tato zpráva navazuje na aktualitu uveřejněnou dne 12.12.2014, kterou jsme vás informovali, že Výbor bude volné finanční prostředky ve výši 1 mil.Kč ukládat na termínovaný vklad za účelem jejich zhodnocení (úroková sezna 1,8 % p.a., bez poplatků). 

Jakékoliv dotazy v této záležitosti zasílejte emailem na vyborsvj@jeremenkova102.cz


Výbor a Komise

Nabídka bytu k prodeji vchod 102

Nabízíme k prodeji nadstandardní byt 2 + kuch. kout (50,5 m2) + balkón 5,2 m2 v OV. Byt se nachází v Praze 4 – Podolí, v Jeremenkově ul., v oblíbené rezidenční lokalitě s výborným dopravním spojením do centra nebo na nábřeží, 2 stanice bus od metra „Budějovická“ a cca 200 m od budoucí stanice metra D „Olbrachtova“. Byt je situován ve 2. nadzemním podlaží (další dvě podlaží pod bytem jsou podzemní garáže) novostavby z r. 2006 s výtahem a s výhledem do upraveného vnitrobloku. Byt tvoří předsíň (5,3 m2), koupelna s vanou a WC (4,4 m2), obývací pokoj s  kuchyňským koutem vybaveným kuchyňskou linkou s varnou deskou, lednicí, myčkou a digestoří (23,1 m2), ložnicí (15,9 m2) a balkónem (5,2 m2) přístupným z obou pokojů. Byt má dřevěná okna, dřevěné zárubně a dveře SAPELI, vstupní bezpečnostní dveře NEXT, vnitřní horizontální žaluzie, mikroventilaci, laminátové plovoucí podlahy a lze jej nabídnout včetně stávajícího nábytku a vybavení. 

K bytu náleží v ceně bytu zděný sklep o velikosti 3 m2 a lze nabídnout i garážové stání za 300.000 Kč. Cena 3.700.000 Kč (+ daň z převodu nemovitosti hradí kupující).

Kontakt: Andrea Kublová 603415587, andrea.kublova@volny.cz

Potvrzení o příjmech z reklamy pro daňová přiznání

V týdnu od 16. do 22. února 2015 budou do e-schránek jednotlivých spoluvlastníků uložena potvrzení příjmech za rok 2014 (jedná se o příjmy s reklamy). Toto potvrzení vydává SVJ jmenovitě všem spoluvlastníků pro potřeby doložení k daňovému přiznání za rok 2014.

Výbor a Komise

Zápis ze schůze Výboru 6.1.2015

Do vašich e-schránek na portále www.jeremenkova102.cz byl umístěn zápis ze schůze Výboru 6.1.2015.

Po přihlášení se vám bude dostupný v sekci MOJE DOKUMENTY.

Výbor a Komise

Zápis ze schůze Výboru 9.12.2014

Do vašich e-schránek na portále www.jeremenkova102.cz byl umístěn zápis ze schůze Výboru 9.12.2014.

Po přihlášení se vám bude dostupný v sekci MOJE DOKUMENTY.

Výbor a Komise

Kniha závad leden 2015

Aktuální knihu závad za leden 2015 najdete zde .

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise


Seznam dlužníků k 31.1.2015

Aktualizovaný seznam dlužníků plateb služeb poskytovaných s užíváním jednotky ke dni 31.1.2015 najdete zde.

 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu je aktuální stav dlužníků nad 5 tis.Kč.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.

Seznam dlužníků k 31.12.2014

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného ke dni 31.12.2014 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu je aktuální stav dlužníků nad 5 tis.Kč.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.

Kniha závad prosinec 2014

Aktuální knihu závad za prosinec 2014 najdete zde .

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise

Podolská porodnice oslavila 100 let

Víte, že v roce 2014 oslavila Podolská porodnice 100 let. V současné době je v monumentální budově umístěné v parku pod vyšehtradskými hradbami Ústav pro péči o matku a dítě. Zakladatelem byl chirurg a rentgenolog Rudolf Jedlička. Nemocnici navrhl architekt Rudolf Kříženecký. 

 
Pár dobových fotek najdete zde.

Výbor a Komise

Spokojené bydlení a hodně zdraví v roce 2015 přeje Výbor a Komise


Snížení nákladů na UPC internet (40 Mbs za 468,-Kč na 12 měsíců)

Pokud někteří z vás používáte UPC internet, pak se může hodit následující informace. UPC do naší Rezidence technicky může dodat službu internet 40 Mbs za 468,-Kč / měsíc na dobu 12 měsíců. Platíte-li měsíčně za internet více a s nižší rychostí a přemýšlíte-li o využítí možnosti od UPC k 31.12.2014 bezplatně odejít v souvislosti s nárůstem cen, pak využití této možnosti změny služeb vám ušetří měsíční výdaje a také čas, který je nutný věnovat přechodu k jinému operátorovi. 

Zkuste si zavolat na UPC klientskou linku (číslo +420 241 005 100) a informujte se na to. Využil jsem toho a to jsem původně chtěl od UPC odejít protože zdražují. Nakonec jsem zůstal a ušetřil pár desítek korun, získal lepší parametry internetu a hlavně ušetřil čas. 

Příjemné vánoce všem přeje jménem Výboru a Komise přeje

Martin Lukáš 

Termínovaný vklad pro uložení volných prostředků SVJ

Na schůzi Výboru a Komise dne 9.12.2014 byla s konečnou platností projednáno téma uložení volných finančních prostředků na termínovaný vklad J&T Banky. Rámcová smlouva s bankou byla podepsána v souladu s podpisovými právy SVJ Jeremenkova 1171. Do konce roku bude využito uložení finančních prostředků na 1 rok s úrokem 1,8 p.a. (bez poplatků). V případě dotazů se obracejte na členy Výboru prostřednictvím emailu vyborsvj@jeremenkova102.cz .

Výbor a Komise 

Chystá se lepší očíslování pater, bytů a schránek

Na schůzi Výboru a Komise byla dne 9.12.2014 projednána připravovaná studie o kvalitnější identifikaci pater, bytů a schránek v jednotlivých vchodech Rezidence Jeremenkova. Současná situace (kdy není pro hasiče, zdravotní službu, Policii ČR včetně městké) je neúnosná. Orientace pro tyto složky v případě potřeby rychlého zásahu (požáru, úrazu, apod.) je velmi těžkopádná a telefonní navigace někým znalým v objektu najít konkrétní byt a jeho vlastníka nepřispívá k jeho efektivitě. Proto se Výbor a Komise rozhodla zpracovat studii identifikačního systému, který bude v zájmu SVJ i jeho členů. Tato studie počítá s kvalitnějším očíslováním pater, očíslováním bytů, schránek a orientačního tabla v prostoru schránek tak, aby nebylo narušeno soukromé vlastnictví a zároveň byla zajištěna možnost orientace pro "zdravotníky, požárníky, policajty" apod. 

Jakmile bude tato studie dokončena, bude k dispozici k vyjádření a komentářům.

Výbor a Komise

Kalendář Městské části Praha 4

Kalendář městské části Praha 4 pro rok 2015 je výhradně k dostání v Czech POINT Antala Staška 2059/80b (budova Úřadu MČ Praha 4) a stojí 75 Kč.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 30.11.2014

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného ke dni 30.11.2014 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu je aktuální stav dlužníků nad 5 tis.Kč.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.

Katalog sociální služeb

Úřad městské části vydal s podporou Magistrátu hl.města Prahy aktuální katalog poskytovatelů sociálních a prorodinných služeb. Katalog je řazen podle různých složitých životních situací, které se mohou člověju přihodit. Jsou v něm uvedeny organizace, které sídlí na území MČ Praha 4. Katalog je dostupný v omezeném počtu v tištěné podobě. Elektornicky je dostupný zde.

Výbor a Komise 

Sbírka spacáků a dek

Máte-li doma starší zachovalý spací pytel nebo deku, můžete je darovat do sbírky, kterou pořádá od 1.11. do konce února 2015 (vždy ve středu od 13.00 do 17.00 hodin) Husův sbor v Nuslích. Adresa je Husův sbor, Táborská 317/65, Nusle.

Výbor a Komise

Víte, kde najdete nejbližší kontejner na kovové obaly?

Na rohu ulic Pacovská a Jankovská je až do konce prosince umístěn kontejner na kovové odpady. Praha 4 je zapojena do pilotního projektu na sběr kovových odpadů. V naší městské části fungují mimo toto ještě další tři stanoviště: 
Výbor a Komise

Park Družby změnil název na par Na Pankráci

Rada hlavního města Prahy schválila přejmenování původního názvu parku Družby z roku 1984 na park Na Pankráci. Tento název byl zvolen na základě ankety mezi obyvateli Prahy 4. Následně tento název schválila místopisná komise a Rada HmP. Název parku nyní lépe lokalizuje jeho umístění. Vědeli jste to?

Výbor a Komise

Počítače pomáhají mladým lidem

Městská část Praha 4 věnovala Domovu na půl cesty Maják, jehož provozovatelem je obecně prospěšná společnost Ekumenická síť pro aktivity mladých lidí, pět počítačů a monitorů do jeho pěti bytů. V nich bydlí mladí lidé, kteří v 18 letech opustili zařízení náhradní výchovné péče (dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy, Klokánky, apod.). Počítačovou techniku předali starosta Pavel Caldr a jeho 1. zástupce Jiří Bodenlos.

Výbor a Komise

Opravené světlo ve vchodě 102b

V průběhu středy bylo zprovozněno světlo ve vchodu 102b. Závadu způsobil vadný spínací prvek, proto na některých patrech vchodu 102b nebylo možné  rozsvěcet a v přízemí, -1. a -2.patře nebylo možné světlo zhasnout. Závada byla opravena v režimu havárie.

Výbor a Komise

Prohlédněte si rozpočet Praha 4 na webu

Víte, že si Městská část Praha 4 nechala vyvinout webovou aplikaci na prohlížení rozpočtu městské části? Najdete ji na této adrese. Všem jejím uživatelům aplikace přináší přehlednou, srozumitelnou a moderní formu prezentace příjmů a výdajů rozpočtu. Zobrazit rozpočet lze též na chytrém mobilu a tabletu. Vyzkoušejte si to a budete překvapeni.

Výbor a Komise  

MOVEMBER měsíc

Celosvětový projekt MOVEMBER na osvětu rakoviny prostaty je již 14 dní tady. Vznikl v roce 2003 v australském Melbourne. Má za cíl šířit informovanost o rakovině prostaty, učinit z ní veřejně diskutované téma a upozornit na důležitost prevence. Detailnější informace najdete zde nebo zde.

 Výbor a Komise

Úřad MČ Praha 4 nově vybavil dětský koutek

Víte, že dětský koutek v prvním patře budovy úřadu MČ Praha č na adresye Antala Staška 2059/8b byl nově vybaven? Nově se děti mohou těšit na didaktické panely, prolézačku se skluzavkou s motivy džungle a velká molitanová stavebnice. Dětský koutek je pro občany otevřen vždy v pondělí a středu od 8.00  do 18.00 hod a ve čtvrtek od 8.00 do 10.00 hod.

Už jste se tam se svými dětmi zastavili?


Výbor a Komise


Výlety po Praze až do telefonu

Víte, že do mobilních telefonů se systémem Android si můžete instalovat aplikaci Pražské výlety? Tato aplikace nabízí databázi se 40 výlety včetně popisu trasy, seznamu památek a náročnosti výletu. Kromě toho si každý uživatel může zobrazit trasu včetně své aktuální polohy či najít si jakým spojem hromadné dopravy se dostat na místo. Cena plné verze aplikace je 120,-Kč. Ztáhnout aplikaci si můžete zde. Bezplatná verze obsahuje čtyři výlety.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 31.10.2014

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2013 a dříve ke dni 31.10.2014 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2013.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.


Doplněn kontakt na Pražskou zvířecí záchranku

Do sekce UŽITEČNÉ KONTAKTY byl doplněn kontakt (web, email a mobil) na Pražskou zvířecí záchranku. (Úplně dole)

Výbor a Komise


Projeďte se historickou soupravou METRA

V rámci akce Zážitková turistika naplánoval Dopravní podnik poslední jízdy historickou soupravou metra. Tří a pěti vozová souprava sveze maximálně 90 cestujících. V listopadu vyjede historické metro z Depa Zličín v sobotu 15.listopadu v 10 a ve 14 hodin. 20.prosince vyjede z Depa Kačerov. Vstupenky stojí 150 Kč, děti do 10 let mají v přítomnosti rodiče vstup zdarma.

Výbor a Komise

Víte, že ...

... Praha 4 plánuje vybudovat v parku u zámku Krč otáčivé hlediště, který by nahradilo zaniklé Krčeské lesní divadlo? 

V Krčském lesním divadle se naposledy sešlo obecenstvo v červnu 1997. Poté přestalo divadlo existovat. Nyní je šance na obnovu a rozšíření kulturní nabídky v Praze 4.

Výbor a Komise

První audiosteska je na Praze 4

V říjnu byla v Cholupicích slavnostně otevřena první naučná audiostezka v Praze. Její délka je cca.8 km a provede výletníky po významných stromech Prahy z Cholupic až do Komořan. Stezka je otevřena celoročně a k jejímu projití potřebujete chytrý telefon s QR čtečkou. U každého stanoviště je připraven QR kód, po jehož načtení se spustí z reproduktoru v telefonu výklad o konkrétním stromu nebo lokalitě.

Zkuste si tuto audio naučnou stezku projít se s vými dětmi. Uvidíte, že to bude příjemně prožité odpoledne.

Výbor a Komise

Prohlídka Senátu a Poslanecké sněmovny

Pro dříve narozené (seniory) je na 11.listopad připravena v režii MČ Praha 4 komentovaná prohlídka Senátu a poslanecké sněmovny. Přihlásit se lze  na telefonním čísle 800 100 128 od 8 hod. Linka je bezplatná.

Výbor a Komise

Vyšehradský kodex bude po dlouhé době vystaven

Víte, že se připravuje vystavení Vyšehradského kodexu? Veřejnost ho mohla naposledy vidět na konci 50.let v Paříži, od 7.11. do 15.3. si ho můžete prohlédnout ve Valdštejnské jízdárně jako součást výstavy Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300. Vstpuné je okolo 150,-Kč.

Výbor a Komise

Samoobslužná pokladna ušetří čas

V průběhu října byla instalována v budově MČ Praha 4 na Budějovické v prostoru naproti podatelně samoobslužná pokladna pro platbu správních poplatků. Její instalací se významně rozšiřují služby pro veřejnost, zrychluje se vyřízení záležitostí a občanům se šetří čas. Vyzkoušejte si to.

Výbor a Komise


Výmalba všech vchodů ukončena

V pátek 31.října byla dokončena výmalba poslední chodby ve všech patrech. Tím je výmalba celého objektu Rezidence Jeremenkova hotová. 

Věříme, že čistá a bílá výmalba vydrží dlouho bez šmouh a škrábanců. Chovejte se ohleduplně!

Výbor a Komise

Kniza závad říjen 2014

Aktuální knihu závad za říjen 2014 najdete zde .

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise

Připravuje se rekonstrukce Bránického dvora

Společnost Zemský pivovar, stávající nájemce Bránického dvora, se zavázala zajistit rekonstrukci této historické památky. Současný stav historické památky vyžaduje zásadní stavební rekonstrukci tak, aby byl zachován stávající historický ráz objektu, který je památkově chráněn Národním památkovým úřadem. Společnost Zemský pivovar má k dispozici studie stávajícího i budoucího stavu, které zahrnují též malý pivovar, hotel a restauraci. Cílem je též objekt začlenit více do společenského života Bráníku, otevřít ho veřejnosti, místním obyvatelům aby se stal místem odpočinku a kulturního vyžití. Předpokládaný konečný termín pro dokončení rekonstrukce a otevření je rok 2018.

Výbor a Komise

Výmalba vchodu 102 dokončena

V pátek 24.října byla dokončena výmalba chodby ve všech patrech vchodu 102. Věříme, že čistá a bílá výmalba vydrží dlouho bez šmouh a škrábanců. Chovejte se ohleduplně!

V dalších vchodech bude vymalováno v následujících týdnech.

Výbor a Komise

Rekonstrukce hřiště NA MLEJNKU a ZELENÉM PRUHU

Areál dětského hřiště Na Mlejnku s rozlohou bezmála 6000m2 je největším dětským hřištěm v Praze 4. V průběhu plánované rekonstrukce zde bude instalováno pro děti od 3 do 6 let a 6 do 12 let celkem sedm nových herních prvků. 

Též se plánuje rekonstrukce dětského hřiště na Zeleném pruhu. To je teď ve zchátralém stavu a muselo být z důvodu bezpečnosti zcela uzavřeno. To se však změní.

Výbor a Komise

KUŽELNÍK A CVIČÍCÍ STROJE v PARKU DRUŽBY

Pokračující revitalizace parku Družby na Pankráci přinesla další dvě novinky. V přední části byly instalovány cvičící stroje street workout určené především mladším ročníkům. Dále si návštěvníci mohou pobyt v parku zpříjemnit ruskými kuželkami. V plánu je též výstavba venkovního bowlingu.

Výbor a Komise

Výmalba společných prostor

Od 21. 10. 2014 do cca 3. 11. 2014 bude prováděna výmalba společných prostor nemovitosti. Práce budou postupně prováděny od vchodu 102, následně 102a a 102b.

Dbejte prosím v době provádění prací zvýšené opatrnosti při pohybu v nemovitosti.

Výbor a Komise

Zápis z jednání Výboru a Komise ze dne 7.10.2014 uložen v datových schránkách

Do vašich datových schránek byl vložen zápis ze schůze Výboru a Komise, která se uskutečnila v restauraci TREFA dne 7.10.2014.

Prosíme, seznamte se s ním. Případné komentáře zasílejte na email Výboru.

Výbor a Komise

Praha 4 připomínkuje zásady územního rozvoje hl.města

Hlavní město Praha zahájilo veřejné projednávání aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy (ZUR). Městská část Praha 4, která je protkaná sítí dopravních tras požaduje, aby v ZUR bylo provedeno důsledně vymezení staveb dopravní a technické infrastruktury důležitých pro funkci města jako celku. Prioritou Prahy 4 a pro udržitelný rozvoj jednotlivých lokalit naší městské části je dostavba Silničního okruhu kolem Prahy.

Výbor a Komise

Kniha závad září 2014

Aktuální knihu závad za srpen 2014 najdete zde .

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise

Sběr nebezpečného odpadu

Pokud máte doma nebezpečný odpad, můžete ho odevzdat dne 30.10.2014 mezi 16.30 hod a 16.50 hod na stanovišti křížovatky ulic Dvorecká a Jeremenkova (parkoviště). V tuto dobu tam bude přistaven vůz s obsluhou, která od vás odpad převezme.

Nebezpečným odpadem je: baterie, nádoby od sprejů, akumulátory, zahradní chemikálie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, lepidla a pryskyřice, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy,  detergeny, fotochemikálie, pesticity, zářivky a výbojky.

Využijte této bezplatné možnosti.

Výbor a Komise

Časopis Vaše 4 - novinka

Dovolujeme si Vám zaslat informace o vydávání nového měsíčníku Vaše 4, který se bude od 21.10. 2014 věnovat aktuálnímu dění na Praze čtyři. Časopis Vaše 4, vychází z již osvědčeného konceptu regionálních časopisů, které vychází na Praze 6 a 5.
 
Časopis bude distribuován adresně všem obyvatelům Prahy 4 do schránek, spol. Česká pošta, s.p. Praha 4 (Nusle, Podolí, Michle, Krč, Braník, Hodkovičky, Lhotka)
 
Připravované říjnové vydání vyjde: 21.10.2014 v nákladu 74 000 výtisků.
Ceník inzerce a ediční plán časopisu je pak na stránkách: http://www.vase4.cz/ 
 
Vaše 4 se bude věnovat:
 • aktuálnímu dění na Praze 4
 • politika na Praze 4
 • rozhovory s osobnostmi
 • kulturní a sportovní přehledy
 • tematické speciály

Výbor a Komise

Seznam dlužníků k 30.9.2014

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2013 a dříve ke dni 30.9.2014 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2013.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.

Výbor a Komise

Termín přistavení kontejneru na bioodpad

Na území MČ Praha 4 je od 4.října do 1.listopadu přistavováno celkem 30 kontejnerů na bioodpad. To je o 10 kontejnerů méně než v loňském roce. Tato bezplatná služba spočívá v tom, že na určená místa je přistaven velkoobjemový konejner určený ke sběru rostlinného bioodpadu, především trávy, listí, větví (do průměru 5 cm). 

Termín a místo přistavení nejbližšího kontejneru pro nás je 1.11. od 9 hod do 12 hod na průsečíku ulic Zelený pruh a Za pruhy.
Po celou dobu přistavení u něj bude obsluha, kontejner je označen viditelnou cedulí BIOODPAD.

Využijte této možnosti

Výbor a Komise

7.10.2014 od 17 hod - schůze Výboru a Komise

Říjnová schůze Výboru a Komise se koná v úterý 7.října od 17 hodin v restauraci TREFA u tenisových kurtů (sportoviště OÁZA) za Rezidencí Jeremenkova. Zápis z minulé (záříjové) schůze byl uložen do vašich "datových schránek".

Máte-li náměty k projednání, posílejte je na vyborsvj@jeremenkova102.cz . 

Výbor a Komise

Koncert MILUJEME ČTYŘKU před OC Arkády

Nevíte-li co v sobotu, pak si nenechte ujít největší kulturní událost na území městské části Praha 4 - koncert MILUJEME ČTYŘKU.

Na této akci, která se koná 4.10.2014 od 10 do 22 hodin vystoupí zvučná jména i žáci škol Prahy 4. Program obohatí prezentace sportovních aktivit, přehlídka automobilových veteránů a předávání ocenění novým čestným občanům městské části.

Nenechte si to ujít.

Výbor a Komise

Otevřený provoz školních hřišť Prahy 4 - již rok v provozu

Víte, že od loňského září Praha 4 zahájila otevřený provoz na většině školních hřišť? Za rok provozu se neobjevily závažné komplikace a problémy. Hřiště jsou přístupná veřejnosti. Vybavení hřišť se rychleji opotřebovává, proto se nyní zvažuje jak do budoucna upravit ozpočty škol, aby tyto dodatečné náklady pokryly. Otevřený provoz hřišť se totiž osvědčil, takže se v něm bude s největší pravděpodobností pokračovat.

Výbor a Komise

Praha 4 učuje směr rodinné politiky v Praze

Praha 4 udává směr v rodinné politice v celé metropoli a inspiruje partnery a mnohé úřady v celé České republice. Díky projektům financovaným z fondů EU umožňují jesle na Praze 4 a domácí hlídání rodičům neztratit kontakt se svým profesním oborem. Minulý rok byla některá zařízení zapojena do projektu ARPAV - Asociace rané péče a výchovy, která má za cíl pomáhat předškolním zařízením, při problémech se změnou chybné legislativy, sdružovat zkušenosti a předávat je mezi jednotlivá zařízení v celé republice. 

Věděli jste to?

Výbor a Komise

Vysokorychlostní WiFi na Úřadu MČ Praha 4

Úřad Městské části Praha 4 je pokryt bezplatnou vysokorychlostní WiFi. Ve všech patrech radnice si mohou její návštěvníci při čekání na obsloužení prohlížet emaily, stahovat a sledovat filmy nebo brouzdat na internetových stránkách (vyjma blokovaných). WiFi síť je koncipována tak, aby neohrozovala přístroje blízkého zdravotnického zařízení. Až půjdete na úřad - vyzkoušejte si to.

Výbor a Komise

Projekt kompostérů - musí zůstat doma

Z evropských fondů byl Městskou částí Praha 4 financován projekt kompostérů. Tyto byly bezplatně zapůjčeny MČ Praha 4 zájemcům na dobu pěti let. Bylo rozdáno přes 300 kusů a zbývá jich jen pár desítek. O poslední kompostéry se mohou hlásit lidé s trvalým bydlištěm v Praze 4 na e-adrese: kompostery@praha4.cz . Jedinou podmínkou je umístění kompostéru na území městské části Praha 4. Nelze ho tedy odvézt na chalupu, resp. kamkoliv mimo Prahu 4. Máte-li zájem a podmínky podpořit ekologické chování, využijte této možnosti.

Výbor a Komise
  

Praha 4 v mobilu

Víte, že od září je spuštěna speciální aplikace PRAHA 4 V MOBILU?

Po jejím nainstalování můžete mít v mobilu s operačním systémem ANDROID a v přenosných zařízeních iPod/oPad zdarma dostupné následující informace:
 • aktuální přehled kulturních, sportovních a společenských akcí, pořádaných na území městské části
 • Průvodce městskou částí Praha 4 pro občany i návštěvníky
 • Popis a kontaktní údaje úřadu (vedení městské části, jednotlivé odbory a další organizace)
 • Novinky z městské části Praha 4 - nejdůležitější aktuality z úřadů, jeho organizací a dalších subjekt
Nainstalujte si aplikaci ZDARMA a vyzkoušejte si jí.

Výbora a Komise

Zápis z jednání Výboru a Komise ze dne 9.9.2014 uložen v datových schránkách

Do vašich datových schránek byl vložen zápis z poprázdninové schůze Výboru a Komise, která se uskutečnila v restauraci TREFA dne 9.9.2014.

Prosíme, seznamte se s ním. Případné komentáře zasílejte na email Výboru.

Výbor a Komise

Zažít měšto jinak - sobota 20.9.2014 Nedvědovo náměstí - PODOLÍ

Nevíte, co o víkendu? Navštivte sousedskou akci Zažít město jinak.

9.ročník sousedských slavností Zažít město jinak se uskuteční v sobotu 20.září, v zónu klidu i veselí se v Praze 4 promění Nedvědovo náměstí v Podolí a Čestmírova ulice u náměstí Bratří Synků.

Veřejnosti budou také otevřeny brány Podolské vodárny, na své si přijdou milovníci dobré kávy, velocipedu, dobrého jídla, knížek a indiánských témat, či antikvariátních knih.

Příjďte si užít netradiční pohled na tato místa bez aut. akci pořádá Asistence o.p.s.

(Proč by se naše SVJ nemohlo příští rok zapojit do vytvoření další zóny klidu a v parčíku naproti Rezidenci neuspořádalo sousedskou slavnost?)

Výbor a Komise

Zápis z jednání Výboru a Komise ze dne 13.5.2014 uložen v datových schránkách

Do vašich datových schránek byl doplněn zápis z květnové schůze Výboru a Komise, která se uskutečnila v restauraci TREFA dne 13.5.2014.

Zápis z poprázdninového jednání v úterý 9.9.2014 bude doplněn a uveřejněn do datových schránek bezprostředně po vyhotovení.

Výbor a Komise


Projekt sběru kovových plechovek rozšířen

Na základě vyhodnocení projektu sběru kovových plechovek do kontejnerů, který provedl magistrát a jehož se účastnila i Praha 4, se dále v něm pokračuje a navíc je rozšířen o všechny kovové obaly. Do šedých nádob je tedy možné odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd

Do nádob napatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzinu a motorových olejů, atd.

Kontejnery na kovové plecovky najdete na rohu ulic Podolská X Pravá , Pacovská X Jankovská , Hlavní X Choratická a u samoobsluhy v ulici Vavřenova.

Vývor a Komise 

Zvýšení výkonnosti naspořených finančních prostředků

Již více než dva roky odkládáme na spořící účet u Raiffeisen Bank finanční prostředky. Na včerejší schůzi Výboru a Komise byla prezentována nabídky finančnícho poradce FinCentrum o termínovaném vkladu s vyšší výkonností/úročením než  je u spořícího účtu RaiffeisenBank. Do vašich datových schránek byla tato nabídka umístěna. Prosíme seznamte se s ní a zašlete vaše komentáře na vyborsvj@jeremenkova102.cz . Výbor a Komise zvažuje tuto nabídku využít.

Výbor a Komise

Sběr nebezpečného odpadu

V rámci mobilního sběru bude dne 18.9.2014 na křižovatce ulic Dvorecká a Jeremenkova od 16.30 hod do 16.50 hod přistaveno vozidlo s řidičem, kterému můžete odevzdat baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemikálie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, detergeny, fotochemikálie, pesticidy (přípravky k hubení hlodavců, hmyzu, plevelu a odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

Využijte této možnosti

Výbor a Komise

Café Na půl cesty má rampu pro vozíčkáře

Městská část Praha 4 poskytla Café Na půl cesty v parku Družba na Pankráci v letošním roce grant na vybudování rampy pro vozíčkáře. Tímto nájezdem se zvýšila dostupnost kavárny handicapovaným i starším spoluobčanům a rodičům s kočárky. Tato kavárna je atraktivní kavárnou při procházkách parkem nebo při vykonávání různých volnočaových aktivit (například jízda na kole, pouštění draků, apod.).

Výbor a Komise

Seznam dlužníků k 31.8.2014

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2013 a dříve ke dni 31.8.2014 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2013.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.

Výbor a Komise

Tip na sobotu 6.září

Nemáte-li plán na sobotu 6.září pak vám může přijít vhod společenské odpoledne pro všechny bez rozdílu věku ZÁŘÍme aneb akčně mezigeneračně. V pankráckém parku Družby se pod záštitou starorsty Prahy 4 koná tato akce pro všechny, kteří se rádí pohybují. Začátekl je ve 13 hod. Vyzkoušet si můžete pétanque, Nordic Walking, strollering - cvičení s kočárky, spirals - cvičení pro zdravý záda a pevný krok či masáže šíje od nevidomých masérů. Odpoledne vyvrcholí mezigeneračním bubnováním s Tokhim + Groove Army.

Nezapomeňte, tuto sobotu.

Výbor a Komise

Poprázdninová schůze Výboru a Komise

Poprázdninová schůze Výboru a Komise se koná v úterý 9.září od 17 hodin v restauraci TREFA (u tenisových kurtů). Na schlzi se budou probírat tyto body:

1) stavby na střeše Rezidence

2) reklama poutače na Rezidenci

3) nový člen Výboru (zápis do OŘ)

4) finanční poradce Fincentrum - zvýšení výkonosti naspořených prostredku SVJ

5) dlužníci

6) vyhodnocení hlasování per rollam 


Pokud máte další body na projednání, zasílejte je na vyborsvj@jeremenkova102.cz 

Výbor a Komise

Praha 4 preferuje metro D z nám.Míru do Písnice

Ve výchozích dopravních studiích byla plánována trasa D jeko klasické metro stejné koncepce jako na linkách A, B a C, později se začalo o ní mluvit jako o větvi "céčka", která odbočí z dosavadní trasy ve stanici Pankrác. Předpokládá se výstavba trasy z Pankráce na Nové Dvory (zatím bez depa Písnice). Stavět by se mělo začít v roce 2016 a zprovoznění se plánuje doi konce roku 2022. Napojení trasy metra D na stanici Pankrác je uvedeno na schématu.Výbor a Komise

Nové atrakce v parku DRUŽBY

Družba - oblíbený pankrácký park se dočká do konce roku mnoha pozitivních novinek. V přední části u ulice Pujmanové je záměr instalovat malý vodní prvek, který by v tropických vedrech ochladil návštěvníky, především malé děti. Pro mladou a střední generaci bude určeno nové venkovní fitness - street workout - prosvičování vahou vlastního těla. Pro všechny věkové kategorie pak bude určen venkovní bowling a kuželkovník. Také bude pro nejmenší vyhrazen prostor pro cvrnkání kuliček. Kromě nových atrakcí změní park i nové cesty.

Výbor a Komise

Kniha závad srpen 2014

Aktuální knihu závad za srpen 2014 najdete zde.

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise

Čekání na zveřejnění metropolitního plánu pokračuje

Ani v průběhu letních měsíců nebyl Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy doplněna zveřejněn metropolitní plán, který byl od května dokončován. Podoba a obsah metropolitního plánu nejsou stále upřesněny. Existují pouze "ilustrační výkresy", ze kterých se lze jen domnívat jak bude plán vypadat. MČ Praha 4 obdržela od svých občanů podněty v červenci. Do konce srpna budou odeslány jako náměty veřejnosti pro zpracování při přípravě plánu jeho pořizovateli, tzn. MHMP - Institutu plánování a rozvoje. Zatím se předpokládá, že přesná podoba plánu by mohla být v první polovině roku 2015.

Výbor a Komise 

Připomenutí hlasování per rollam

Opětovně připomínáme těm, kteří ještě nehlasovali per rollam, aby tak učinili. Do vašich datových schránek byl vložen před cca. měsícem hlasovací lístek, informační cedule byly před cca. 14 dny vyvěšeny v nemovitosti. Prosím hlasujte. Vytištěný a podepsaný hlasovací lístek vhoďte do schránky SVJ ve vchodě 102b nebo ho nascanovaný zašlete na email vyborsvj@jeremenkova102.cz .


Děkujeme 

Výbor a Komise

Přijďte rozzářit Prahu 4

V sobotu 6.září proběhne v Parku Družba od 13 hodin zábavné odpoledne pro všechny generace ZÁŘÍme (aneb akčně - mezigeneračně), které naváže na loňskou úspěšnou akci pro všechny generace a vyvrcholí velkým mezigeneračním bubnováním. Naplánujte si sobotní odpoledne podle programu, který najdete na www.prave-ted-ops.cz

Výbor a Komise

Připomenutí hlasování per rollam - upozornění vyvěšeny v Rezidenci

V tomto týdnu byly v našem domě vyvěšeny cedule připomínající probíhající hlasování per rollam. Zároveň byly vhozeny hlasovací lístky do schránek těch z vás, kteří ještě nehlasovali. Ve vašich datových schránkách máte již měsíc uložené elektronické verze hlasovacích lístků. Dále jsou hlasovací lístky umístěné na nástěnkách v jednotlivých vchodech. Prosíme vyplňte je, HLASUJTE. 

Následně je vhoďte vytištěné s vaším podpisem do schránky SVJ ve vchodě 102b nebo je nascanované zašlete na email vyborsvj@jeremenkova102.cz .

Děkujeme

Výbor a Komise

Nabídka kulturních zážitků v Praze 4 je bohatá

Divadelní představení, koncerty, kulturní vystoupení a desítky dalších aktivit průběžně po celý rok v naší městské části. Mnohé jsou podpořeny grantem Prahy 4. Co však Praha 4 postrádá je fungující kino. Určitý pokus o jeho pravidelný provoz na Spořilově se rozběhl více než před rokem. Snad se podaří, aby toto kino fungovalo plynule.

Výbor a Komise 

Praha 4 přivítá příznivce a ochránce zeleně

V srpnu městská část Praha 4 hostí mistrovství České republiky ve stromolezení a národní arboretickou konferenci STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM. Obě akce jsou pořádány Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu a MČ Praha 4. V Sobotu 16.8.2014 se v prostoru louky na břehu Vltavy v ulici U Kempinku koná 14.ročník mistrovství České republiky ve stromolezení. Závody doplní bohatý doprovodný program. Na své si přijdou i děti, pro které jsou připraveny soutěže v poznávání dřevin. Sobotní program akončí koncert skupiny Cémur Šámur.

Nemáte-li na víkend plán, můžete využít tuto možnost.

Výbor a Komise

Seznam dlužníků k 31.7.2014

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2013 a dříve ke dni 31.7.2014 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2013.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.

Výbor a Komise

Blíží se POVINNOST ZAPLATIT POPLATEK ZA PSA

Upozorňujeme držitele psů, že splatnost poplatku za psa chovaného v bytě za II.pololetí je do 31.srpna 2014. Poplatek ve výši 1500,-Kč je splatný bez vyměření předem.

Složenky na tento místní poplatek MČ Praha 4 nerozesílá. Pokud ti z vás, kteří v Rezidenci Jeremenkova nezaplatí poplatek za psa včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor finanční správy MČ Praha 4 poplatek platebním výměrem a může jej zvýšit až na trojnásobek.

Poplatek můžete zaplatit: a) bankovním převodem, b) složenkou na poště nebo v indformačních centrech.

Údaje pro platbu jsou: variabilní symbol a číslo účtu

Variabilní symbol je desetimístný a začíná 9004... nebo 1341... (variabilní symbol je uveden na přihlášce k místnímu poplatku ze psů nebo na dokladech o zaplacení z minulých let).

Číslo účtu pro úhradu je: 19-2000832359/0800

Nezapomeňte včas poplatek uhradit.

Výbor a Komise


Kniha závad za červenec 2014

Aktuální knihu závad za červenec 2014 najdete zde.

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise

Zbavte se zdarma vyřazených elektrospotřebičů

Téměř před rokem MČ Praha 4 zahájila ve spolupráci se společností ELEKTROWIN ojedinělý projekt sběru starých elektrických spotřebičů z domácností a bytů prostřednictvím bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. V projektu se bude pokračovat i nadále. V přípaě, že se naše SVJ rozhodne se do systému zapojit, stačí když vyčlení v Rezidenci Jeremenkova část společných prostor (sklep, sklad, samostatnou místnost, zákoutí pod schody, apod.) a umožní zde obyvatelům ukládat staré elektrospotřebiče (lednice, pračky, sporáky, televize, rychlovarsné konvice, apod.). Společnost ELEKTROWIN zajistí bezplatný odvoz. Jedinou důležitou podmínkou je, aby elektrospotřebiče byly kompletní.
 

Výbor a Komise

Nový most přes Vltavu

Zastupitelé hlavního města Prahy na jaře schválili změnu územního plánu, která umožňuje v lokalitě Smíchovnské nádraží v Praze 5 výstavbu nové čtvrti Smíchov City. Součástí této výstavby je i varianta přemostění Vltavy s vyústěním v oblasti plavckého bazénu v Podolí- tzv.Dvorecký most. O změně územního plánu se jednalo sedm let a právě otázka Dvoreckého mostu a toho, zda by měl sloužit pouze pro městskou dopravu nebo pro automobilový provoz, byla tématem řady diskusí.

"Městská část Praha 4 si je plně věnova potřeby nového přemostění přes Vltavu. Podporujeme však výhradně variantu městského mostu, který by sloužil pouze pro městskou hromadnou dopravu, záchranné složky, cyklisty a pěší. Zásadně nesouhlasíme s provozem aut na plánováném mostu mostě a variantu, která by přivedla intenzivní automobilový provoz do převážně vilových čtvrtí Prahy 4, rozhodně odmítáme", uvedl starosta Prahy 4 Pavel Caldr.

Výbor a Komise 

Kniha o Praze 4 představuje jednotlivé čtvrti

Víte, že vyšla nová barevná publikace o naší městské části "Praha 4 známá neznámá". Najdete v ní poutavé provádění všemi čtvrtěmi od Nuslí přes Michli po Pankrác a Krč, od Podolí přes Braník až po Hodkovičky. Publikace byla vydaná za podpory MČ Praha 4 a je již 61.svazkem edice Knihy o Praze. Pokud máte o ní zájem, můžete si ji akoupit v celé síti prodejen Neoluxor, v Academii a v Knihkupectví Daniel na Národní třídě. 

Výbor a Komise

Připomenutí hlasování per rollam

Dovolujeme si vám připomenout, že stále běží hlasování per rollam. Do vašich datových schránek byla vložena před cca. 14 dny anketa. Prosím projděte si ji a vyplňte ji. Následně ji předejte vytištěnou do schránky SVJ ve vchodě 102b nebo ji nascanovanou zašlete na email vyborsvj@jeremenkova102.cz .

Děkujeme 

Výbor a Komise

Dopravní hřiště je přístupné veřejnosti

Věděli jste, že od jara bylo otevřeno dětské dopravní hřiště Jánošíkova? Do dětském dopravním hřišti bude v nadcházejím školním roce probíhat cílená výuka dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd základních škol MČ Praha 4. Kromě toho je též hřiště otevřeno pro veřejnost vždy v pátek od 15 do 19 hod nebo v sobotu a neděli od 11 do 19 hod.

Výbor a Komise


Adolf Born oslavil 84.narozeniny

Čestný občan MČ Praha 4 a zasloužilý umělec výtvarník Adolf Born oslalvil v červnu 84. narozeniny. Autorovi nezapomenutelných pohádkových postaviček Macha a Šebestové a dalších oblíbených dětských hrdinů dodatečně gratulujeme.

Výbor a Komise

Výzva k hlasování per rollam

Do datových schránek (interní dokumenty) všech registrovaných vlastníků byla vložena anketa pro hlasování per rollam "Návrh na rozhodnutí vlastníků jednotek mimo shromáždění". Žádáme všechny vlastníky, aby tímto způsobem hlasovali.

Výbor a Komise
 

Bezplatný vzdělávací kurz pro rodiče

"Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské nebo mateřské dovolené. Domácí chůva pro děti ve věku 0 - 6 let", to je název projektu financovaného z Evropského sociálního fondu. Tento projekt nabízí i letos pražským maminkám a tatínkům vzdělávání v oblasti péče o děti zcela zdarma. Můžete se tak stát certifikovanými chůvami.

Pro bližší informace se podívejte na www.zzpraha4.cz  nebo kontaktujte Zdravitnické zařízení Praha 4, Kotorská 40/1590, 140 00 Praha 4.

Výbor a Komise

Buďte všímaví ke svému okolí

Krásné letní počasí láká vyjít nebo si vyjet ven, odjet na dovolenou apod. Ale POZOR, to je ideální doba pro ty, kteří mají v úmyslu se přiživit na nás a našich věcech.

O pořádek se v ulicích Prahy 4 stará 99 stážníků, 26 z nich je okrskářů. Nebuďte tedy hluší a slepí, zajímejte se o své okolía telefonátem na linku 156 chraňte majetek nejen sobě, ale i druhým.

Výbor a Komise

Velkooběmové kontejnery se v červenci nepřistavují

Protože se velkooběmové kontejnery v červenci nepřistavují, je nejbližší termín přistavení stanoven na 4.srpna od 16.00 do 20.00 hod na běžném místě - křižovatka Jeremenkova - Sitteho (cca.300 metrů pod Rezidencí).

Prosím využijte této možnosti a neodkládejte velkooběmové odpady do naší kontejnerovny když lze využít tuto možnost nebo kontejnery na tříděný odpad umístěné trvale na tomtéž místě.

Děkujeme za pochopení

Výbor a Komise

Praha 4 se stala členem Národní sítě zdravých měst

Víte že Praha 4 je členem Národní sítě zdravých měst (NSZM)? Ano je tomu tak. Víte co je Národní síť zdravých měst? Je to asociace municipalit České republiky, která byla založena v roce 1994. V současné době zastřešuje 117 měst, obcí, mirkoregionů a krajů. Posláním NSZM je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných standardů jako je projekt Zdravé město a Místní agenda 21. Bližší informace najdete zde.

Výbor a Komise


Zápis ze shromáždění SVJ 17.6.2014

Zápis ze schůze shromáždění konané dne 17.6.2014 v hotelu OÁZA najdete zde.

Prosíme, seznamte se s ním. Máte-li k němu připomínky, napiště je na email: vyborsvj@jeremenkova102.cz 

Výbor a Komise

Stavební úpravy omezily pohyb po Kačerově

Z důvodu stavebních úprav plynovodu je až do 7.července 2014 omezení na vozovkách a chodnících těchto komunikací:
Na Návrší, Na Brázdě (část Kačerov).
Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti.

Výbor a Komise

Letní provoz knihoven

Provozní doba poboček knihoven od 7.července  do 31.srpna:

Krč, Štúrova 64/1282 (Modrý pavilon): út 9 - 16 a čt 12 - 19 hod.

Michle, Michelská 1/7 (Domov Sue Ryder): út 9 - 16 a čt 12 - 18 hod.

Novodvorská 151/103 (KC Novodvorská): Malá půjčovna St 12 - 19 a pá 9 - 16 hod.

Pankrác, Na Veselí 5/542: út 9 - 16 a čt 12 - 18 hod.

Spořilov, Postupická 7/2932: po 13 - 19, st 12 - 19 a pá 9 - 16 hod.

Vikova 4/1223: st 12 - 19 a pá 9 - 16 hod.

Všechny pobočky jsou uzavřeny 28.7. - 10.8.2014


Výbor a Komise 

Praha 4 zvítězila v maratonské štafetě

V rámci 20.ročníku Volkswagen Maraton Praha byla připravena štafeta pro představitele hl.města Prahy a městských částí, kterými závod probíhal. Jednalo se o štafetu 3 x 10 km + 12,195 km. Městskou část Praha 4 úspěšně reprezentovali čtyři závodníci, kteří se umístili na 1. místě s velmi dobrým časem. 

Sportem ku zdraví

Výbor a Komise

V domě se našel klíček s číslem 141

Kdo ztratil klíček s označením 141, prosím hlaste se u paní Hrazdilové (hrazdilova@inprokom.cz) .

Výbor a Komise

PŘIPOMENUTÍ - Shromáždění SVJ 17.6.2014 od 18 hod.

Dovolujeme si připomenout, že v úterý 17.6.2014 od 18 hod v komplexu OÁZA  se koná shromáždění SVJ. 

Pozvánka s programem je zde

Nemůžete-li se zúčastnit, prosíme o vyplnění a předání plné moci na členy Výboru a Komise. 

Těšíme se na vaši hojnou účast.

Výbor a Komise  

Seznam dlužníků k 31.5.2014

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2013 a dříve ke dni 31.5.2014 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2013.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.

Výbor a Komise

Soutěž ve sběru mobilu má 2 vítěze

Remízou skončila školní soutěž ve sběru použitých mobilů, kterou v období od 2.ledna do 31.března vyhlásila Rada městské části Praha 4. ZŠ Táborská i ZŠ U Krčského lesa shodně odevzdaly 56 mobilů, které byly na slavnostním vyhodnocení předány společnosti ASEKOL k dalšímu využití.

Výbor a Komise

Kniha závad květen 2014

Aktuální knihu závad za květen 2014 najdete zde.

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise

Pozvánka na shromáždění 17.6.2014

Dovolujeme si vás pozvat na shromáždění SVJ, které se koná dne v úterý 17.6.2014 od 18 hod v komplexu OÁZA.

Pozvánka s programem je zde . Nemůžete-li se zúčastnit, prosíme o vyplnění a předání plné moci na členy Výboru a Komise. Vzor plné moci najdete zde.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

Výbor a Komise  

Praha 4 zvítězila ve sběru starých počítačů

Celkem 1291 starých počítačů odevzdali Pražané ve sběrové soutěži Praha plná počítačů. Nejlepšími sběrači se stali občané naší městské části, kteří od 1. do 5. dubna přinesli do Sběrného dvora Durychova neuvěřitelných 409 počítačů.

Výbor a Komise

Rozšíření úředních hodin

Od 15.května 2014 došlo k rozšíření úředních hodin Úřadu MČ Praha 4.

Vedle úředních hodin daných zákonem (pondělí 8-18hod a středa 8-18hod) je zaveden nově ještě čtvrtkek 8-10hod.

Výbor a Komise 

Vyúčtování služeb 2013 je uveřejněno v datových schránkách

Vyúčtování služeb za rok 2013 je již uveřejněno v datových schránkách jednotlivých vlastníků. 

Výbor a Komise

V DBK změří bezplatně cholesterol a hemoglobin

Lékárna Pharmacentrum Budějovická pod záštitouměstské části Praha 4 připravila nový program Prevence civilizačních chorob.

Přijďte se nechat ZDARMA změřit ve dnech 16.-20.června 2014 do promostánku v -1.podlaží Obchodního domu DBK a během několika minut se dozvíte, jakou máte hladinu cholesterolu (krevní tuk) a glykovaného hemoglobinu (dlouhodobý ukazatel hladiny cukru v krvi).

Výbor a Komise

Vyúčtování služeb 2013 je uveřejněno v datových schránkách

Vyúčtování služeb za rok 2013 je již uveřejněno v datových schránkách jednotlivých vlastníků:

1) přehled plateb včetně penále
2) rozúčtování podle odečítací firmy FSP
3) vyúčtování služeb

Prosíme o zaplacení nedoplatků. Přeplatky si nechte poslat na svůj účet.

Za měsíc duben nebude uveřejňován seznam dlužníků. Bude uveřejněn až za měsíc květen. 

Výbor a Komise


Změna dopravního značení v Podolí

O května došlo k výrazné změně dopravního značení, ke zjednosměrnění oblasti ohraničené ulicemi Na Dolinách, Pod Děkankou, Na Hřebenech II, Pod Klaudiánkou a Na Zlatnici. Podrobné schéma najdete zde .

Cílem těchto úprav je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a současně dochází i k navýšení parkovacích kapacit.

Výbor a Komise.

Povinnost vlastníka dle Nového občanského zákoníku

Vážení spoluvlastníci,

 

Dovolte nám Vás informovat o platnosti ustanovení § 1177 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), tj. o povinnosti vlastníka cit.:

 

1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.

2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

 

Zejména s odkazem na odst.2) prosím v případě, že je Vaše bytová jednotka pronajímána, o sdělení jména a adresy osoby, které je bytová jednotka pronajímána.


Výbor a Komise


Vyúčtování služeb 2013

Vyúčtování služeb za rok 2013 je již ukončeno a v průběhu následujícího týdne bude každému vlastníkovi do jeho datové schránky uveřejněno toto vyúčtování skládající se z:

1) přehledu plateb včetně penále (přeplatek / nedoplatek)
2) rozúčtování podle odečítací firmy FSP (bezkontaktní a dálkové odečty měřidel)
3) vyúčtování služeb (podle výpočtových jednotek)

Zároveň se oznamuje, že o vrácení přeplatku si každý spoluvlastník musí písemně / elektronicky požádat u správcovské firmy MOJA Servis. Nedoplatky na službách budou koncem května předány k právnímu vymáhání. 

Za měsíc duben nebude uveřejňován seznam dlužníků. Bude uveřejněn až za měsíc květen. 

Výbor a Komise


Kniha závad duben 2014

Aktuální knihu závad za duben 2014 najdete zde.

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise

Putovní regionální konference EuroRegio

Karlovarský kraj a Západočeská univerzita v Plzni pořádala v prosinci roku 2013 4.ročník regionální česko-německé konference EuroRegio2013, na které byly prezentovány úspěchy i pády regionálního rozvoje západočeského kraje za dobu 10 let České republiky v Evropské unii. Zajímáte-li se o tuto oblast doporučujeme navštívit webové stránky zde.

Další, již 5.ročník, je plánován v Plzeňském nebo Středočeském kraji, popřípadě v Praze.

Výbor a Komise

Čištění garáží ukončeno

Dnes 27.dubna v 15.30 hod bylo ukončeno strojové čištění garáží. Ti z vás, kteří nevyjeli svými auty a znemožnili čištění, budou dotázáni proč i přes včasné informování takto učinili. 

Výbor a Komise

Strojové čištění - vyjeli jste auty z garáží?!

Kdo nevyjel dnes v sobotu 26.4.2014 svým autem z garáží riskuje, že mu bude auto poškrábáno při strojovém čištění podlah.

Prosím, předejděte případným sporům o poškrábaná auta a vyjeďte OKAMŽITĚ z garáží po dohodě s firmou provádějící úklid.

O průběhu strojového čištění jste byli informování v dostatečném předstihu obyvklými způsoby (vyvěšením v nemovitosti, emailem, na webu).

Výbor a Komise

Zápis ze schůze Výboru a Komise 15.4.2014 uveřejněn

Do datových schránek byl uveřejněn Zápis ze schůze Výboru a Komise konané dne 15.4.2014. Jakékoliv připomínky k zápisu, návrh témat pro další jednání a komentáře zasílejte emailem na vyborsvj@jeremenkova102.cz.

Výbor a Komise


Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23.května od 14 do 22 hodin a v sobotu 24.května od 8 do 14 hodin. Organizace a průběh voleb se řídí zákonem č.62/2003 Sb. 

Výbor a Komise


Zúčastnili jste se soutěže ?

Nezisková organizace ASEKOL a Agentura Dobrý den Pelhřimov pod záštitou Magistrátu hlavního města Praha vyhlásily začátkem dubna sběrovou soutěž starých počítačů pro všech 57 městských částí s názvem PRAHA PLNÁ POČÍTAČÚ.

Minulý rok Praha 4 vytvořila národní rekord ve sběru baterií. Jak to však bude letos se uvidí podle výsledků, které ještě nejsou známy.

Výbor a Komise

Peníze z hazardu mohou uhradit náklady za svoz odpadu

Rada Městské části Praha 4 nesouhlasila s navýšením poplatku za komunální odpad Pražanům a navrhla městu, aby náklady za komunální odpad Pražanů byly hrazeny z příjmů z odvodů loterií a jiných podobných her.

Možná to je způsob jak vhodně v této ekonomicky nelehké době přerozdělit příjmy ve prospěch obyvatel Prahy.

Výbor a Komise

POZOR - strojové číštění garáží 26.-27.4.2014

Vážení spoluvlastníci,

ve dnech 26. 4. 2014 od 9. 00 hodin 
do 27. 4. 2014 do 16. 00 hodin

bude prováděno  strojní čištění prostoru garážových stání.
 
Prosíme Vás o uvolnění parkovacích míst ve výše uvedeném časovém termínu.

Zároveň prosíme tímto všechny spoluvlastníky, kteří mají umístěnéjakékoli předměty v prostorách garáží tj. kartony, igelitové tašky, staré pneumatiky a další materiál, aby tyto předměty odstranili, nebo zřetelně do 24. 4. 2014 označili, kdy budou majitelem odstraněny. 
 
Neoznačené předměty budou vyvezeny do sběrného dvora.
 
Prostor garáží je určen pouze k účelům určeným kolaudačním řízením v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a požárně bezpečnostním řešením stavby.
 
Děkujeme za pochopení
Výbor a Komise

Kompostéry získaly své majitele

Praha 4 nedávno nabídla svým občanům možnost bezúplatného zapůjčení kompostérů v celkovém počtu 500 kusů. Informovali jsme o tom aktualitou z počátku února 2014. Zájemci, kteří se včas přihlásili, si 2.dubna vyzvedli kompostér ve Žlutých lázních (nedaleho naší Rezidence). O bezplatném předání byla sepsána smlouva o výpůjčce a předávací protokol. Protože byla vydána přibližně polovina kompostérů, mohou se další zájemci hlásit.

Výbor a Komise
 

Nepotřebné tonery a cartridge lze odevzdat na úřadě

Městská část Praha 4 se zapojila do sběru použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z domácích tiskáren (s vyjímkou tonerových válců). Máte-li nějaké k vyhození, zaneste je v originál PVC obalu nebo v igelitovém sáčku na recepci Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b.

Výbor a Komise

Deratizace začala v dubnu

Hlavní město Praha zahájilo každoroční plošnou deratizaci na svých pozemcích a pozemcích svěřených MČ Praha 4. Aby potkani neměli možnost úniku, je účelné a i vhodné, aby se do deratizace zapojilo i SVJ. Na nejbližší schůzi Výboru a Komise bude připojení se k plošné deratizaci projednáno a případně domluven postup deratizace v Rezidenci Jeremenkova.

Výbor a Komise

Seznam dlužníků k 31.3.2014

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2013 a dříve ke dni 31.3.2014 najdete zde.
 
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2013.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.
 
Výbor a Komise

Jarní úklid kontejnerového prostoru a péče o zeleň před domem

O víkendu 29.-30.3.2014 provedli manželé Sosnovi kultivaci zeleně před Rezidencí. Po zimě prostříhali břečťany, které zakrývaly tabulky s čísly popisnými, okopali a ošetřili zeleň na záhonech a posbírali odpadky v záhonech. 

Zároveň p.Sosna uklidil kontejnerový prostor od nashromážděných krabic, igelitových pytlů a dalšího odpadu, který nepřizpůsobiví spoluvlastníci nebo nájemníci jejich bytů nedokáží vhodit do popelnice nebo odnést tříděný odpad do nádob k tomu určených cca.300 metrů pod Rezidencí.

Prosíme třiďte odpad a využívejte nádoby k tomu určené.

Výbor a Komise


Kniha závad březen 2014

Aktuální knihu závad za březen 2014 najdete zde.

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise

Knihovna Novodvorská se otevře až na podzim 2014

Vzhledem k závažným technicko-stavebním potížím a závadám se plánuje otevření pobočky knihovny Novodvorská až na podzim 2014. Od měsíce dubna lze využít služby malé půjčovny v KC Novodvorksá v 1.patře. Otevírací doba je stř 12 - 19 hod., pá 9 - 16 hod.

Výbor a Komise

Zkušenosti se sběrným dvorem Durychova

V loňském roce využilo služby sběrného dvora Durychova přibližně 8500 obyvatel Prahy 4. Ti odevzdali okolo 1000 tun odpadů, který se skládal z bioodpadu, stavebního odpadu, pneumatik. Dále se ve sběrném dvoře shromáždil elektroodpad (bílá elektrotechnika), televize, drobná elektrozařízení a též listí napadené klíněnkou jírovcovou.

Ve sběrném dvoře jsou též umístěny 2 kusy velkoobjemových kontejnerů - WINTEJNERY. Ty slouží k uložení mrazících zařízení, drobných domácích elektrospotřebičů a dalšího drobného elektrozařízení. Vše v rámci systému ELEKTROWIN.

MČ Praha 4 jako jediná na území hlavního města Prahy umožňuje svým obyvatelů bezplatné odložení pneumatik (4kusy / osoba / rok).

Sběrný dvůr Durychova a jeho otvírací hodiny najdete zde.

Výbor a Komise

K Podolskému bazénu snadněji

Po více než ročních stavebních úpravách se koncem minulého roku otevřela ulice Podolská v úseku před plaveckým stadionem. Hlavními přínosy přestavby části ulice spočívají v jejím přímém napojení na Podolské nábřeží v obou směrech, zvýšení bezpečnosti provozu před místní školou a bazénem samotným.

Už jste se tam prošli nebo byli podívat?

Výbor a Komise

Zápisy ze schůzí Výboru a Komise za období srpen 2013 - březen 2014 jsou dostupné v datových schránkách

Do datových schránek registrovaných uživatelů portálu SVJ Jeremenkova byly umístěny zápisy ze schůzí Výboru a Komise za období srpen 2013 - březen 2014.

Zápisy jsou přístupné po přihlášení se. V případě dotazů k zápisům, agendám jednání, závěrům či v případě námětů k projednání na dalších schůzích se obracejte na na členy Výboru a Komise.

Výbor a Komise

Víte, že se v naší ulici nebudou lípy kácet?

Naše SVJ žádostí o zastavení kácení lipového stromořadí v Jeremenkově ulici se na podzim 2013 připojilo k dalším subjektům, které požadovali totéž. Výsledek je pozitivní, stromy (až na 3) se kácet nebudou.

Detailní informace si přečtěte na v sekci Informace z Radnice Praha 4.

Výbor a Komise

Zápis ze shromáždění SVJ 7.11.2013

Zápis ze shromáždění, které se konalo dne 7.11.2013 v hotelu OÁZA, najdete zde.

Archiv zápisů ze shromáždění z let 2011, 2012 a 2013 je zde.

Výbor a Komise


Mimosoudní narovnání sporu o garáže ukončeno

V první polovině měsíce března bylo dokončeno mimosoudní vyrovnání mezi SVJ Jeremenkova a společnosti UNISTAV / Develop Invest ve sporu o vady v obou patrech garážových stání. Tento spor se vlekl několik let a nyní je již zakončen. To znamená, že došlo k finančnímu plnění ze strany UNISTAV, které je již na účtu SVJ Jeremenkova. Tento příjem se týká pouze spoluvlastníků garáží, tzn. těch spoluvlastníků bytů a nebytů, kteří mají též spoluvlastnický podíl v garážích a spoluvlastníků pouze garáží. Příjem bude uložen na spořícím účtu SVJ Jeremenkova a evidenčníě oddělen od ostatních příjmů. Na dubnové schůzi Výboru a Komise budou projednávány možnosti jak s ním naložit. Tyto možnosti budou předloženy na nejbližším shromáždění k rozhodnutí.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na členy Výboru a Komise.

Výbor a Komise


Sběrné místo nebezpečnho odpadu pro rok 2014

Nejbližím sběrným místem nebezpečného odpadu, které určila MČ Praha 4 pro letošní rok je parkoviště na křižovatce ulic Dvorecká a Jeremenkova. Dle platného harmonogramu sběru nebezpečnho odpadu bude na tomto místě možno odložit nebezpečný odpad ve čtvrtek 31.7.2014 od 16.30 do 16.50 hodin.

Poznamejte si tuto možnost do svých diářů

Výbor a Komise 


Víte, že probíhá soutěž ve sběru vysloužilých elektrozařízení ?

Soutěž ve sběru vyřazených, ale kompletních elektrozařízení, zná za rok 2013 svého vítěze. Ve společném projektu MČ Praha 4 a společnosti Elektrowin zvítězilo Společenství vlastníků jednotek domů 2170 a 2171 v Komořanech. Na druhém místě se umístnilo Bytové družstvo Bráník a na třetím REPO 946 s.r.o.

I naše Společenství se může organizovaného sběru vysloužilých elektrospotřebičů účastnit. Sami dobře všicni víme, že někteří z nás tajně odstavují vysloužilé elektrospotřebiče do zákoutí sklepů, garáží nebo kontejnerového prostoru za účelem odvozu někým jiným. Je toto však správné. Například v -2.patře vchodu 102b již více než půl roku stojí vyřazená lednička. Proč tedy naše Společenství nepřihlásit o systému bezplatného odvozu a kologické recyklace vyřazených elektrospotřebičů?

Budeme-li přihlášeni, pracovníci Elektrowin si pro vyřazené spotřebiče zdarma přijedou a zajistí jejich ekologickou recyklaci.

Pokud je někdo proti, prosíme o zaslání důvodů emailem.

Výbor a Komise   

Parkovací zóny zatím v Praze 4 nebudou

MČ Praha 4 se snažila ulevit svým obyvatelům, kteří řeší problémy s parkováním, zavedením parkovacích zón. Hlavní město Praha však přišlo s vlastní koncepcí nového celoměstského systému parkování, ktreý má dle radních Prahy 4 mnoho nedostatků. Proto nejsou parkovací zóny, plánované od ledna 2014, zatím ještě zavedeny i přesto, že MČ Praha 4 si nechala zpracovat studii nejhůře zasažených míst. K těm patří zejména místa kolem stanic trasy C metra v Praze 4.

Výbor a Komise

Seznam dlužníků k 28.2.2014

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2013 a dříve ke dni 28.2.2014 najdete zde.
 
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2013.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.
 
Výbor a Komise

Firemní jesle pomáhají rodičům při návratu do práce

Oddělení firemních jeslí, jehož provoz je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu, pomohlo od října 2012 do prosince 2013 celkem 30 rodičům, zaměstnancům Úřadu MČ Praha 4 k návratu do práce po rodičovské dovolene. Jedná se o oddělení Jeslí Rabasova a Kotorská. Více podrobných informací najdete na  www.zzpraha4.cz nebo www.praha4.cz .

Výbor a Komise


Schůze Výboru a Komise

Nejbližší schůze Výboru a Komise se uskuteční v úterý 11.3.2014 od 17.30hod v restauraci TREFA.

Máte-li podněty, komentáře nebo požadavky k činnosti SVJ, prosím zašlete je písemně na e-adresu vyborsvj@jeremenkova102.cz .

Výbor a Komise

Efektivní a bezpečná Praha 4

Jednou z priorit MČ Praha 4 je bezpečnostní politika. Proto byl spuštěn projekt "Optimalizace finančního řízení a zavedení strategického plánování v oblasti bezpečnosti". Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Nyní vstoupil do druhé třetiny.

Hlavní cílem projektu je vytvoření návrhu bezpečnostní strategie, optimálního nastavení efektivního systému finančního řízení městské části. 


Výbor a Komise

INFOKANÁL pro počítač a telefon

Víte že, Praha 4 spustila v minulosti službu SMS Rozhlas, která umožňuje efektivní a přímou komunikaci pomocí krátkých textových zpráv a emailů? Můžete si zvolit okruhy odebíraných zpráv nebo emailů rozesílaných Prahou 4. Jedná se o velice rychlý způsob zveřejňování důležitých informací, kdy SMS jsou zasílány na registrovaná čísla mobilních telefonů a funguje pro zákazníky všech českých mobilních operátorů.

Chcete-li se zaregistrovat, pak je to jednoduché. Na http://www.smsrozhlas.eu/registrace je potřeba vyplnit údaje. Ihned po přihlášení se budete dostávat na váš email nebo telefonní číslo informace z dění v Praze 4. Tato služba je poskytována bezplatně.

Výbor a Komise

Potvrzení o příjmech uveřejněno

Potvrzení o příjmech z reklamy pro všechny jsou uveřejněna v datových schránkách vlastníků. 

Výbor a Komise

Potvrzení o příjmech z větší části uveřejněno

Většina vlastníků (od čísla bytu 1 až do 60 a nebytovky 344, 345) najde k dnešnímu dni ve svých datových schránkách potvrzení o příjmech z reklamy. Zbytek bude vložen do datových schránek v následujících 2 dnech.
Výbor a Komise

Instalace pohybových čidel u garážových vrat

Tento týden byla instalována dvě čidla ke garážovým vratům. Jedno čidlo vně a druhé uvnitř. Tato čidla jsou pohybová a ovládají LED zářivky v bezprostřední prostoru garážových vrat. Následující měsíc bude probíhat ověření nastavení čidel a jejich vyhodnocení pro potřeby dalšího seřízení.

Výbor a Komise

Uveřejňování potvrzení o příjmech z reklamy ZAHÁJENO

O víkendu 15.-16.2.2014 bylo zahájeno uveřejňování Potvrzení o příjmech z reklamy do datových schránek vlastníků. Předpokládané ukončení v průběhu týdne.

Výbor a Komise

Příjmy z reklamy 2013

V souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 v platném znění Vám sěelujeme, že ke svým zdanitelným příjmům za kalendární rok 2013 jste povinni pripočíst částku, která byla vypočtena z příjmu za pronájem reklamní plochy a nebytových prostor nemovitosti Jeremenkova 1171, Praha 4, v níž vlastníte bytovou/nebytovou jednotku a podíl na spolecných částech nemovitosti. O tom, jestli bude částka vyplacena spoluvlastníkum nebo ponechána na fondu oprav domu bude rozhodnuto na nejbližším shromážnení spoluvlastníku. Do té doby bude ponechána na bankovním účtě domu.

V nejbližší době bude do vašich e-datových schránek vloženo potvrzení o příjmech (ve formátu PDF). Prosíme o ověření si přístupové údaje ke svým datových schránkám.

Výbor a Komise


Komunitní zahrada Praha 4

Již od loňského roku se v Praze daří komunitním zahradám, které lidem nabízejí příležitost začít pěstovat vlastní zeleninu, bylinky a drobné ovoce. Lze v nich také využívat kompostéry na bioodpad z domácích kuchyní. Např. v naší části Praha 4 funguje od jara 2013 komunitní zahrada ZEBRA. Dalšími zahradami jsou: Zahrada v KC Zahrada na Jižním Městě (nedaleko metra Chodov).

V zahradách se vybírá symbolický poplatek (na začátku sezóny), který slouží na základní vybavení a na spotřebu vody. Zahradníci se většinou pracidelně scházejí a jsou pro ně pořádány různé doprovodné akce: sousedské slavnosti, workshopy, promítání, ale i letní grilování. Přehled komunitních zahrad, ale i míst, kdam můžete odnést biodopad, nebo sehnat kalifornské žížaly do domácího vermikompostéru, najdete na www.komunitnizahrada.cz  .

Výbor a Komise

Seznam dlužníků k 31.1.2014

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2012 a dříve ke dni 31.1.2014 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2012.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil i když osciluje.
 
Výbor a Komise


WiFi síť volně přístupná na MČ Praha 4

Ke konci roku 2013 byla v prostorách Úřadu MČ Praha 4 zprovozněna bezplatná wifi síť, která pomůže návštěvníkům ukrátit čas a vyřizovat e-mailovou korespondenci a získat ze zpravodajských serverů aktuální informace. Zkuste tuto wifi síť otestovat pomocí svých chytrých zařízení (mobilů, tabletů, apod.) při nejbližší návštěvě úřadu. Uvidíte, že se vám bude zdát čekání na úřadu kratší.

Výbor a Komise

Úprava svažitého záhonku u vchodu 102 PROVEDENA

V měsíci lednu (bezprostředně po vánočních svátcích) byla provedena úprava malého svažitého záhonku u vchodu 102 (před obchodem s matracemi). Úprava spočívala v sejmutí zbytků černé netkané textílie, vybourání vrstvy betonu pod ní, zasypání hlínou a dekorativním povrchem. Žádné bariéry (např. plůtek apod.) nebyly zatím instalovány. Pokud se takto provedená úprava osvědčí, bude ponechána. V opačném případě bude kolem svažitého záhonku instalována obruba nebo plůtek pro zamezení přístupu psů.

Jakékoliv připomínky vítány

Výbor a Komise

Kniha závad leden 2014

Aktuální knihu závad za leden 2014 najdete zde.

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise


Sběr nápojových plechovek na Praze 4

Ve snaze rozšířit systém sběru tříděného odpadu pokračuje společnost Pražské služby, Magistrát hl.města Praha a Městská část Praha 4 v pilotním projektu sběru nápojových plechovek. Projekt začal v květnu 2013 ve vybraných městských částech a na základě vyhodnocení informací a zkušeností z průběhu projektu se rozšířil i na Prahu 4. 

Speciální kontejnery na nápojové plechovky najdete na stanovištích Praha 4:
Choratická X Hlavní (Záběhlice)
Podolská (za vodárnou),
Vavřenova u Billy (Braník)
Pacovská X Jankovská (Krč)Celkem projekt zahrnuje 53 stanovišť a jeho druhé kolo probíhá od listopadu 2013 do 30.6.2014.

Využijte příležitostně tuto možnost a třiďte v domácnostech nápojové plechovky. 

Výbor a Komise


Sladit práci a péči o děti pomáhá BABY OFFICE

Pokud se potýkáte s obtíženi, jak skloubit osobní a pracovní čas, zvažujete si přivydělat při rodičovské dovolené, nebo si chcete rozšířit své znalosti a schopnosti, pak je tu pro vás projekt BABY OFFICE, který byl otevřen v Michli.

Cíle projektu je podpořit aktivní rodiče s malými dětmi a umožnit jim profesní realizaci. A to vše za podpory dotací z EU. Projekt BABY OFFICE nabízí rodičům zdarma sdílet kancelářské prostory a pro děti souběžný program v miniškolce (a to vše pod jednou střechou).

Máte-li zájem o bližší informace, klikněte zde.

Výbor a Komise

Zapůjčení kompostéru

Městská část Praha 4 nabízí občanům možnost bezúplatného zapůjčení kompostéru (objem 900 litrů) pro potřeby kompostování biologického odpadu z domácností (bio odpad) a z přilehlých pozemků k nemovitostem (plevel, apod.). Podmínkou pro bezplatné zapůjčení kompostéru je trvalé bydliště na území Praha 4 a umístění na vlastním či pronajatém pozemku.
SVJ Jeremenkova 1171 může této možnosti též využít. Nákup kontejnerů a jejich bezplatné zapůjčení je podporováno SFŽP ČR v rámci programu Operační program Životní prostředí.

Bližší informace zde

Výbor a Komise

Prodej bytu 1+kk s balkónem

Prodám byt 1+kk, 39 m2, balkon 5m2, sklep 2,4 m2, 2.NP, orientace Jih, bližší informace na tel. 776 570 205 


Pronájem garážového stání

Garážové stání v domě 102a je k pronájmu ihned. Cena dohodou na tel. 606 475 025 (nebo email: klara.florianova@centrum.cz ).


Chcete lepší metropolitní plán - uzavírka připomínek je 10.ledna 2014

Zastupitelstvo hl.m.Prahy schválilo na podzim návrh zadání územního plánu hl.m.Prahy (tzv.Metroplolitní plán). Radnice Prahy 4 vyzvala občany této části ke spolupráci formou připomínek a komentářů k charakteristikám území Prahy 4. Proto každý z nás má možnost do 10.ledna 2014 se vyjádřit a odpovědět na otázky:

a) hotnotné postory důležité k ochraně - co navrhujete chránit
b) významná centra každodenního života a proč
c) důležitá dopravní spojení a jak je doplnit s minimalizací dopadů na životní prostředí

Odpovědi zasílejte poštou na adresu: ÚMČ /raha 4, OAKS - Ing.arch.adamová, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4.

Výbor a Komise

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER pondělí 6.1.2014 od 16 do 20 hod

Na křižovatce Jeremenkova a Sitteho (cca. 300 metrů pod Rezidencí, tam kde jsou nádoby na tříděný odpad) bude v pondělí 6.1.2014 od 16 do 20 hod přistaven velkoobjemový kontejner. Využijte této možnosti a odneste tam vše nepotřebné (obaly od kusů nábytku, elektrospotřebičů, nepotřebné věci, apod.)

Výbor a Komise

Seznam dlužníků k 31.12.2013

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2012 a dříve ke dni 31.12.2013 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2012.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil.
 
Výbor a Komise


PF2014

Hodně zdraví, pohody, úspěchů, klidné bydlení v Rezidenci Jeremenkova přeje do Nového roku Výbor a KomiseBetlémské světlo

Chtete-li si domů přinést Betlémské světlo, máte možnost si pro něj přijít s vlastní lucernou na Úřad městské části Praha 4 v ulici Antala Staška 2059/80b dnes v pondělí 23.prosince od 10hodin v přízemí budovy. Tento plamínek předají starostovi Praha 4 skauti a skautky, které přivezli z Vídně a rozváží ho po celé České republice.

Výbor a Komise

Nabídka pro spoluvlastníky Rezidence Jeremenkova

Delikátní vánoční dárek

Získali jsme možnost zajímavých vánočních dárků pro uživatele našeho webu www.jeremenkova102.cz (pro všechny spoluvlastníky).
 

 
Blíží se čas předvánoční a nevíte, jak potěšit své blízké a čím obdarovat své obchodní partnery? Využijte dárkových balíčků, široké nabídky prestižních & luxusních španělských vín či nabídky šampaňského společnosti Esprit JR s.r.o. 

Získejte 20% slevu na každou objednávku!!! Stačí pouze uvést v objednávce heslo REZIDENCE JEREMENKOVA na webu www.esp ritvino.cz.

 

Výbor a Komise


Domácí chůva umožňuje rodičům návrat do zaměstnání

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4, které získalo finanční podporu pro projekt "Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené". Domácí chůva pro děti ve věku 0-6 let z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita zajišťuje již rok hlídání dětí v domácnostech po celé Praze ZDARMA.

Pokud vás tato zpráva zaujala, podívejte se na bližší informace na www.zzpraha4.cz .

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 30.11.2013

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2012 a dříve ke dni 30.11.2013 najdete zde.

 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2012.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil.
 
Výbor a Komise

Trasa metra D se začne stavět v roce 2017

Víte, že byla pražskými radními projednávána výstavba prvního úseku trasy metra D mezi stanicemi Pankrác a Depo Písnice a že tento záměr výstavby trasy metra I.D byl schválen? To by pro Prahu 4 znamenalo zvýšení dopravní obslužnosti a přispění k vyšší atraktivnosti této pražské čtvrti. Předběžný harmonogram dalšího postupu přípravy a výstavba trasy I.D metra v rozsahu Pankrác - Depo Písnice předpokládá, že by výstavba mohla začít v roce 2017 a v roce 2022 by mohla být uvedena do provozu.

Výbor a Komise

Kniha závad listopad 2013

Aktuální knihu závad za listopad 2013 najdete zde.

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise


Seznam dlužníků k 31.10.2013

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2012 a dříve ke dni 31.10.2013 najdete zde.

 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2012.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil.
 
Výbor a Komise

Přístup k základním informacím má mít občan přes internet zadarmo

Městská část Praha 4 financuje a spravuje společnost 4-Bezdrátová. Tato společnost zajišťuje bezplatné wifi připojení k internetu pro občany Prahy 4, informuje neuvolněný člen Rady MČ Praha 4 Martin Píša. V současné době je připojení dvakrát rychlejší za stejné peníze a cílem je vylepšení celého systému tak, aby signálem z 27 hotspotů pokrýval co největší část Prahy 4 včetně parků a areálu základních škol. 

Výbor a Komise

Vyjímečné výkony policistů a strážníků

Na podzim letošního roku udělila Městská část Praha 4 pěti policistům Policie České republiky, obvodního ředitelství IV, a pěti strážníkům Městské policie Praha 4 ocenění "Ochránce Prahy 4". Toto ocenění se uděluje za mimořádně záslužné činy při zajišťování bezpečnosti a pořádku.

Výbor a Komise

KÁCENÍ STROMÚ v JEREMENKOVĚ ULICI

Víte, že se stromy v Jeremenkově ulici mají kácet v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí inženýrských sítí po povrchem chodníku? Týká se to stromů již vzrostlých. Jeden takový strom, který má být pokácen, je v chodníku hned u výjezdu z garáží po pravé straně.
 
Městská část Praha 4 vyslovila důrazný nesouhlas se žádostí o pokácení 47 stromů v Jeremenkově ulici, které tvoří hlukovou i vizuální bariéru a vytvářejí charakteristický ráz Jeremenkovy ulice.

Snad to pomůže a zeleň bude v "naší ulici" zachována. Nestálo by za to napsat na MČ Praha 4 jménem SVJ též nesouhlasný dopis?

Co si o tom myslíte? Jakékoliv reakce v této otázce zasílejte na adresu vyborsvj@jeremenkova102.cz 

Výbor a Komise

Každý má šanci být úspěšný

Na ZŠ Nedvědovo náměstí byl v polovině letošního roku zahájen projekt s názvem "Každý má šanci být úspěšný". Projekt získal finanční podporu v rámci Operačního programu Praha - Adaptibilita. Je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem ČR. Prostory, ve kterých probíhá, byly zrekonstruovány Městskou částí Praha 4. Cílem projektu je vytvoření pedagogicko-psychologické péče a podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím inovativního přístupu k hodnocení a rozvoji rozumového a emočně-sociálního potenciálu žáka.

Bližší informace najdete zde

Výbor a Komise

KNIHOVNA NA NOVODVORSKE V REKONSTRUKCI

Od října je pobočka Městské knihovny na Novodvorské z důvodu rekonstrukce a stavebních úprav uzavřena. Po dobu uzavírka se mohou vracet a půjčovat knihy v pobočce Krč nebo v kterékoliv jiné pobočce Městské knihovny. Předpokládaný termín obnovení provozu je plánován nejpozději na únor 2014.

Výbor a Komise

Kde hledat kontejnery na textil

Nevíte-li, co se starým textilem, pak můžete využít možnost jeho odložení do kontejnerů na textil.

Nově je najdete na křížení ulic: 
Branická X Mezivrší, 
Na Veselí X Soudní, 
Michelská X U Plynárny 

Dále také u:
samoobsluhy u Družstevního ochozu, 
Tesly na Roztylském náměstí, 
ZŠ Na Líše 
Lidlu ve Štúrově ulici.

Kontejnery pořídila díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí Diakonie Broumov.

Další kontejnery, které spravuje společnost POTEX, se nacházejí v ulicích:
Budějovická, 
Na Strži, 
Milevská, 
Michelská, 
Kloboučnická a 
Dvorecká.

Jejich přesnou polohu zjistíte pomocí lokátoru www.potex.cz .

Už víte kam se starým textilem? No přece do jednoho z kontejnerů.

Výbor a Komise

Nabídka pro spoluvlastníky Rezidence Jeremenkova

Delikátní vánoční dárek


Získali jsme možnost zajímavých vánočních dárků pro uživatele našeho webu www.jeremenkova102.cz (pro všechny spoluvlastníky).
 
Blíží se čas předvánoční a nevíte, jak potěšit své blízké a čím obdarovat své obchodní partnery? Využijte dárkových balíčků, široké nabídky prestižních & luxusních španělských vín či nabídky šampaňského společnosti Esprit JR s.r.o. 

Získejte 20% slevu na každou objednávku!!! Stačí pouze uvést v objednávce heslo REZIDENCE JEREMENKOVA na webu www.esp ritvino.cz.


Výbor a Komise


Kniha závad červenec - říjen 2013

Aktuální knihu závad 

za červenec najdete zde.
za srpen najdete zde.
za září najdete zde.
za říjen najdete zde.

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise

Praha 4 bude mít Vysokou školu

V prostorách Obchodní akademie Svatoslavova bude sídlit 1.soukromá vysoká škola uměleckého výtvarného zaměření v České republice ART DESIGN INSTITUT. Prof.Milan Knížák, Dr.A. bude jejím rektorem, charakter výuky kreativních předmětů si budou studenti sami volit a kombinovat. Více informací najdete zde.

Výbor a Komise

Thomayerova nemocnice slaví 85 let

K 85. výročí otevření Masarykových domů (dnešní Thomayerova nemocnice) se uskutečnila venkovní výstava o historii, vzniku, fungování, proměnách a rozvoji Thomayerovy nemocnice. Zahájení činnosti Masarykových domů proběhlo 28.10.1928. V roce 1954 byla založena Thomayerova nemocnice.

Výbor a Komise

Kontejner na BIOODPAD přistaven ZDARMA

Nejbližší kontejnery pro BIOODPAD jsou umístěny na křižovatce ulic:

1) U Krčské vodárny a Krčská 2.11.2013 od 9.00 do 12.00 hod (mapka zde)
2) Vlnitá a Nad Křížkem 2.11.2013 od 13.00 do 16.00 hod (mapka zde)

Umístění rostlinného bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů je bezplatná služba občanům (možno odložit trávu, listí, větve do průměru 5cm). Kontejner je přistaven vždy na 3 hodiny a po celou dobu u něj bude odborná obsluha.

Máte-li možnost, využijte toho

Výbor a Komise

PŘIPOMENUTÍ - Shromáždění SVJ 7.11.2013 od 18hod OAZA

Dne 7.11.2013 (čtvrtek) od 18 hod se v hotelu OAZA koná shromáždění SVJ Rezidence Jeremenkova. Pozvánka společně s programem je uvedena zde.

Prosím přijďte v hojném počtu. Mimo běžné body se bude projednávat dohoda ve věci mimosoudního narovnání změna stanov v souladu s novým občanským zákoníkem platným od 1.1.2014 

Výbor a Komise 

Více strážníků na Praze 4

Od září 20 Praha 4 o 15 strážníků více. Starosta Pavel Caldr za toto navýšení strážníků poděkoval řediteli Městské policie hlavního města Prahy Eduardu Šusterovi i řediteli Městské policie Praha 4 Renému Štýbrovi, které vede k posílení bezpečnosti v Praze 4. Toto jsou důsledky probíhajících rozsáhlých personálních změn u městské policie za účelem dosáhnout vyšší počtu strážníků v ulicích města Prahy.

Adresa okrsku, do kterého spadá naše Rezidence, je Táborská 372/36 Nusle, Praha 4. Číslo okrsku je 6 a 9. Telefony na okrsek jsou: 222 025 307, 721 894 055 nebo 721 894 116. Strážnicí pro náš okrsek je ANDREA LUKÁCSOVÁ (foto).

Přehled všech okrskářů je zde.

Výbor a Komise

Shromáždění SVJ rezidence Jeremenkova

Dne 7.11.2013 (čtvrtek) od 18 hod se v hotelu OAZA koná shromáždění SVJ Rezidence Jeremenkova. Pozvánka společně s programem je uvedena zde.

Prosím přijďte v hojném počtu. Mimo běžné body se bude projednávat dohoda ve věci mimosoudního narovnání a změna stanov v souladu s novým občanským zákoníkem platným od 1.1.2014 

Výbor a Komise 

Pronájem garážového stání 900,-Kč/měs.

Pronajmu velké garážové stání, hned u vjezdu, 900,-Kč měsíčně, kontakt v případě zájmu tel: 728965989, e-mail andter@seznam.cz.


Seznam dlužníků k 30.9.2013

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2012 a dříve ke dni 30.9.2013 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2012.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil.
 
Výbor a Komise

Průkaz energetické náročnosti budovy Rezidence Jeremenkova

V měsíci září byl dokončen průkaz energetické náročnosti budovy Rezidence Jeremenkova a vyhotoven energetický štítek. Oba tyto dokumenty jsou uloženy v datových schránkách registrovaných vlastníků.

Na vyžádání lze zaslat oba dokumenty emailem.

Výbor a Komise

DNES KONČÍ STARÝ BANKOVNÍ ÚČET - od zítra je v platnosti nový

Upozorňujeme všechny vlastníky, že dne 30.9.2013 končí platnost účtu 1161106070/5500 .


Od zítra 1.10.2013 je v platnosti účet 1171012/5500 .


Prosíme o přenastavení trvalých příkazů. Zasílání plateb na původní číslo nebude tolerováno (nebude existovat, platby se budou vracet) a vzniklý dluh bude právně vymáhán.

Výbor a Komise

Velkoobjemový kontejner

Příští týden ve čtvrtek 3.10.2013 bude přistaven od 16.00 do 20.00 hod velkoobjemový kontejner na roku ulic Sitteho a Jeremenkova. Do něj lze ukládat neskladný velký odpad (nikoliv bioodpad). Využijte ho a nenoste velký odpad do kontejnerové místnosti. Je to příjemná procházka cca. 300 metrů pod Rezidenci.

Výbor a Komise

Přistavení kontejneru na BIOODPAD

Oddělení odpadů a ekologické výchovy odboru rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hlavního města Prahy rozšířilo projekt sběru bioodpadu pomocí velkoplošných objemových kontejnerů. Na území MČ Praha 4 bude od 5. října do 2.listopadu přistaveno celkem 40 kontejnerů na bioodpad.

Nejbližším velkoobjemovým kontejnerem k Rezidenci Jeremenkova bude kontejner umístěný na roku ulic Jeremenkova a Sitteho. Do něj lze dne 5.10.2013 od 13hod do 16hod bezplatně odložit rostlinný bioodpad, trávu, listí, větve. Po celou dobu u něj bude obsluha. Kontejner je označen výraznou cedulí "BIOODPAD" a barevným logem tříděného odpadu. Sesbíraný biodpad se odveze k dalšímu zpracování na kompostárnu. 

Výbor a Komise

POZOR - konec platnosti účtu PŘENASTAVTE SI TRVALÉ PŘÍKAZY

Upozorňujeme všechny vlastníky, že k 30.9.2013 končí platnost účtu 1161106070/5500 .


Od 1.10.2013 je v platnosti účet 1171012/5500 .


Prosíme o přenastavení trvalých příkazů. Zasílání plateb na původní číslo nebude tolerováno (nebude existovat, platby se budou vracet) a vzniklý dluh bude právně vymáhán.

Výbor a Komise

Pražská plynárenská - mobilní kancelář ušetří čas

Pro ty z vás, kteří máte na Praze 4 nemovitost, ve které se používá zemní plyn, je zajímavá informace, že v druhém pololetí bude opět přistavena mobilní kancelář Pražské plynárenské před Základní školu v Jitřní č.185. V automobilu označeném logem Pražské plynárenské můřete zahájit či ukončit odběr planu, změnit smluvní vztah, získat informace a tiskopisy atd. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Termíny: 4.října, 8.listopadu a 13.prosince, vždy od 8 do 12hod.

Bližší informace na tel.číslech: 267 175 174 a 267 175 202 nebo na www.ppas.czVýbor a Komise

Změna úklidového dne a osoby

Od počátku září byla provedena změna úklidového dne i osoby, která úklid provádí. Den úklidu je čtvrtek a úklid provádí pan René Tesař. Vedoucí provozu úklidu  je paní Radka Zemanová, tel.: +420 774 121 050.
Výbor a Komise

aktualizace stránek pro prohlížeče

Portál byl aktualizován tak, aby co nejvíce podporoval alternativní prohlížeče (např. Mozila, Opera). Pokud zjistíte, že se portál dobře nezobrazuje, prosím zašlete informaci na webadmin@jeremenkova102.cz .

POZOR - konec platnosti účtu PŘENASTAVTE SI TRVALÉ PŘÍKAZY

Upozorňujeme všechny vlastníky, že k 30.9.2013 končí platnost účtu 1161106070/5500 .


Od 1.10.2013 je v platnosti účet 1171012/5500 .


Prosíme o přenastavení trvalých příkazů. Zasílání plateb na původní číslo nebude tolerováno (nebude existovat, platby se budou vracet) a vzniklý dluh bude právně vymáhán.

Výbor a Komise

Mobilní sběr NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V rámci mobilního sběru můžete obsluze vozidla odevzdávat následující drzhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, nádoby od sprejů, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, ředidla a barvy, lepidla a pryskyřice, fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu a odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

Ve čtvrtek 19.9.2013 bude projíždět vůz mobilního sběru po své trase B a v čase 16.30 - 16.50hod bude stát na křižovatce Dvorecká X Jeremenkova.

Máte-li doma nebezpečný odpad, zbavte se ho tím, že jej odnesete k tomuto autu v uvedený čas.

Výbor a Komise

Děti bydlící v Rezidenci Jeremenkova mají vstup ZDARMA do Království železnic

Pokud přemýšlíte kam se vydat s rodinou na výlet, měli byste vědět, že díky společnému projektu a podpoře radnice Praha 4 mají děti do 15let až do konce roku vstup do Království železnic zcela ZDARMA.

Akce platí do konce 30.prosince a jejím cílem je nenásilnou formou posílit znalost dětí a mládeže o bezpečnosti v dopravě s důrazem na bezpečný pohyb okolo železnice.

Ke vstupu ZDARMA opravňuje děti vystřižený kupon z časopisu TUČŇÁK, který bude po předložení v pokladně Království železnic, nacházející se u stanice metra Anděl, vyměněn za dětskou vstupenku do 15let. Doprovod dítěte bude vyzván k doložení bydliště v městské části Praha 4 občanským průkazem nebo jiným dokladem.

Expozice je otevřena denně včetně svátků od 9hod do 19hod. Poslední vstupenky se prodávají v 18hod.

Detailnější informace o Království železnic najdete zde.

Výbor a Komise

Seznam dlužníků k 31.8.2013

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2012 a dříve ke dni 31.8.2013 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2012.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil.
 
Výbor a Komise

Aktualizace - přehled nepořádku v kontejnerovém prostoru

Jen co se uklidí nepořádek v kontejnerovém prostoru, hned spěcháme založit nový.

V této sekci najdete fotodokumentaci o nepořádku, nevhodně uloženém odpadu a netříděném odpadu, který do kontejnerů nepatří. Výbor a Komise zavedla nahodilý a PLACENÝ úklid toho prostoru, který provádí p.Sosna.

Výbor a Komise

Podepsaná smlouva o reklamě

S platností od července 2013 byla podepsaná pro SVJ finančně výhodná smlouva o pronájmu reklamní plochy reklamě. Smlouva je uzavřena na 3 roky. Finanční prostředky z pronájmu plochy budou použity na zvýšení bezpečnosti Rezidence. Plochu si pronajala společnost LAURA CZ s.r.o. organizující mimo jiné i  dobročinné opakující se eventové akce na zámku Sychrov. 

Vizualizaci pronajaté reklamní plochy s reklamou na ekologickou likvidaci odpadu najdete zde.

Výbor a Komise

POZOR - konec platnosti účtu PŘENASTAVTE SI TRVALÉ PŘÍKAZY

Upozorňujeme všechny vlastníky, že k 30.9.2013 končí platnost účtu 1161106070/5500 .


Od 1.10.2013 je v platnosti účet 1171012/5500 .


Prosíme o přenastavení trvalých příkazů. Zasílání plateb na původní číslo nebude tolerováno (nebude existovat, platby se budou vracet) a vzniklý dluh bude právně vymáhán.

Výbor a Komise

Další jednání o dohodě o narovnání - reklamace garáží

Dnes, 28.8.2013 se v dopoledních hodinách uskutečnila schůzka se zástupci UNISTAV, Výboru a Komise SVJ a správcovské firmy MOJA Servis za účelem konkretizace, vymezení reklamovaných závad v garážových prostorech (obou pater). Z této schůzky bude vyhotoven zápis. Schůzka se uskutečnila za účelem vyjasnění si rozsahu prací pro dohodu o mimosoudním narovnání.

Výbor a Komise

Zápis z jednání Výboru a Komise 6.8.2013

Zápis ze schůze Výboru a Komise konané dne 6.8.2013 najdete zde.

Komentáře k zápisu, náměty a připomínky zasílejte na email vyborsvj@jeremenkova102.cz  .

Další schůze Výboru a Komise se koná 10.9.2013.

Výbor a Komise

Přehled nepořádku v kontejnerovně v srpnu

V této sekci najdete fotodokumentaci o nepořádku, nevhodně uloženém odpadu a netříděném odpadu, který do kontejnerů nepatří. Výbor a Komise zavedla nahodilý úklid toho prostoru, který provádí p.Sosna za finanční odměnu.

Vyzýváme vlastníky, aby využívali nádob na tříděný odpad umístěné cca.300m pod Rezidencí. Do "našich" kontejnerů odhazovali pouze komunální odpad a pokud jsou některé popelnice přeplněné, přesvědčili se otevřením víka u jiných, zda tyto nejsou prázdné a odpad vhodili do nich. Odložený odpad na zemi není pravidelná popelářská služba POVINNA odvážet. 

Výbor a Komise

Série vloupaní - přihlášení se na Policii ČR

Pokud jste se stali v posledních 2 týdnech obětí trestného činu - vloupání do sklepů, bytů, zcizení osobních věcí apod. přihlašte se co nejdříve OSOBNĚ na Policii ČR v Milevské ulici, Praha 4.

MOP Podolí
adresa: Milevská 875, 140 00 Praha 4
tel.: 974 854 600
fax: 974 854 608
e-mail: p4moppod@mvcr.cz

http://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?docid=675&area=pha&num=4&nid=269

 


Pro jednodušší dohledání série vloupáni v Rezidenci Jeremenkova na PČR Milevska použijte číslo jednací: KRPA-300901-19/TČ-2013-001412.


Škodu na společném majetku SVJ prosím hlaště p.Vaidišovi ze správcovské firmy MOJA Servis.


Výbor a Komise


Informace o Systému plateb aktualizovány

V souvislosti se změnou účtu SVJ byly aktualizovány i informace na stránce portálu : Systém plateb

Výbor a Komise

30.9.2013 končí platnost účtu 1161106070/5500

Upozorňujeme všechny vlastníky, že k 30.9.2013 končí platnost účtu 1161106070/5500 .

Od 1.10.2013 je v platnosti účet 1171012/5500 .


Prosíme o přenastavení trvalých příkazů. Zasílání plateb na původní číslo nebude tolerováno (nebude existovat, platby se budou vracet) a vzniklý dluh bude právně vymáhán.

Výbor a Komise

Pronájem garážového stání

Pronajmu velké garážové stání, hned u vjezdu, 1000,-Kč měsíčně.

Kontakt v případě zájmu tel: 728965989, e-mail andter@seznam.cz


Kniha závad červen 2013

Aktuální knihu závad najdete zde.

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise

Otevírejte kontejnery a odpad házejte do do nich

Prosíme všechny vlastníky, aby odpadky neházeli jen do jednoho otevřeného kontejneru, ale odklopením vík u dalších se přesvědčili, které jsou prázdné a do nich vhodili odpad. Množí se nešvar, že neotevíráte kontejnery a odpad dáváte jen do jednoho otevřeného, který se rychle zaplní. Je-li zaplněn, dáváte odpad na zem. Prosíme dbejte na to a otevírejte kontejnery a zaplňujte prázdné. Doma též nadzvedáváte víka svých košů a neukládáte odpad na zem v kuchyni. 

Děkujeme za pochopení a udržování pořádku v kontejnerovně.

Výbor a Komise

Uzavírka všech poboček Městské knihovny

Uzavírka všech poboček Městské knihovny Praha včetně ústřední knihovny bude od 29.7.2013 do 11.8.2013.

Provoz knihoven v letních měsících je takto:

Krč: Út: 9-16hod, Čt: 12-19hod
Michle a Pankrác: Út: 9-16hod, Čt: 12-18hod
Novodvorská: Po: 13-19hod, Út: 9-16hod, St a Čt: 12-19hod, Pá: 9-16hod
Spořilov: Po: 13-19hod, St: 12-19hod, Pá: 9-16hod
Vikova: St: 12-19hod, Pá: 9-16hod

Výbor a Komise

POZOR provedena deratizace

Upozorňujeme spoluvlastníky, že minulý týden byla provedena deratizace proti hlodavcům spočívající v položení návnad a pastí ve sklepích, kontejnerovém prostoru a v nižších patrech u výtahů. Příští týden bude provedena kontrola a doplněny návnady i  pasti odbornou firmou. Prosím dbejte opatrnosti při venčení psů a ohlídejte si své malé děti!

Výbor a Komise

Pravidelná údržba zeleně

Od letních měsíců se o drobnou údržbu zeleně v Rezidenci stará pan Sosna. K drobným pracím při údržbě zeleně patří: sekání trávy v "trojúhelníku" nad Rezidencí (dříve tam byla lavička), plevelení záhonů před nemovitostí, zastřihávání zeleného porostu přesahující obrubník, péče obřečťany, sběr a úklid odpadků ze záhonů, apod. Výbor a Komise po pečlivém uvážení uzavřel na tyto práce s p.Sosnou dohodu na letní a podzimní sezónu.

Výbor a Komise

Chemické ošetření chodníku před Rezidencí

V předminulém týdnu byla chemicky před Rezidencí ošetřena zámková dlažba po celé délce a šířce. Prorůstající plevel byl již dostatečně přerostlý, mnozí z vlastníků na toto již několikrát poukazovali, proto po dohodě se správcovskou firmou došlo k postřiku. Dnes již plevel postupně odumírá a na určitou dobu bude dlažba opět dlažbou.

Výbor a komise

Snížení nákladů na provoz výtahů - odpojení telefonů, náhrada levnější variantou

Dnes proběhlo ve vchodě 102b ve výtahu vyměnění stávající telefonní linky pro nouzové přivolání pomoci za GSM modul. Tato náhrada se vztahuje i na zbylé dva výtahy (vchod 102, 102a). Provoz ve všech 3 telefonních linek ve výtazích byl neekonomický. Proto byl nahrazen moduly GSM a do nich umístěny SIM karty z nulovým paušálem (účtuje se pouze poplatek za použití v nouzovém stavu). 

Výbor a Komise

Do 31.srpna 2013 nezapomeňte uhradit poplatek za psa

Upozorňujeme držitele psů (a Tulíska), že splatnost poplatku ve výši 1500,-Kč za psa chovaného v bytě za II.pololetí je do 31.srpna každého kalendářního roku. Poplatek je splatný bez vyměření předem. Složenky na místní poplatek se nerozesílají. Pokud držitel psa nezaplatil poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek. Poplatek lze platit bankovním převodem, v informačních centrech nebo na poště na složenku typu A.

Vždy je velice důležité uvádět variabilní symbol, který je desetimístný a začíná 9004... nebo 1341... (variabilní symbol je uveden na přihlášce k místnímu poplatku ze psů nebo na dokladech o zaplacení z minulých let). 

Číslo účtu pro úhradu je: 19-2000832359/0800

Pokud neznáte variabilní symbol nebo potřebujete-li bližší informace, kontaktujte správce poplatku na tel: 261 192 488, 261 192 434 nebo email: eva.sedlakova@praha4.cz a martina.stepanova@praha4.cz .

Výbor a Komise

Firemní jesle pomohly již 23 rodičům

Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu pomohly firemní jesle v uplynulém školním roce již 23 rodičům, zaměstnancům městské části Praha 4 k návratu do práce po rodičovské dovolené. V současné době probíhá zápis dětí na nový školní rok. Projekt firemních jeslí potrvá do října 2014 a má za cíl pomoci minimálně 30 rodičům při návratu z dovolené na trh práce. Více informací najdete na www.zzpraha4.cz nebo www.praha4.cz .

 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Výbor a Komise

Branické divadlo v rekonstrukci

Jediný kulturní stánek - Branické divadlo - prochází rekonstrukcí. Práce byly zahájeny díky investici městské části Praha 4, protože divadlo je významným nositelem kulturních tradic s více než 85letou historií. V rámci rekonstrukce dojde k instalaci nové klimatizace. Bude vystavěna zkušebna pro herce, nové pokladny, šatny pro diváky a provozní kanceláře. V letošním roce nezískalo Branické divadlo grant nutný na jeho provoz a to je citelně znát. MČ Praha 4 finančně přispěla v rámci vlastního grantového řízení. Rekonstrukce skončí někdy na podzim v říjnu, do té doby se samozřejmě nehraje a herci mají neplacené volno. nechme se překvapit tedy na podzim.

Výbor a Komise

Projekt MČ Praha 4 a ELEKTROWIN

Víte o tom, že nefunkční velká elektrozařízení (pračky, ledničky, sušičky, myčky, apod.) nemusíte nutně odvážet do sběrného dvora Durychova?  Díky nově zavedenému projektu městské části Praha 4 a společnosti ELEKTROWIN ušetříte čas i peníze za pohonné hmoty související s odvozem nepoužívaného zařízení do sběrného dvora. Pokud máte o zapojení se do projektu zájem, tzn. na patře nebo ve vchodu nebo v Rezidenci se najdou alespoň tři kusy elektrozařízení od sousedů / vlastníků, kontaktujte pro přesné instrukce sběrnou linku na telefonním čísle: 241 091 842/843 nebo emailem: sber@elektrowin.cz

Výbor a Komise

Odchyt holubů na Pankráci

Holubí populace čítající několik stovek jedinců a zahnízděná v areálu Vazební věznice Pankrác má na svědomí výrazné zhoršení čistoty a pořádku veřejného prostranství i soukromého majetku. Tímto problémem se na popud občanů zabývala komise životního prostředí městské části Praha 4. Byla vytvořena pracovní skupina, specializující se na odchyt holubů do speciálních klecí (vše v souladu s platnou legislativou).  Odchyt probíhá a jeho výsledku budou uveřejněny následně.

Výbor a Komise

Papírový, nebo igelitový?

Anketní otázku jestli PAPÍROVÝ, nebo IGELITOVÝ sáček na psí exkrementy položila MČ Praha 4 majitelům psů v souvislosti se změnou dodavatele sáčků. U čtyř set košů na psí exkrementy bylo od ledna k dispozici 200 000 kusů igelitových sáčků. "Je to o 40 000 kusů více než papírových a ještě významně ušetříme", říká zástupce MČ Praha 4. Z anketní otázky vyplynulo, že 65% oslovených majitelů psů upřednostňuje igelitový sáček, 24% papírový a 11% dotázaných je to jedno.

Pejskaři si mohou bezplatně vyzvednout papírové nebo igelitové sáčky v informačních centrech MČ Praha 4.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 30.6.2013

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2012 a dříve ke dni 30.6.2013 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2012.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil.
 
Výbor a Komise

Praze 4 patří národní rekord ve sběru baterií

23.května 2013 bylo v pankráckém parku Družby sesbíráno 3727,17 kilogramů baterií a tím byl vytvořen nový český rekord ve sběru vybitých baterií. Městská část Praha 4 se pyšní tímto národním rekordem, ke kterému přispělo 29 škol, místní firmy, instituce i jednotliví občané. Na průběh pětihodinového sběru dohlížel komisař z pelhřimovské agentury Dobrý den, který následně potvrdil rekord v kategorii "Absolutní posbírané množství". Ten bude zaznamenám v České databáze rekordů. Pokud někteří z vás k tomuto rekordu přispěli, děkujeme.

Městská část Praha 4 nasbírala v přepočtu 29,20 gramu na jednoho obyvatele městské části. 

Výbor a Komise 

Od 29.6.2013 další změny v MHD na Praze 4

Od 29.6.2013 na tramvajové lince č.17 (modřanská trať) bude díky nasazení tramvajových souprav na všech spojích o víkendu dosažen pravidelný interval 7-8 minut ve dvojicích.

Výbor a Komise

Zápis z jednání Výboru a Komise 11.6.2013

Zápis ze schůze Výboru a Komise konané dne 11.6.2013 najdete zde.

Komentáře k zápisu, náměty a připomínky zasílejte na email vyborsvj@jeremenkova102.cz  .

Další schůze Výboru a Komise se koná 6.8.2013.

Výbor a Komise

Zápis z jednání Výboru a Komise 21.5.2013

Zápis ze schůze Výboru a Komise konané dne 21.5.2013 najdete zde.

Komentáře k zápisu, popř. další náměty zasílejte na email vyborsvj@jeremenkova102.cz  .

Výbor a Komise 

Od 29.6.2013 další změny v MHD na Praze 4

Od 29.června začnou platit další úpravy MHD na Praze 4. U vybraných tramvajových a autobusových linek dojde ke změně tras a intervalů některých spojů. V pracovní dny budou na autobusovou linku 118 nasazeny kloubové autobusy a v úseku Dvorce - Smíchovské nádraží se bude jezdit CELODENNĚ, CELOTÝDENNĚ.

Důvodem úpravy linky 118 je výrazný nárůst cestujících.

Výbor a Komise  

Praha 4 odmítá automobily na Dvoreckém mostě

Zastupitelé MČ Praha 4 vyjádřili nesouhlas s automobilovým provozem na plánovaném mostě spojujícím Prahu 5 v oblasti Smíchova a Prahu 4 v oblasti Podolí. V platném územním plánu hlavního města Prahy je most přes Vltavu umístěn v prodloužení ulice Jeremenkova na protější břeh do ulice Na Zlíchově. Tato poloha je pro zastupitele nepřijatelná, protože chtějí zabránit průjezdu automobilů přes rezidenční obytnou čtvrť.

Výbor a Komise

Digitalizace dokumentů zjednodušší komunikaci s úřadem Praha 4

Cílem Rady MČ Praha 4 je učinit chod úřadu městské části a veškerých rozhodování průhledným pro občany Prahy 4, a to v reálném čase. Za tímto účelem se připravuje projekt digitalizace dokumentů souvisejících s agendou městské části, který je hrazen z části pomocí Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) a z rozpočtů Magistrátu hlavního města a městské části Praha 4. Záměrem projektu je především zjednodušení komunikace mezi úřadem a občanem.

"Konečným cílem po ukončení projektu je stav, kdy občan městské části Prahy 4 získá v elektronické formě informace k tématu, které ho zajímá," říká radní Martin Píša (Nezávislý)

Výbor a Komise

Dočasné zavírání garážových vrat držením šipky "dolů"

Garážová vrata lze dočasně zavírat ručně (po vystoupení z auta) držením šipky směřující dolů na ovládacím panelu. Prosím zavírejte tato vrata takto do doby než přijede servisní technik, který je již objednán. 

Toto dočasné řešení je prakticky ověřeno. Odpojení a opětovné zapojení přívodu el.energie nic neřeší, prosíme, neprovádějte to!

Výbor a Komise

Připomenutí - zaplacení nedoplatků z vyúčtování (již zbývá jen 7dní)

Dovolujeme si připomenout, že k zaplacení nedoplatků z vyúčtování služeb za rok 2012 zbývá už jen 7 dní. Lhůta pro zaplacení je do 10.6.2013. Prosíme všechny vlastníky, kteří mají nedoplatek z vyúčtování, aby jej uhradili do stanoveného termínu. V opačném případě bude tento nedoplatek započítán jako dlužná částka.

Zároveň připomínáme vlastníkům s přeplatkem, aby zaslali správcovské firmě MOJA Servis s.r.o. (mojaservis@mojaservis.cz) číslo svého účtu, na který jim bude přeplatek zaslán.

Výbor a Komise

Vyúčtování a Google Chrom

Pokud si nemůžete otevřít vaší datovou schránku a "ztáhnout si" vyúčtování 2012, zkuste totéž s jiným internetovým prohlížečem. Je od několika vlastníků potvrzeno, že s Google Chrom se již stejným postupem k vyúčtování dostali.

Výbor a Komise

POZOR - Změna účtu - POZOR

Pro SVJ byl založen nový, výhodnější účet. Starý účet bude zrušen k 30. 9. 2013. Prosíme proto, abyste své nastávající platby zasílali na
nový účet SVJ č. 1171012/5500.

Výbor a Komise

Kniha závad květen 2013

Aktuální knihu závad najdete zde.

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise

Vyúčtování služeb 2012 je v datových schránkách na portále

Vyúčtování za rok 2012 bylo uloženo do Vašich datových schránek na portále. Prosíme o seznámení se s ním. V případě, že nemáte přístup do Vaší datové schránky, kontaktujte správce portálu webadmin@jeremenkova102.cz 


Výbor a Komise


Kniha závad duben 2013

Aktuální knihu závad najdete zde.

Přehled knih závad je umístěn v archivu.

Výbor a komise

Zápis ze schůze Výboru a Komise, 16.4.2013

Zápis ze schůze Výboru a Komise konané dne 16.4.2013 najdete zde.

Další schůze Výboru a Komise se uskuteční v náhradním termínu dne 21.5.2013 od 17hod v restauraci TREFA.

Připomínky k projednání zasílejte na email vyborsvj@jeremenkova102.cz .

Výbor a Komise

Vyúčtování služeb za rok 2012

Od pondělí 14.5.2013 bude zahájeno uveřejňování vyúčtování služeb za rok 2012. Do datových schránek registrovaných vlastníků budou uloženy tyto dokumenty: vyúčtování služeb spojených s bydlením, přehled plateb a vyúčtování.

O průběhu uveřejňování budete informováni.  V případě technických potíží při přístupu do datové schránky na portále SVJ, prosím kontaktujte administrátora.

Výbor a Komise

Seznam dlužníků k 31.3.2013

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2012 a dříve ke dni 31.3.2013 najdete zde.
 
Historie přehledů dlužníků je zde.
 
V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2012.
 
S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil.
 
Výbor a Komise

Veselé velikonocePřeje Výbor a Komise

Spořilovské trhy - zahájení koncem března

V sobotu 30.března 2013 odstartují Spořilovské trhy, které se budou pravidelně konat na Roztylském náměstí, vždy v sobotu od 8 do 14 hodin. Zahájení trhů je spojeno s oslavou Velikonoc a bude na něm mnoho zajímavých atrakcí. Děti si budou moci zblízka prohlédnout letošní jehňátka a kůzlátka.

Výbor a Komise

Zaplatili jste již za psa a Tulíska?

Upozorňujeme, že do 31.3.2013 je nutné uhradit místní poplatek za psa (a v naší rezidenci též za Tulíska - prasátko). Pokud majitel nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří jej správce (ÚMČ Praha 4) poplatku platebním výměrem. Poplatek lze platit bankovním převodem v informačních centrech nebo na poště složenkou typu A.

Číslo účtu pro úhradu místního poplatku za psa (a Tulíska) je: 19-2000832359/0800

Variabilní symbol je 10místný a začíná 9004.......  nebo 1341...... .

Poplatek je také možno zaplatit přímo v pokladně ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b.

Bližší informace na tel: 261 192 488 , 261 192 434 nebo na emailu eva.sedlakova@praha4.cz nebo martina.stepanova@praha4.cz .

Výbor a Komise

CzechPoint na Praze 4

Pro potřeby ověření podpisů, listin, vyhotovení opisů a kopií listin, a mnoho pro dalších služeb, které potřebujete pro své podnikání nebo běžný život můžete navštívit kontaktní místa veřejné správy - Czech Point. Nejbližší jsou zde: Česká pošta, Na strži 1709/42 nebo v Informačním centru na Náměstí Hrdinů.  

Výbor a Komise

Zápis ze schůze Výboru a Komise ze dne 12.3.2013

Zápis z březnové schůze Výboru a Komise konané dne 12.3.2013 najdete zde.
Přehled zápisů najdete tady.
Výbor a Komise

Výzva - správce kontejnerového prostoru

Vzhledem k potřebě pravidelně udržovat pořádek a čistotu v kontejnerovém prostoru se obracíme na ty vlastníky, kteří mají zájem se dobrovolně a svépomocí starat o úklid kolem kontejnerů, aby se přihlásil členům Výboru a Komise. Najdou-li se tací, domluvíme se na režimu a způsobu udržovánní pořádku. Tato výzva jem platná od uveřejnění až do 16.4.2013 (nejbližší schůze Výboru a Komise).

Výbor a Komise

Nekázeň a nedbalost - Opravdu toto patří do kontejnerů?

Vážení spoluvlastníci,

rozmnožil se nám v Rezidenci nešvar, kterým je využívání kontejnerů a kontejnerového prostoru k vyhazování, uskladnění a hromadění kusů nábytku a obalů od všeho možného od nově přistěhovaných vlastníků nebo uživatelů pronajímaných bytů nebo odstěhovávajících se vlastníků nebo uživatelů. Mnozí spoluvlastníci to však také dělají.  Dokumentační fotky z března 2013 najdete na těchto odkazech:


Na fotografiích zachycené kusy nábytku, obaly, rákos a pod. svědčí o tom, že se někdo odstěhoval a byl líný si zajistit odvoz do sběrného dvora (viz aktualita z 16.2.2013) nebo se projít k nádobám tříděného odpadu cca. 300metrů pod Rezidencí. Dva členové Komise v první polovině března pečlivě prostor kontejnerů vyčistili, vynosili složený "odpad" před kontejnerovou místnost a vlastním autem odvezli kartony do nádoby na papírový tříděný odpad. Na velké kusy byl objednán speciální odvoz kontejnerem, který jsme zaplatili ze svých příspěvků.

Myslíte si, že je to takto správně? Je lidská lenost a lhostejnost již skutečně tak velká, že ani 300metrů vzdálené kontejnery nebo autem dostupný sběrný dvůr nikomu z nás nestojí za využívání?


Výbor a Komise

Umístění cedulí OBJEKT JE STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

V Rezidenci byly umístěny cedule s informací, že je OBJEKT STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 28.2.2013

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2012 a dříve ke dni 28.2.2013 najdete zde.

Historie přehledů dlužníků je zde.

V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2012.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil.

Výbor a Komise


Reprezentační ples Praha 4

16.března 2013 od 19hod v prostorách Radnice v Nuslích se koná REPREZENTAČNÍ PLES PRAHY 4. Předprodej vstupenek je zahájen od středy 27.února 2013 prostřednictvím sítě Ticketportal.

Výbor a Komise


Mapa zón placeného stání

MČ Praha 4 připravuje spuštění zón placeného stání. Návrh zón, který je nyní postoupen na Magistrát hl. m. Prahy, najdete zde.

Výbor a Komise


Domácí chůva pohlídá děti do 6let

Maminko a tatínku připravujete se na návrat do zaměstnání po mateřské/rodičovské dovolené a máte doma dítě do 6 let? Tak to by vás mohl zajímat projekt Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 - Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené.

Tento projekt je určen pro pražské rodiče, kteří se chtějí navrátit do zaměstnání. O jejich děti 0-6 let bude pečovat profesionální chůva v přirozeném prostředí jejich domova nebo domovů (při střídavé péči). Více informací o projektu naleznete zde nebo přímo u koordinátorek projektu. Zajímavou reportáž o projektu najdete zde.

 Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 získalo finanční podporu na projekt z Evropských sociálních fondů v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita. Realizace projektu začala 1.ledna 2013 a potrvá 24 měsíců.

Výbor a Komise


Přistavení velkoobjemového kontejneru

Městská část Praha 4 přehodnotila systém zavážení velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad. V měsíci únoru nebyl kontejner přistaven. V březnu bude zavezen a přistaven v pondělí 4.3.2013 od 16.00 do 20.00hod na obvyklém místě, tzn. vedle kontejnerů na tříděný odpad.

Doporučujeme vlastníkům, aby této možnosti využili a zbytečně nehromadili velký komunální odpad (gauče, části nábytku, stojany, lampy, krabice, polystyrén, apod.) v uzamykatelném prostoru popelnic.

Mapka s místem zavezení a umístění kontejneru na rohu ulice Jeremenkova a Sitteho je zde.

Výbor a Komise


Kniha závad únor 2013

Aktuální únorovou knihu závad najdete zde.

Historie všech knih závad je tady.

Výbor a Komise


Udržujte pořádek u popelnic - využívejte sběrný dvůr

Vážení spoluvlastníci, pro odkládání nekomunálního odpadu (krabic, částí nábytku, apod.) můžete místo prostoru kontejnerů použít sběrné dvory. Jejich seznam najdete zde. Nejbližší sběrný dvůr je cca. 5km vzdálený od naší Rezidence, ulice Zakrytá na Spořilově (tudy se tam dostanete).

Provozní doba: po - pá 8.30 - 17.00 hod, v sobotu 8.30 - 15.00 hod. Provozovatele sběrného dvoru je společnost A.S.A., spol. s r.o.

K ukládání plastů, papíru a skla používejte nádoby na tříděný odpad, které jsou umístěné cca. 300metrů procházkou pod Rezidencí na rohu ulice Jeremenkova a Sitteho (tady).

Výbor a Komise


Bioodpad a kompostování

Víte, že v minulém roce odevzdali obyvatelé městské části Praha 4 do sběrného dvora Durychova skoro 90 tun bioodpadu? To bylo více než v roce 2011, kdy odevzdali cca.60tun. Je vidět, že možnost odevzdání bioodpadu je stále populárnější. Zároveň si dovolujeme informovat, že lze snížit množství odpadu v kontejnerech na směsný odpad až o 40 procent tím, že se nevyhazuje bioodpad do koše, ale místo toho se kompostuje. Samozřejmě, že to není nic nového, ale v případě naší Rezidence, jejíž spoluvlastníci nemají až na vyjímky vlastní zahradu u domu, je to možná zajímavý nápad. Stačí se domluvit a pořídit si uzamykatelný komunitní kompostér, který lze umístnit do uzamykatelného prostoru kontejnerů. Zeminu, která se postupně z bioodpadu za vydatné pomoci žížal, vytváří, můžeme využít pro zeleň před domem (břečťany, záhony). Co kdybychom zkusili tento staronový nápad uvést do života?

Detailnější informace o kompostérech najdete například zde nebo zde nebo zde nebo zde .

Výbor a Komise


Plán činnosti na jaro 2013

Dne 12.2.2013 se konalo jednání Výboru a Komise SVJ, na kterém byl projednán plán činnosti na nadcházející jarní období. Mimo jiné se plánuje zvýšení bezpečnosti vstupních a garážových prostor, drobné opravy a výmalba obou pater garáží (polovina spodního patra byla již vymalována), zavedení pravidelné péče o zeleň před a za domem členem Komise (úprava a péče o záhony, trávu, apod.), průběžné odstraňování závad evidovaných v knize závad a další.

Další schůze Výboru a Komise se uskuteční v úterý 12.3.2013. Máte-li jakékoliv náměty, které by přispěly k udržení a rozvoji kvality bydlení v Rezidenci, prosím zasílejte emailem na adresu vyborsvj@jeremenkova102.cz .

Výbor a Komise


Nuselský most - poznávací akce

Víte, že Nuselský most (lidově označovaný jako "most sebevrahů") oslavil 40let od svého uvedení do provozu? Máte-li zájem si prohlédnout most z pohledu technického a architektonického řešení, pak přijďte na zajímavou poznávací akci v sobotu 23.2.2013 ve 14hodin před kostel sv. Karla Velikého (ul.Horská, zastávka autobusu č.291 "Dětská nemocnice Karlova", metro C "I.P.Pavlova"). Cena vstupného na tuto akci je příznivá, dospělí 100Kč, děti 70Kč. Přejeme příjemné zážitky.

Výbor a Komise


Na Svatého Valentýna na Vyšehrad

Chcete-li si zpříjemnit procházku v období svátku sv.Valentýna a to třeba zimním Vyšehradem, pak neváhejte  přijít v sobotu 16.2.2013 v 10hodin před Táborskou bránu na Vyšehradě. Za velmi přijatelné vstupné se od průvodce dozvíte o románské, gotické i obrozenecké historii Vyšehradu, navštívíte vyšehradské pohřebiště, projdete se po vyšehradských hradbách a připomenete si legendy spojené s tímto místem. Součástí provázené prohlídky je též návštěva baziliky sv.Petra a Pavla, kde se nachází barokní relikviář sv.Valentýna, který byl po mnoha staletích objeven v roce 2000 v depozitáři Vyšehradské kapituly.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 31.1.2013

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2012 a dříve ke dni 31.1.2013 najdete zde.

Historie přehledů dlužníků je zde.

V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2011.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil.

Výbor a Komise

 


Arkády Pankrác v zajetí motocyklů

Od 4. do 24.února se v obchodním a společenském centru Arkády Pankrác Praha můžete prožít adrenalin. Jako doprovodná volnočasová aktivity je pro vás připravena výstav moderek. Můžete se tak podívat na luxusní motorky, moderní design, zajímavosti a jejich příslušenství. K vidění jsou stroje různých značek, jako Harley Davidson, Victory, Indian, Norton, Triumph, Ducati, Honda, Suzuki, KTM, Yamaha nebo Bimota. K vidění též budou tříkolky Morgan. Tradiční český výrobce motorek Jawa bude též zastoupen. Více informací o výstavě a s výstavou související soutěži najdete na zde.

Výbor a Komise


Změna provozovatele plynových kotelen

Vážení spoluvlastníci,

od 1.2.2013 došlo po pečlivém zvážení ke změně provozovatele plynových kotelen. Stávající provozovatel byl nahrazen společností Ziegler ZZ, která zajistí kvalitní, efektivní a ekonomicky výhodnější provoz kotelen, nížší ceny plynu na vstupu do kotelny. Na další chůzi Výboru v měsíci únoru bude projednávaná oblast dalších možných úspor v souvislosti s přechodem na dálkově odečítané měřící přístroje studené vody, TUV a spotřebovaného tepla. Jakékoliv připomínky a dotazy vítány.

Výbor a Komise


Kniha závad leden 2013

Aktuální lednovou knihu závad najdete zde.

Historii všech knih závad je tady.

Výbor a Komise


Povinnost zaplatit za psa

Upozorňujeme všechny majitele psů, aby nezapomněli včas uhradit místní poplastek za psa chovaného v roce 2013 v bytě. Poplatek se musí zaplatit do 31.3. za I.pololetí a do 31.8. za II.pololetí každého kalendářního roku.

Poplatek lze platit bankovním převodem v informačních centrech nebo na poště složenkou. NEZAPOMEŇTE uvést vždy VARIABILNÍ SYMBOL.

Výbor a Komise


Výměna měřičů tepla a vody (TUV)

V měsíci lednu byla v Rezidenci provedena plánovaná výměna měřičů tepla a vody (včetně TUV) za nová umožňující dálkový odečet bez nutnosti navštívit byt, studio. Ti z vás, kteří nebyli v předem stanovených termínech doma, si mohou dojednat individuální termín u společnosti FPS s.r.o.

 

Kontaktní osobou je

 

Lenka Nenutilová
vedoucí servisu montáží
FPS s.r.o.
V Dolině 1533/1d
100 00 PRAHA 10

tel: 272 657 262
mobil: 602 300 215

email: nenutilova@fps-praha.cz 

 

Vyúčtování roku 2012 bude provedeno jako obvykle, tzn. před koncem poloviny roku 2013.

Výbor a Komise 


Rozšíření registrace u Úřadu na ochranu osob.údajů

Dne 14.1.2013 byla provedena na Úřad pro ochranu osobních údajů rozšířená registrace SVJ Jeremenkova. Rozšíření spočívá v tom, že naše SVJ může pro zvýšení bezpečnosti, ochrany společného i soukromého majetku a pro přispění k vyšší míře objasněnost pojistných událostí používat kamerový systém.

Registraci najdete na zde pokud zadáte toto číslo pro vyhledávání 00035016.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 31.12.2012

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2011 a dříve ke dni 31.12.2012 najdete zde.

Historie přehledů dlužníků je zde.

V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2011.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení. Díky trvalému právnímu vymáhání se počet dlužníků v Rezidenci za poslední 2 roky výrazně snížil.

Výbor a Komise


Údžba osvětlení v garážích

Před koncem roku 2012 proběhla plánovaná údržba osvětlovacích těles v obou patrech garáží. Nefunkční trubice zářivek byly vyměněny za nové a kryty osvětlovacích těles byly očištěny. Nyní se světelné podmínky v garážích zlepšily.

Výbor a Komise


PF 2013


Kniha závad prosinec 2012

Aktuální prosincovou knihu závad najdete zde.

Historie všech knih závad je tady.

Výbor a Komise


Spořilovský advent 2012

V sobotu 15.prosince 2012 se koná na spořilovském Roztylském náměstí díky podpoře MČ Praha 4 Spořilovský advent 2012. Desítky stánků nabídnou farmářské a vánoční zboží, potraviny i občerstvení. Součástí je také kulturní program jako například vánoční zpěvy a hudební, pěvecká a literárně dramatická pásma, ve kterých vystoupí školáci. Slavnostní zahájení je připraveno na 10.hodinu.

Výbor a Komise


Adventní trh v areálu Plaveckého stadionu Podolí

V areálu Plaveckého stadionu Podolí můžete navštívit adventní trhy pod záštitou zástupkyně starosty Praha 4. Trh je otevřen vždy o víkendu od 11 do 19hodin a to až do 23.prosince. Od 20.12. do 23.12. bude před stadionem probíhat prodej živých kaprů a dětské návštěvníky jistě zaujme malá zologická zahrada. Každý adventní víkend si mohou děti vylovit za poplatek 50Kč jednoho z padesáti připravených šupnáčů.

Výbor a Komise


Kniha závad listopad 2012 č.4

Aktuální knihu závad najdete zde.

Historie všech knih závad je tady.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 30.11.2012

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2011 a dříve ke dni 30.11.2012 najdete zde.

Historie přehledů dlužníků je zde.

V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2011.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení.

Výbor a Komise


Adventní akce Rotary Clubu Prague International

Milí přátelé,

je advent, čas zastavení, rozjímání a starosti o druhé. Máte-li chuť se jej takto zúčastnit a udělat dobrý skutek, přijďte si užít vánoční punč (letos vzhledem k metanolové aféře ve formě dobrého svařeného vína), který Vám již čtvrtým rokem servírují členové Rotary Club Prague International, jehož jsem i já členkou. Výměnou za porci dobrého svařeného vína Vás požádáme o příspěvek do zapečetěné pokladnice v minimální výši 30 Kč, pokladnice se o několik dní později za účasti úřední osoby otevře a veškeré takto shromážděné peníze budou věnovány sdružení Naděje, které pečuje o ty, jež nadcházející mrazivé období těší nejméně – lidi bez domova. Najdete nás od čtvrtka 6.12. do soboty 8.12. od 12 do 20 hodin před hlavním vchodem do obchodního centra Nový Smíchov.

Pozvánka a mapka umístění stánku s „punčem“ jsou k nalezení na tomto odkaze
http://www.jasanska.com/aktuality.htm#n134 (i bez toho nás ale určitě najdete).

Přeji Vám krásný advent.

Ladislava Jasanská


Boj proti černým skládkám je úspěšný

V létě letošního roku zahájila městská část Praha 4 boj proti černým skládkám. Vůči předchozím rokům byla více drsnější, sloganem totiž je: "Jsme lidi, ne prasata. Pomáhejte nám udržovat pořádek".

Proto apelujeme na všechny vlastníky bytů a nebytových prostor v Rezidenci, aby se v předvánočním čase snažili udržovat pořádek kolem a v prostoru popelnic. Tříděný odpad do kontejnerů ani kolem nich NEPATŘÍ. Projděte se s ním cca. 300metrů zkopce pod nemovitost, tam jsou umístěny kontejnery. Poslední vyklizení prostoru kolem popelnic cca. před týdnem bylo placeno Pražským službám a každý z nás se na něm zbytečně podílel.

Udržujte pořádek a třiďte odpad.

Výbor a Komise

 


Vánoční trhy Na Pankráci

Na farmářských trzích u Obchodního centra Arkády Pankrác bude dne 12.12.2012 pravá nefalšovaná zabijačka. K dostání budou čertvé jitrnice, jelítka, tlačenka a další vepřové speciality. Farmářské trhy nabízejí každou středu až do 16.12. od 8 do 18hod kvalitní potraviny, řemeslné zboží a dárky na vánoce. Potraviny jako je ovoce a zelenina nebo jiné čerstvé věci nebudou prodávány za mrazu.

Výbor a komise


Měření rychlosti před Rezidencí

Dejte si pozor, od rána měří Městská policie rychlost před Rezidencí (směrem z kopce dolů).

Registrační / změnový formulář GSM brána

V sekci Veřejné dokumenty / GSM garážová vrata je umístěn vzorový formulář pro hlášení nových čísel mobilních telefonů, jejich změn, doplnění a zrušení pro ovládání GSM brány garážových vrat.

Prosím v případě potřeby jej použijte, hlášení může provést pouze vlastník bytu či nebytového prostoru. NIKOLIV jeho nájemník / uživatele.

Stačí formulář vyplnit a poslat emailem.

Výbor a Komise


SVJ rozšiřuje registraci u UOOS na pořízování a ukládání video signálu

SVJ podalo žádost na Úřad pro ochranu osobních údajů na rozšíření stávající registrace ke zpracování osobních údajů v informačních systémech na pořízování a ukládání video signálu z bezpečnostních kamer.

Žádost najdete ve svých datových schránkách. Lhůta na vyřízení žádosti je 30dní od podání. Pokud bude vše v souladu s podmínkami registrace, bude SVJ k pořizování a ukládání video signálu registrováno ke konci roku 2012.

V případě jakýchkoliv otázek se obracejte na Výbor a Komisi

 


Registrace do Diskusního fóra

Žádáme všechny opozdilce - vlastníky, kteří jště nejsou registrováni v Diskusním fóru, aby se neprodleně registrovali. Diskusní fórum bude od ledna 2013 spuštěno a bude možné jeho prostřednictvím diskutovat různá, aktuální témata z "naší" nemovitosti.

Prosíme zaregistrujte se zde.

K dnešnímu dni registrováno 40 vlastníků, tj. 1/3 z celkového počtu. Prosíme neodkládejte to.

Výbor a Komise 


Aktualizace Užitečných kontaktů

Vážení spoluvlastníci,

v průběhu minulého týdne byla provedena aktualizace sekce Užitečné kontakty. Zejména se jednalo o upřesnění kontaktů na správcovskou firmu MOJA Servis s.r.o. (telefony, emaily, přehled kontaktních osob a jejich agend). Dále byly vyvěšeny kontaktní informace na nového Operation Managera ("domovník") a doplněna aktuální adresa finančního úřadu Praha 4.

Výbor a Komise


Dobeška zůstává parkem

Park na Dobešce i přes všechny snahy plochu zastavět bude nadále sloužit jako park pro veřejnost. MČ Praha 4 se chystá obnovit poničenou zeleň, vysadit nové stromy a rekultivovat plochu parku. Od začátku letošního roku se vleklo vyjednávání se spoluvlastníky některých pozemků na Dobešce, po intezivních jednání se dosáhlo smíru a park nadále zůstává parkem ve svém účelu.

Výbor a Komise


Počítačové kurzy v ZŠ Jeremenkova pro maminky

Víte, že na Základních školách Jeremenkova a Sdružení budou po dobu 2 měsíců probíhat kurzy počítačové gramotnosti pro maminky na mateřské dovolené a rodiče do 5 let dítěte?

Pokud máte o tento kurz, který trvá 90minut, zájem více informací se dozvíte na úřadu MČ Praha 4 nebo v časopise Tučňák. Po dobu trvání kurzu je zajištěno hlídání dětí.

Výbor a Komise


18.12.2012 Schůze Výboru a Komise - poslední v roce 2012

Poslední schůze Výboru a Komise se uskuteční v úterý 18.12.2012 od 17hod ve společnosti MOJA Servis. Své náměty na zlepšení provozu Rezidence Jeremenkova zasílejte emailem na adresu Výboru.

Zápis z posledního jednání najdete zde.

Výbor a Komise


Výzva k odstranění pneumatik

Žádáme majitele 4 ks pneumatik, které jsou volně uskladněny v předmístnosti před UPC místností (poslední dveře na konci sklepů 102b, v -2patře), aby je do pátku 23.11.2012 odklidil. V opačném případě budou zlikvidovány.

Výbor a Komise


Změny v jízdním řádu MHD na Praze 4

Na metrobusové lince č.118, která spojuje stanici metra Budějovická se Smíchovským nádražím, došlo ke zkrácení intervalu této linky v ranní špičce na 7-8 minut, popřípadě na 6 minut. Podobně byl zkrácen interval u linky č.170 spojující Spořilov s Budějovickou a Braníkem. Též u nově zavedené spořilovské linky č.138 byl zkrácen interval v ranní špičce.

Výbor a Komise


Svatomartinské slavnosti na zámku Zbiroh

Dovolujeme si upozornit, že v sobotu 17.11.2012 jsou Svatomartinské oslavy na nedalekém zámku Zbiroh. Budou probíhat již tradičně celý den od 10.00 na zámeckém nádvoří a budou spojené s ochutnávkami nejlepších českých a moravských vín. Slavnosti pořádá někdejší předseda SVJ pan Vurm.

Na Svatomartinské slavnosti se dostanete dálnicí směrem na Plzeň. Detailnější informace o akci v roce 2011 najdete zde.

Nevíte-li co o nadcházejícím víkendu, zajeďte se tam podívat.

Výbor a Komise


Kamery instalovány

V pátek 9.11.2012 byly instalovány 2 kamery ke garážovým vratům, které zajišťují snímání prostoru vrat a slouží k vyšší identifikaci vlastníků a uživatelů otevírajících/zavírajících garážová vrata.  V případě neoprávněného vniknutí do garáží přes vrata, jejich poškození a pod. můžou pomoci při dohledávání osob.

Výbor a Komise


Návod na nouzové zavření dveří

Vzhledem k tomu, že bývají garážová vrata často otevřená a tím se zvyšuje riziko vstupu cizích osob do objektu, byl vypracován stručný návod pro všechny vlastníky a uživatele bytů a nebytových prostor, který popisuje jednoduché manipulace pomocí ovladačů na ovládací skříňce garážových vrat za účelem zavření vrat, tzn. uvedení do stavu, který náseldně umožní ovládat rata mobilem. Tento návod má každý registrovaný vlastník uložen ve své datové schránce. Prosím přečtěte si návod a vždy když zjistíte, že jsou vrata otevřena, postupujte podle tohoto návodu. Není to složité. Přispějete tím k vyšší bezpečnosti objektu a snížíte riziko poškození vašich majetků (např. aut).

Výbor a Komise


Kontejnery na textil se osvědčily

V ulicích Antala Staška (nedaleko Normy), křižovatce V Zálesí a Nad Lesním divadlem a v Bránické ulici č.161-171 jsou umístěny nové kontejnery na textil. Městská část je zakoupila protože se sběr textilu osvědčil a je účelný. Rezidenci Jeremenkova je nejbližší kontejnej v ulici Antala Staška, chcete-li se zbavit starého šatstva, využívejte tento kontejner.

Výbor a Komise


Instalace kamer ke garážovým vratům

Instalace 2ks kamer ke garážovým vratů a odpovídajících kabelových rozvodů bude dnes dokončena. Děkujeme všem vlastníkům za trpělivost a ohleduplnost při vjíždění a vyjíždění garážovými vraty.

Výbor a Komise


Funkce Operation Managera pokračuje

I přes personální změny, činnosti spojené s funkcí Operation Managera nadále pokračují, tzn. kniha závad, schůzky se správcovskou firmou, dohled nad opravami, provádění dílčích drobných oprav apod. V dohledné době budou aktualizovány kontaktní údaje na nového Operation Managera v sekci Užitečné kontakty.

Výbor a Komise


Zlepšení úklidu garáží v zimních měsících

Vážení spoluvlastníci,

s ohledem na blížící se zimní období a za účelem zlepšení úklidu garáží od navezeného sněhu na autech, kaluží z roztátého sněhu v hlavních pojezdových koridorech obou pater (nikoliv na plochách jednotlivých garážových stání) připravuje Výbor a Komise společně se správcem MOJA Servis nákup pojízdného průmyslového vysavače schopného vysávat kapalinu, ledovou tříšť a hrubé mechanické nečistoty (špínu). Zároveň se dojednává pravidelný úklid tímto vysavačem v zimních měsících svépomocí z řad členů Výboru a Komise.
 
Dále se zvažuje vybavení garáží několika nádobami na posypovou sůl včetně lopatek za účelem posypávání ledu, popř. sněhové břečky za účelem snížení kluzkosti povrchu.

V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto tématu se obracejte na členy Výboru a Komise.

!!! POZOR !!! nadále zůstává v platnosti Provozní řád garáží z 1.1.2011, tzn. povinnost před vjezdem do garáží omést vůz od sněhu a zbytečně nanavážet sníh do garáží.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 30.9.2012

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2011 a dříve ke dni 30.9.2012 najdete zde.

POZOR aktuální přehled dlužníků s výší dluhu je ten říjnový.

Detailní přehled dlužníků za září 2012 je zde.

V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2011.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení.

Výbor a Komise


Snižování nákladů na teplo

V současné době dochází k přehodnocování způsoby provozování kotelen v Rezidenci za účelem snížení nákladů na nákup plynu, provozování kotelny a výrobu tepla pro ohřev vody a vytápění. Této problematice se Výbor a Komise věnuje delší dobu, plánuje se zahájit rok 2013 v jiném provozním režimu a tím přispět k úspoře nákladů na topení.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 31.10.2012

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2011 a dříve ke dni 31.10.2012 najdete zde.

Detailní přehled dlužníků za říjen 2012 je zde.

V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za období do 31.12.2011.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy, popř. zahájena soudní řízení.

Výbor a Komise

 


Instalace kamer ke garážovým vratům

Instalace kamer ke garážovým vratům proběhne v pátek 9.11.2012 v ranních hodinách. Prosím dbejte proto opatrnosti při průjezdu garážovými vraty, nepřejíždějte technikům jejich vybavení a rozvrhněte si odjezd tak, aby vám případné zpoždění díky montáži kamer nenarušilo ranní spěch.

Výbor a Komise


Výmalba částí garáží DOKONČENA

Výmalba části garáží byla dokončena, děkujeme všem dotčeným majitelům/uživatelům parkovacích stání za částečné omezení provozu po dobu výmalby. Na nejbližší schůzi Výboru bude projednáno vymalování další části.

Výbor a Komise


SVĚTELNÉ PODESTY vyčištěny

Světelné podesty byly úspěšně vyčíštěny a nyní lépe osvětlují prostor schodiště ve 102.

Výbor a Komise


Čištění světelných podest ve 102

V pátek 21.9.2012 dopoledne proběhne čištění světelných podest ve vchodu 102. Prosíme o využívání výtahu v maximální možné míře. Schodiště kolem světelných podest bude neprůchozí.

Výbor a Komise


DOPLNENI - malovaní gar.stání

POZOR ! POZOR ! POZOR !

Doplňujeme, že malování se týká i parkovacích stání 44 a 16.

Výbor a Komise


Výmalba částí garáží - OMEZENÍ PROVOZU

Vážení vlastníci,

ve dnech 17.9. (pondělí) - 21.9.2012 (pátek) v běžných pracovních hodinách bude prováděna výmalba všech zdí i stropů (mimo podlahy) části spodního patra garáží. Jedná se o část od garážových vrat až po semafor včetně. Dotčená parkovací stání výmalbou jsou tato:

Pravá strana (gar.vrata za zády): 8, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44
Leva strana: 4, 5, 6, 7, 32, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Harmonogram prací je tento:

17.9. Oprava  rohů
18.9. Oprava rohů začištění
19.9. Malování  stěn, sloupů a stropu
20.9.-21.9.Nátěr soklíku a výstražných pruhů

Žádáme vlastníky a uživatele uvedených parkovacích stání, aby ve svém zájmu parkovali v pracovní hodiny tyto auta mimo garáže a  umožnili firmě provádějící výmalbu pohyb po uvedené sekci garáží. Ponecháním vozu po dobu výmalby na uvedených parkovacích stání se vystavuje jeho majitel riziku možného pocákání kapoty barvou tedy znečištění a zároveň vůz bude překážet při výmalbě.

SVJ neponese za případné znečištění vozu žádné právní důsledky. Tato informace bude vyvěsena na obvykých místech v nemovitosti.

Žádáme všechny majitele / uživatele dotčených parkovacích stání, ale i ostatní o respektování této situace a dočasného omezení provozu v garážích.

Výbor a komise


Seznam dlužníků k 31.8.2012

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2011 a dříve ke dni 31.8.2012 najdete zde.

Detailní přehled dlužníků za červenec 2012 je zde.

V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za odobobí do 31.12.2011.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy.

Výbor a Komise

 


Kniha závad srpen 2012 č.3

Aktuální knihu závad z poslední prohlídky nemovitosti 21.8.2012 najdete zde. Pokud někteří z Vás chtějí do Knihy doplnit závadu společných prostor nemovitosti, prosím obracejte se na Operation Managera.

Všechny knihy závad najdete zde.

Výbor a Komise


Malování prvního úseku garáží

Na přelomu měsíce září a října proběhne malování prvního úseku garáží. Žádáme vlastníky i uživatele parkovacích stání, aby s tímto byli srozumněni a tolerovali případné potíže při pohybu v prostoru garáží se svými auty. Společnost provádějící výmalbu bude pracovat v takovém režimu, aby co nejméně omezila pohyb vozů v garážích.

Výbor a Komise


Mapa čísel popisných, ulic a katastrálních území Prahy 4

Velmi zajímavá mapová aplikace, která pomůže při hledání čísla popisného, čísla orientačního, ulice, hranic katastrálních území, čtvrtí Prahy 4, je mapová aplikace dostupná pouhým kliknutím zde. Budete přesměrováni na mapový server. Pro hledání ulice nebo čísla popisného použijte tlačítko s obrázkem "dalekohledu". Toto tlačítko najdete páté zprava v liště nástrojů.


Vyzkoušejte si to a možná se tato aplikace stane vhodným doplňkem pro potřeby detailního hledání v situacích, které nepokrývají komerční mapové servery: mapy.cz, maps.google.cz.

Výbor a Komise


Aktualizace hromadného emailu vlastníků

Aktualizace seznamu registrovanyných vlastníků se blíží ke konci, v dalším fázi bude aktualizována hromadná emailová adresa vlastníků. Proto očekávejte, že někteří spoluvlastníci mohou být požádání o dopřesňující informace.

Výbor a Komise


Aktualizace seznamu registrovaných vlastníků

V uplynulých dvou týdnech probíhala první vlna aktualizace údajů registrovaných vlastníků na protále SVJ. Vstupnímu údaji byly údaje posbírané při přípravě na nový způsob ovládání garážových vrat. V dalším kole budou někteří vlastníci vyzváni k ověření údajů (zejména ti nově přistěhovaní), popř. k doplnění.

Dekujeme za pochopení Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 31.7.2012

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2011 a dříve ke dni 31.7.2012 najdete zde.

Detailní přehled dlužníků za červen 2012 je zde.

V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za odobobí do 31.12.2011.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy.

Výbor a KomiseSeznam dlužníků k 30.6.2012

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2011 a dříve ke dni 30.6.2012 najdete zde.

Detailní přehled dlužníků za červen 2012 je zde.

V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za odobobí do 31.12.2011.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení. Jsou vydány platební rozkazy.

Výbor a Komise


Kniha závad srpen 2012

 

Aktuální knihu závad z poslední prohlídky nemovitosti 3.8.2012 najdete zde. Pokud někteří z Vás chtějí do Knihy doplnit závadu společných prostor nemovitosti, prosím obracejte se na Operation Managera.

Všechny knihy závad najdete zde. Knihu závad srpen č.1 najdete zde. Knihu závad srpen č.2 najdete zde.

 

Výbor a Komise

 


Stanoviště kontejnerů na použitý textil

Nevíte-li kam s nepotřebným oblečením, lůžkovinami, ručníky, záclonami, přikrývkami, dekami, ale třeba i botami, pak by vám mohl posloužit kontejner na použitý textil. Praha 4 je pro tyto potřeby rozmístnila ve spolupráci s Diakonií Broumov.

Detaily o rozmístění kontejnerů na použitý textil najdete tady.

Nejbližší kontejner je v ulici Podolská a Pravá, mapku najdete tady.

Výbor a Komise


Stanoviště kontejnerů na vysloužilý elektroodpad a baterie

Nevíte co starými elektrozařízeními menších rozměrů nebo bateriemi (např. rádia, přehrávače, walkman, mp3, tužkové, mikrotužkové a další baterie apod.)? Nechce se vám je nosit v taškách nebo kapsách k odložení do nejbližší prodejny Datart nebo jiné? Pak je pro vás zajímavá informace, že Praha 4 se zapojila do projektu sběru vysloužilých elektrozařízení a baterií.

Detaily o tomto projektu i místa, kde jsou rozmístěné kontejnery na sběr elektrozařízení a baterií po Praze 4 najdete zde. Kontejnery poskytla společnost ASEKOL

Pro naší Rezidenci je nejbližší kontejner umístěn na rohu ulice Antala Staška a Panuškova (krátká příjemná procházka ze Rezidencí, za kurty skrz parky směrem na Zelený pruh).

Mapka umístění kontejneru zde.

Výbor a Komise


Velkoobjemové kontejnery Jeremenkova - Sitteho

Od počátku srpna je přistaven velkoobjemový kontejner na stejném stanovišti jako tomu bylo minulý rok, tzn. roh ulice Jeremenkova a Sitteho (cca. 400 metrů pod Rezidencí). Mapku jeho umístění najdete zde.

Žádáme spoluvlastníky, aby využili možnosti odložení velkoobjemových nepotřebných věcí.

Přehled všech velkoobjemových kontejnerů na Praze 4 je uveden zde.

Výbor a Komise


Velkoobjemový odpad od září s výraznou změnou

Od září 2012 dochází ke změně v přistavování velkoobjemových kontejnerů na odpad. Nově budou kontejnery přistavovány v odpoledních hodinách po dobu pouze čtyř hodin - od 16 do 20 hodin. Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita kontejnerů.

Detaily o změněném režimu velkoobjemových kontejnerů najdete zde nebo zde.

Doporučujeme spoluvlastníkům, aby se seznámili se stanovišti a datumy přistavení velkoobjemových kontejnerů a místo odhazování velkoběmového odpadu před nebo do uzamykatelné klece Rezidence, využili jednorázově tyto kontejnery.

Výbor a Komise


Kniha závad Rezidence

Vážení spoluvlastníci, od tohoto měsíce začalo průběžné uveřejňování Knihy závad Rezidence na našem portálu. Knihu závad vede p.Vaverka (Operation Manager), průběžně se schází se správcem MOJA Servis a evidované závady řeší a odstraňují. Průběh řešení závad je dobře patrný z Knihy. Prosím podívejte se na způsob elektronického vedení Knihy závad. Seznamte se položkami / závadami uvedenými v Knize. Pokud někteří z Vás chtějí do Knihy doplnit závadu společných prostor nemovitosti, prosím obracejte se na Operation Managera.

Knihu závad najdete zde.

Výbor a Komise


Novinky v reklamaci garáží

V tématu reklamace garáží dochází od doby, kdy celou agendu převzal nový právní zástupce k určitému posunu, tzn. že v současné době probíhají jednání mezi právními zástupci obou stran za účelem hledání oboustranně přijatelného řešení (nejspíše návrh smíru). Za účelem přípravy dalších kroků bude svolána mimořádná schůze Výboru a Komise, na které budou za účasti právního zástupce projednány další kroky k přijatelnému vyřešení vzniklého sporu. Schůzka se uskuteční v srpnu 2012.

Výbor a Komise


Logo Praha4 umístěno na portálu

Logo bylo umístěno do záhlaví portálu ve věřejně přístupné sekci i v sekci pro registrované vlastníky. Výbor a Komise

Umístění loga Praha 4 na portál

Na stránky portálu SVJ bude vhodně umístěno logo Praha 4 - MILUJEME ČTYŘKU (viz níže).

Výbor a Komise.


Aktuální číslo TUČŇÁKA na webu

Ty z vás, kteří se zajímate o dění na Praze 4 a ve svém sousedství, jistě potěší tento zajímavý a užitečný odkaz na elektronickou verzi aktuálního vydání časopisu TUČŇÁK. Stačí kliknout zde a můžete listovat.

Výbor a Komise


Praha 4 je obec nejpřátelštější rodině v České republice v roce 2011

Praha 4 se umístnila v celostátní soutěži Obec přátelská rodině na 1.místě. Bydlíme v zajímavé a velmi atraktivní lokalitě.

Více se dozvíte zde.

Přehledný dokument, co vše v Praze 4 přispívá k vysoké kvalitě bydlení, najdete zde.

Ocenění najdete zde.

Výbor a Komise


Aktualizace uživatelů SVJ portálu (registrovaných vlastníků)

V na přelomu července a srpna bude probíhat aktualizace uživatelů SVJ portálu (tzn.registrovaných vlastníků) podle údajů nasbíraných při přípravě na nový způsob ovládání garážových vrat. Proto prosím očekávejte, že vám mohou býti elektronicky doručeny pokyny k součinnosti, aby byla aktualizace provedena úspěšně.

Martin Lukáš, administrátor portálu


Zápis ze shromáždění SVJ 19.6.2012

Zápis ze shromáždění SVJ, které se 19.6.2012 v hotelu OAZA, najdete zde.

Další zápisy jsou uloženy zde.

Výbor a Komise


Seřízení pantů oken a balkonových dveří

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na to kdo odpovídá za potíže a závady s okny a balkonovými dveřmi, poskytuje Výbor a Komise následující doporučení. V případě nedoléhání oken a balkonových dveří, špatné manipulaci s nimi je vhodné kontaktovat servisní společnosti, které tyto služby zajišťují. Je v odpovědnosti vlastníka bytu, aby seřízení oken provedl na své náklady, protože jsou okna a balkonové dveře součásti bytu.

V sekci Užitečné odkazy najdete kontakt na servisní firmu oken. Kontaktujte je a domluvte si s nimi termín.

Výbor a Komise


Udržujte pořádek kolem popelnic

Žádáme spoluvlastníky, aby v zamřížovaném prostoru kontejnerů i před ním nezanechávali kusy nábytku a velké krabice od něj nebo od stavebních materiálů. Papírové krabice (obaly) stačí rozřezat a při krátké procházce cca.200metrů z kopce dolů je do sběrných nádob na tříděný odpad vyhodit.

Kusy nábytku si odvezte samostatně a na vlastní náklady, nespoléhejte na to, že to za vás udělají jiní.

Výbor a Komise


Udržování pořádku garážích

Vyzýváme všechny spoluvlastníky, aby dbali na udržování pořádku a nepohazovali ve výtazích, chodbách, garážích odpadky. Zároveň žádáme, aby v prostoru svých parkovacích stání nehromadili odpadky, neskladovali nevhodné předměty (igelitové tašky, části nábytku, stavební materiál, apod.)

Před necelými dvěmi měsíci proběhlo strojové čištění garáží včetně "debordelizace" a už by se mohlo zase provádět. Projděte se po obou patrech garáží a sami uvidíte co někteří z nás spoluvlastníků hromadí a skladují.

Výbor a Komise


Závady a náměty hlaste p.Vaverkovi

Své náměty na zlepšení provozu Rezidence, závady, požadavky, připomínky a komentáře hlaste p.Vaverkovi, který od června vede papírovou i elektronickou knihu závad. Společně se správcem nemovitosti MOJA Servis s.r.o. průběžně řeší vzniklé závady a knihu s průběhem řešení závad pravidelně předkládá Výboru a Komisi.

Kontakt na p.Vaverku najdete v sekci Užitečné odkazy.

Výbor a Komise

 


Výučtování 2011 je uveřejněno v e-schránkách

Dnes bylo ukončeno uveřejňování vyúčtování 2011 do e-schránek. Ve svých e-schránkách najdete tyto soubory:
Zálohy 2011
Přehled plateb 2011
Vyúčtování 2011

Uživatelská jména a hesla byla rozesílána minulý v létě 2009 a také minulý rok. V případě nejasností s vyúčtováním se obracejte na správcovskou firmu.

Výbor a Komise


Garážová vrata jsou zprovozněna

Výbor a Komise

Bylo zahájeno uveřejňování vyúčtování služeb za rok 2011 do datových schránek

Dnešním dnem bylo zahájeno uveřejňování vyúčtování služeb za rok 2011 do datových schránek, na dnešním shromáždění bude vysvětleno jak vzniká seznam dlužníků. Uveřejňování vyúčtování bude ukončeno tento týden.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 31.5.2012

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2011 a dříve ke dni 31.5.2012 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/64-seznam-dluzniku-k-31-5-2012.pdf

V uvedeném seznamu dlužníků je zohledněn celkový nedoplatek nebo přeplatek za odobobí do 31.12.2011.

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskenovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky ve prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků za květen bude uveřejněn

Seznam dlužníků za květen 2012 byl sejmut, bude opět vyvěšen až po rozeslání vyúčtování za rok 2011.

Děkujeme za pochopení

Výbor a Komise


Shromáždění SVJ 19.6.2012 od 18hod v hotelu OAZA

Shromáždění SVJ se koná v hotelu OAZA v úterý 19.6.2012 od 18hod.

Pozvánku najdete zde...

Podrobný program zde...

Plnou moc pro ty, kteří se nedostavíte, najdete zde... 

Výbor a Komise


Závěsná zábrana před vjezdem do garáží (z vně)

Pro snížení rizika, že některý z vlastníků nebo uživatelů nabourá a poničí svým vozem přesahujícím výšku uvedenou na značce před vjezdem, bude v první polovině června instalována vizuálně mechanická závěsná zábrana, jejímž účelem je upozornit řidiče aut na výšku garážových vrat ještě před tím než je svým autem převyšujícím výšku uvedenou na značce nabourají. Tuto zábranu znáte z vjezdů do podzemních / nadzemních garáží nákupních center.

Jakékoliv auto, které se dotkne visící zábrany, bude mít za povinnost nevjíždět do garážových vrat a vycouvat zpět na pozemní komunikaci a v oblasti Rezidence zaparkovat.

Výbor a Komise


Kontakt a náplň Operation Managera ("domovník")

S účinností od 1.5.2012 byla zavedena funkce Operation Managera. Jeho hlavní náplní je:

1) Lokalizace, eventuální zabezpečení a evidence závad, přímou a pravidelnou kontrolou, jakož i prostřednictvím sběru a zaznamenávání údajů od majitelů, resp. nájemníků objektu a jejich neprodlené předání správcovské firmě MOJA Servis s.r.o. (viz tel. a e-mail).

2) Kontrola prováděných a provedených prací, kvality materiálu a vhodnosti postupu a činností prováděných při údržbě objektu v součinnosti se zástupci správcovské firmy

3) Poskytování technické a organizační podpory v záležitostech týkajících se funkce zařízení a použitých technologií v objektu, písemná a elektronická evidence závad a reklamací a prosazování jejich soustavného odstraňování

4) Potvrzování odpovídajících faktur a spolupráce při identifikaci vadných zařízení a přejímání opravených zařízení.

Spojení pro majitele a nájemníky v objektu Jeremenkova 1171 je tel.: 724 99 66 88
a e-mail:  vaverka@inpropen.cz

(http://www.jeremenkova102.cz/uzitecne-kontakty.xhtml)

Výbor a Komise


Zprovoznění garážových vrat

Ve čtvrtek 31.5.2012 v dopoledních hodinách byla zprovozněna garážová vrata (oprava po havárii) a zároveň byl uvnitř garáží před vraty instalován dvouřadý zpomalovací pruh ze žlutých "polštářů".

Prvnímu i dalšímu bourajícímu do vrat (rychlostním jezdcům F1) i přes tuto zpomalovací zábranu udělí Výbor a Komise "odměnu" v podobě proplacení opravy vrat z jeho pojistky auta nebo domácnosti.

Výbor a Komise


Instalace zpomalovacího retardéru

V souvislosti s plánovanou instalací / opravou garážových vrat ve čtvrtek 31.5.2012 v dopoleních hodinách proběhne i instalace zpomalovacího retardéru uvnitř garáží ve vhodné vzdálenosti od vrat.

Výbor a Komise


OMEZENÍ PROVOZU: Oprava garážových vrat

Ve čtvrtek 31.5.2012 v dopoledních hodinách proběhne oprava garážových vrat. Prosím vemte na vědomí, že v průběhu opravy bude omezen vjezd a výjezd do/z garáží. Vjezd i výjezd si domluvte na místě techniky. Po dobu opravy budou vrata stažena dolů a pokud budete pospíchat z/do domu autem, určitě s tím počítejte. Budete omezeni ve výjezdu i vjezdu. 

Nepřejíždějte technikům nářadí ani jiné předměty. Pokud je svým autem poničíte, budou Vám předepsány k proplacení.

Výbor a Komise


Dohled nad provozem a údržbou Rezidence - Operation manager - Kniha závad a údržby

V souvislosti s množícími se drobnými nedostatky v nemovitosti (kapající kohouty, garážová vrata, méně kvalitní úklid společných prostor, apod.) se Výbor a Komise rozhodla zřídit funkci Operation Manager ("domovník"), který od 1.5.2012 má na starosti dohled nad údržbou a provozem nemovitosti, kontroluje jednotlivé servisní služby, jedná se správcovskou firmou MOJA, vede knihu závad a údržby, pravidelně informuje správce a členy Výboru a Komise, dochází na jednání Výboru a Komise, dohlíží na prováděním služeb včetně jejich dodaní služeb (přebírá výsledky).

Kontakty na Operation managera budou uveřejněny v průběhu následujícího týdne na portále a budou zaslány emailem.

V případě jakýchkoliv otázek spojených s touto nově zavedenou funkcí se obracejte na nás.

Výbor a Komise


1,8metru - TO JE VÝŠKA AUT, KTERÁ MOHOU GAR.VRATY PROJET

Prosím mějte na paměti, že 1,8 m je výška aut, která mohou garážovými vraty projet. Proto do garáží nevjíždějte s vozy, které mají větší výšku nebo s koly, boxy a různými nástavbami.

Všímejte si této značky před vjezdem do garáží  

Výbor a Komise


Čištění garáží pá 25.5. - ne 27.5.2012

 Vážení spoluvlastníci,


Ve dnech  25. 5. 2012 od 16.00 do


27. 5. 2012 do 16, 00 hodin


bude ve Vaší nemovitosti Jeremenkova 1171 provedeno strojní čištění garáží. 


Prosíme Vás o uvolnění parkovacích míst ve výše uvedeném časovém termínu.


Prosíme tímto všechny spoluvlastníky, kteří mají umístěné jakékoli předměty v prostorách garáží tj. kartony, igelitové tašky aj., aby tyto předměty odstranili.

Děkujeme za pochopení


Seznam dlužníků k 30.4.2012

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dni 31.3.2012 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/60-seznam-dluzniku-k-30-4-2012.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskenovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky ve prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY.

Výbor a Komise

 


Garážová vrata NAINSTALOVÁNA

Včera ve večerních hodinách byla nainstalována nová garážová vrata. GSM ovládání není z důvodu technicko-administrativních potíží s poskytovatelem mobilních O2 zprovozněno. Dodavatelská firma přislíbila zprovoznění do konce tohoto týdne. Jakmile budou potíže vyřešeny, bude zahájen řádný provoz vrat.

Souběžně se zprovozněním ovládání garážových vrat řeší Výbor a Komise instalaci zpomalovacích retardérů před vrata uvnitř garáží, které přispějí ke zvýšení zabezpečení vrat před jejich nabouráním neukázněnými řidiči (rychlostními jezdci v garážích).

Jakékoliv dotazy směřujte na Výbor a Komisy


Omezení po dobu instalace garážových vrat

Ráno, úterý 24.4. od 9hodin začne instalace garážových vrat. Od 10hod budou probíhat práce, které na cca. 2-3hodiny úplně zamezí průjezdu vraty (nebude možné vjíždět a vyjíždět). Proto se tomu přizpůsobte a naplánujte si svůj čas tak, aby jste nemuseli vjíždět nebo vyjíždět.

Výbor a Komise 


Upozornění před instalací

Dnes je poslední den k registraci a před instalací vrat. Proto prosíme ty z vás, kteří se ještě nezaregistrovali, aby tak učinili v průběhu dnešního dne, tj. pondělí 23.4.2012 prostřednictvím správcovské firmy MOJA Servis s.r.o.

Těm, co se do instalace nezaregistrují, bude odepřen vjezd do Rezidence a budou muset osobně dojít na správcovskou firmu. Po registraci na správcovské firmě bude ještě cca.1-2 dny trvat než se aktualizace promítne do GSM. Po tuto dobu bude muset parkovat mimo Rezidenci.

Instrukce ke GSM pro již zaregistrované budou rozeslány emailem a popř.vhozeny do schránek bezprostředně po instalaci systému.

Výbor a Komise


Výběr poskytovatele GSM služeb pro garážová vrata

S nadcházející instalací garážových vrat a nového způsobu jejich ovládání vybírá Výbor a Komise vhodného dodavatele pro SIM kartu s ohledem na dostatečný signál a provozní náklady.

Vybírá se z těchto poskytovatelů:

     

Jakmile bude dodavatel SIM karty vybrán, bude uveřejněn pro potřeby všech vlastníků krátký metodický postup jako postupovat při otevírání garážových vrat nově. Tento postup bude vyvěšen v nemovitosti na běžných místech a bude vhozen do schránek vlastníků.

Výbor a Komise


Poslední možnost registrace do GSM brány před instalací

Děkujeme všem, kteří se k dnešnímu dni registrovali prostřednictvím emailu nebo osobně dne 18.4.2012 do nově zaváděného GSM systému otevírání garážových vrat.

Ostatním si dovolujeme připomenout, že termín instalace nových vrat a změny jejich ovládání je v úterý 24.4.2012.

Poslední možnost registrace před instalací nových garážových vrat a GSM je do 20.4.2012 osobně v sídle společnosti MOJA Servis (http://www.mojaservis.cz/).

Detaily o celém postupu registrace najdete ZDE.

Zbývá už jen pár dnů.

Výbor a KomiseSeznam dlužníků k 31.3.2012

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dni 31.3.2012 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml


nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/59-seznam-dluzniku-k-31-3-2012.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky ve prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY.

Výbor a Komise


Připomenutí registrace do GSM brány

Děkujeme všem, kteří se k dnešnímu dni registrovali prostřednictvím emailu do nově zaváděného systému otevírání garážových vrat.

Ostatním si dovolujeme připomenout, že termín instalace nových vrat a změny jejich ovládání je v úterý 24.4.2012. Proto prosím se registrujte postupem uvedeným zde:

http://www.jeremenkova102.cz/aktuality/152-zmena-zpusobu-ovladani-garazovych-vrat-evidence-vlastniku.xhtml

Zbývá už jen týden.

Výbor a Komise


Veselé Velikonoce

 

 

Přeje Výbor a Komise


Změna způsobu ovládání garážových vrat - evidence vlastníků

Vážení spoluvlastníci,

24.4.2012 v dopoledních hodinách budou instalována nová garážová vrata s novým způsobem otevírání/zavírání (GSM brána, která bude otevírána mobilními telefony jednotlivých vlastníků, tzn. vlastníci budou muset zavolat na jednotné číslo GSM brány instalované v naší nemovitosti, které jim bránu otevře). Stávající ovladače nebudou již dále funkční. Žádáme všechny vlastníky i uživatelé bytů, aby ve vlastním zájmu dodrželi následující pokyny a POUZE vlastníci se dostavili v jednom z termínů na konkrétní místo:

Rozpis termínů a míst evidence vlastníků:

1)      REGISTRACE EMAILEM: do 13.4.2012 mají vlastníci / uživatelé možnost zasílat emailem tyto údaje p.Vaidišovi na vaidis@mojaservis.cz 

 2)      REGISTRACE V REZIDENCI: 18.4.2012 od 8hod do 11hod v garážích u vrat

 3)      REGISTRACE na MOJA SERVIS: do 20.4.2012 osobní návštěva ve společnosti MOJA

Při registraci budou shromažďovány od každého vlastníka údaje (SVJ je registrováno dle platné legislativy u Úřadu na ochranu osobních údajů ke shromažďování a zpracování osobních údajů v informačních systémech). Přehled inforací potřebných k registraci jste obdrželi emailem od p.Vaidiše.

Za Výbor a Komisi SVJ připravili: Martin Lukáš (předseda Výboru), Alena Hončová (člen Výboru), Ladislav Sosna (člen Komise)


Kontakt na servis garážových vrat

V sekci Užitečné kontakty je doplněn odkaz na servisní firmu garážových vrat: DOMORIL s.r.o., http://www.domirol.cz/

Blíže na: http://www.jeremenkova102.cz/uzitecne-kontakty.xhtml

Tato firma prováděla servis původních garážových vrat, dodá nová garážová vrata včetně záručního a pozáručního servisu.

Výbor a Komise


Měření rychlosti před Rezidencí

Před Rezidencí na úrovni vchodu 102b ve směru dolů z kopce od ranních hodin stojí vůz Městské policie a měří rychlost. Proto si dejte pozor ať zbytečně při odjezdu z domu nebo návratu zpět zbytečně neplatíte pokutu a nestrhnou se Vám body.

Výbor a Komise


Garážová vrata - instalace

Dovolte nám, abychom vás informovali, že nová garážová vrata podobného typu jsou již objednána, budou dodána a instalována v polovině dubna. Zároveň s jejich instalací bude změněn i systém jejich autorizovaného otevírání. Pro další informace o typu garážových vrat, způsobu výběru dodavatele a jejich následné instalaci, se prosím obracejte na správcovskou firmu MOJA Servis.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 29.2.2012

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dni 29.2.2012 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml


nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/58-seznam-dluzniku-k-29-2-2012.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky ve prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY.

Výbor a Komise

 

 


SMS odkaz na aktuality

Na portálu byla zprovozněna nová funkce rozesílání SMS odkazů na nově uveřejněné aktuality. Každému vlastníkovi, který uvedl ve svém profilu uživatele portálu své mobilní číslo, bude zaslána SMS zpráva na jeho mobil. SMS informuje o nově uveřejněné aktualitě. V minulých týdnech byla tato nová funkce úspěšně otestována s mobilními telefony členů Výboru a Komise. Proto je možné tuto funkci začít od března používat pro všechny registrované vlastníky.

Také byl portál doplněn o novou sekci s názvem Územní plán Praha 4.

Výbor a Komise.


MOJA Havarijní linka 24hod (sms a volání)

V případě havárie vody, elektrického proudu, výtahů a dalších prvků a zařízení ve společné péči SVJ se prosím obracejte nejprve sms a potom voláním na:

MOJA Havarijní linku 24 hodin na číslo 777 225 228

Tato linka je po dobu 24hodin přesměrována na pracovníka MOJA, který má zrovna službu. Pokud ji nikdo nezvedá, prosím pošlete sms, pracovník MOJA zavolá zpět.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 31.1.2012

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dni 31.1.2012 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml


nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/57-seznam-dluzniku-k-31-1-2012.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky ve prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY.

Výbor a Komise


Odkoupení parkovacího stání (podílu v garážích)

Výbor SVJ zveřejňuje všem vlastníkům tuto poptávku na odkoupení jednoho parkovacího stání za cenu místně obvyklou  (resp. jeden ideální vlastnický podíl v jednom ze dvou pater nebytových prostor - garážových stání Rezidence Jeremenkova). 

Nabídky o prodeji parkovacího stání pro potřeby SVJ, prosím, zasílejte do 29.2.2012 na adresu vyborsvj@jeremenkova102.cz a vaidis@mojaservis.cz .

Výbor a Komise


Očištění aut před vjezdem do garáží

V souladu s článkem IV, bodem 3, platného parkovacího řádu žádáme všechny spoluvlastníky, aby před vjezdem do garáží očistili svoje auta od sněhu a jiných nánosů na kapotách vozů (zejména zmrazků na podbězích aut). Nebude tím docházet ještě k většímu hromadění sněhu a zmrazků v garážích a bude tím zvýšena bezpečnost při pohybu osob a aut v garážích.

Odkaz na platný parkovací řád najdete zde .

Výbor a Komise


Vzdělání a volný čas - nová sekce

Dnes byla doplněna nová sekce na portál s názvem VZDĚLÁNÍ  A VOLNÝ ČAS.

V této sekci najdete odkazy na dětská hřiště, školky a školy na Praze 4.

http://www.jeremenkova102.cz/vzdelani-a-volny-cas.xhtml

Máte-li námět nebo připomínku k portálu, rádi by jste zde měli další užitečné informace, prosím kontaktujte správce webu/předsedu SVJ nebo jednotlivé členy Výboru a Komise.

 


Nabouraná garážová vrata - havárie

Dnes v dopoledních hodinách došlo některým z vlastníků nebo uživatelů pronajatých bytů vlastníků k nabourání garážových vrat. Tato havárie bude řešena v co nejkratším termínu. Upozorňujeme vlastníky, aby při zhoršených klimatických podmínkách (sníh, námraza a déšť) vjížděli pomalu a s co největší opatrností z kopečka ke garážovým vratům a k vratům při výjezdu z garáží přijížděli velmi pomalu. Sníh a zmrazky, které jsou na podlaze, způsobují klouzání aut a zvyšují pravděpodobnost, že rychleji jedoucí auta nedobrzdí a narazí do vrat.

Také upozorňujeme vlastníky, že do doby opravy havarijního stavu vrat se může zvýšit výskyt krádeží v zaparkovaných vozech. Prosíme, aby jste přijali taková opatření, která by snížila krádeže a vloupačky do vašich vozů.

Děkujeme za pochopení, o zprovoznění havarijního stavu budete informováni.

Výbor a Komise


Odstranění nelegálních reklam z Rezidence

Důrazně žádáme vlastníky, kteří nelegálně vyvěsili reklamní poutače na Rezidenci, aby je s OKAMŽITOU platností odstranili.

Novinky Opencard

Upozorňujeme na nové možnosti uplatnění Opencard ve formě Městského slevového programu.

Bližší informace najdete na

http://opencard.praha.eu/jnp/cz/vyuziti/slevy/index.html

Výbor a Komise


Zaplatili jste už za svého psa?

Upozorňujeme majitele psů, aby nezapomněli na včasné uhrazení místního poplatku (za psa) na kalendářní rok 2012. Poplatek pro důchodce je splatný bez vyměření předem do 31.března 2012. Poplatek za psa chovaného v bytě je splatný bez vyměření předem do 31.března 2012 za I.pol. a do 31.srpna 2012 za II.pol.

Výbor a Komise


Bezdrátové WiFi připojení k internetu

Ti z vás, kteří mají svoje notebooky, stolní počítače, domácí sítě vybavené WiFi modemem a nejste připojeni k internetu pomocí UPC rozvodů / poskytovatele, máte možnost se bezplatně připojit k jednomu z hotspotů (vysílačů/přijímačů) a provozovat připojení k internetu bezdrátově.

Bezdrátový internet pro obyvatele Prahy 4 zajišťuje Městská část Praha 4 formou projektu Praha 4 BEZDRÁTOVÁ.

Detailnější informace najdete na http://www.praha4net.cz/jak-se-prihlasit/

Podle mapky pokrytí je naše Rezidence v dosahu nejméně těchto hotspotů: 1, 9, 12, 19, 31, 34. Provozování internetu přes WiFi Praha 4 BEZDRÁTOVÁ je uspokojující a komfortní.

Mapku pokrytí najdete zde: http://www.praha4net.cz/pokryti/

Vyzkoušejte si to, Výbor a Komise


Velkoobjemové kontejnery Jeremenkova - Sitteho

Velkoobjemové kontejnery pro odložení odpadu budou přistaveny od 7.března 2012 na roku ulice Jeremenkova a Sitteho (u nádob na tříděný odpad, cca.300m z kopce pod Rezidencí). Tyto kontejnery zaveze Městská část Praha 4. Doporučujeme všem vlastníkům této možnosti využít.

Místo, kam budou kontejnery zavezeny je zde:

http://www.mapy.cz/#x=14.431030&y=50.042926&z=16&d=stre_121823_1&t=s

Výbor a Komise


Přehled škol zřizovaných MČ Praha 4

Přehled škol, které jsou zřizovány Městskou částí Praha 4, je velmi pěkně zpracován na této webové adrese:

http://www.praha4.cz/default.aspx?id=861&&&sh=13246295

Přehled může posloužit k výběru vhodné školy pro vaše děti v předškolním věku.

Výbor a Komise


Označení firem v Rezidenci

Kdo z vlastníků má zájem o jednotné označení své provozovny v Rezidenci, přihlaště se u správcovské firmy MOJA Servis. V současné době probíhá příprava na instalaci jednotného systému označení firem sídlících (mající provozovnu) v Rezidenci.

Výbor a Komise


Udržování pořádku na schodištích

Žádáme vlastníky a uživatele jejich bytů, aby při vynášení smetí ze svých bytů se vždy podívali jestli jim ve výtazích, na chodbách a cestou ke kontejnerům nevypadly odpadkových košů nebo pytlů nějaké nečistoty (papíry, biologické zbytky, apod.). Pokud ano, seberte si je. Stejně tak si po sobě uklízejte jehličí z vánočních stromků, které nosíte po schodišti nebo svážíte výtahem.

Výbor a Komise


Aktualizovaný návod Ovládání portálu

Na těchto adresách najdete aktualizovaný návod Ovládání portálu.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/navody-na-ovladani-portalu.xhtml

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/56-navod-ovladani-portalu-vyznam-a-funce-veze-1-3.pdf

Byly doplněny některé kapitoly (např. Doprava po Praze a okolí).


Vím jak řídím - opencard

Vážení spoluvlastníci, pro vás, kteří vlastníte Opencard, je připraven na těchto odkazech návod jak pomocí této karty zjistit dopravní přestupky, které jste spáchali na území Prahy (Vím jak řídím).

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/53-vim-jak-ridim-1.jpg

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/54-vim-jak-ridim-2.jpg


Aplikaci Vím jak řídím najdete tady:

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/doprava_v_praze/vim_jak_ridim/index.html


Výbor a Komise


Diskusní fórum - zaevidování

Prosíme ty spoluvlastníky, kteří se ještě nezaevidovali do DISKUSNÍHO FÓRA, aby se o to pokusili.

http://forum.jeremenkova102.cz/iframe/?ksid=24be723d952803596d79cfdabfe35592

V případě potřeby prosím kontaktujte předsedu SVJ/administrátora portálu.

V měsíci únoru budou v Diskusním fóru stanovena Výborem a Komisí témata, ke kterým se budou moci všichni spoluvlastníci vyjadřovat (něco na způsob blogů, online diskuse). Za účelem zvýšení informovanosti se předpokládá se také zavedení pravidelných online moderovaných diskusí mezi spoluvalstníky a členy Výboru a Komise.

V současné době je registrováno 28 vlastníků, kterým za jejich registraci děkujeme.


Udržování pořádku v kontejnerovém prostoru

Prosím dodržujte pořádek v uzavřeném kontejnerovém prostoru, tzn. do plastových kontejnerů odhazujte pouze komunální odpad! Plastový, papírový a skleněný (tříděný) odpad odenášejte do sběrných kontejnerů k tomu určených, které jsou umístěné cca.250metrů pod nemovitostí, mezi autobusovou zastávkou a administrativní budovou BEKO (směrem z kopce dolů po levé straně). SVJ doplácí za mimořádný úklid kontejnerového prostoru úklidové službě. Při opakujícím se nepořádku v tomto prostoru a potřebě dalších mimořádných úklidů, budou náklady rozúčtovávány mezi všechny spoluvlastníky.

Výbor a Komise


Připomenutí - NAVÝŠENÍ ZÁLOH

Připomínáme všem spoluvlastníkům, kteří si ještě NENAVÝŠILI zálohy podle vyčtování za rok 2010 (zaslané v letních měsícíh 2011), aby tak NEPRODLENĚ učinili. Dluh SVJ značně narůstá i o tato nenavýšení.

Spoluvlastníci s nenavýšenými zálohami jsou evidování v seznamu dlužníků pravidelně uveřejňovaném na portále SVJ.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 31.12.2011

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dni 31.12.2011 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml


nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/52-seznam-dluzniku-k-31-12-2011.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky ve prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY.

Výbor a Komise


Veselé vánoce, PF 2012

Členové Výboru a Kontrolní komise Společenství vlastníků Jeremenkova 1171 přejí Veselé vánoce, rodinnou pohodu a do Nového roku 2012 hodně zdraví, pohody, spokojenosti a ochoty se podílet na řešení společných věcí.


Výměna garážových vrat - příprava

Vážení spoluvlastníci,

z důvodu neustále se opakujících poruch a havárií v posledních několika měsících na garážových vratech způsobených jejich téměř 6ti letým používáním, nedbalostí některých spoluvlastníků, poddimenzováním elektromotorických komponet a také potřebou zajistit vyšší bezpečnost parkovaných vozidel včetně potřeby evidence pohybu vozidel a osob v prostorách obou pater garáží přijal Výbor SVJ na listopadových a prosincových jednáních záměr řešit tento havarijní stav vyměnou stávajících garážových vrat včetně příslušenství za nová, modernejší vrata s vhodně dimenzovanými elektromotorickými, mechanickými a monitorovacími prvky, které zvýší bezpečnost našich vozů a pokusí se přispět ke snížení krádeží a vloupání se do vozů.

V současné době se připravuje smluvní a technická dokumentace pro instalaci nových garážových vrat včetně nového způsobu jejich ovládání.Jsou zahájena jednání s vlastníky přiléhajících parkovacích stání za účelem, co nejhladšího průběhu demontáže starých a montáže nových vrat. Předpokládá se, že nová garážová vrata budou instalována v průběhu zimních měsíců. Zároveň s jejich instalací dojde i ke změně způsobu ovládání. To znamená, že všichni vlastníci (i uživatelé bytů vlastníků) budou muset odevzdat stávající ovladače. Nové ovladače nebudou vydávány, k ovládání vrat bude použita GSM technologie (tzn. mobilní telefony).

Instalace nových garážových vrat bude probíhat v předem oznámením termínu a bude trvat 1-2 dny. Dodávka a servis nově instalovaných vrat bude zastřešen správcovskou firmou MOJA Servis. Součástí nově instalovaných vrat bude též monitorovací a archivační systém pohybu přes vrata (evidence s historií).

Vlastníci, kteří pronajímají své byty se budou muset osobně dostavit v poslední den instalce vrat buď a) na správcovskou firmu MOJA Servis nebo b) k pověřenému členů Výboru SVJ za účelem registrace neboť uživatelům bytů bude odepřena registrace pro otevírání nových vrat bez fyzické přítomnosti vlastníků. Pokud se vlastníci bytů nebudou moci ze závažných důvodů dostavit, uživatelé se budou muset prokázat  platnou plnou mocí. 

Detailní informace o postupu instalace a související přeregistraci všech vlastníků budou uveřejněny na webových stánkách, zaslány emailem všem na portále registrovaným vlastníků a zároveň budou vhozeny do schránek.

Výbor a KomiseMěření rychlosti - Městská policie

Upozorňujeme spoluvlastníky, aby dbali dodržování stanovené rychlosti ve směru z kopce dolů. Často přímo naproti Rezidenci stává automobil městských policistů s radarem a měří rychlost (náhodně ve všední i víkendové dny). Hříšníky, kteří překročí rychlost, inkasuje Městská policie asi o 200-300metrů níže, zhruba na úrovni kontejnerů na tříděný odpad. Pokud si nechcete před vánocemi zatížit domácí rozpočty neočekávaným výdajem, dodržujte rychlost ať už vyjíždíte z garáží a jedete směrem k řece nebo přijíždíte domů a otáčíte se pod Rezidencí v místě, kde je středový pás přerušen.

Výbor a Komise


TUDY NE - Doprava

Víte. že na této adrese http://www.tudyne.cz/dopravni-informace/praha/ získáte přehled dopravních nehod a uzavírek v Praze? Podívejte se na to a tento odkaz se může stát vaším pomocníkem při plánování jízdy Prahou.

Na našem portále tento odkaz najdete na http://www.jeremenkova102.cz/doprava-po-praze-a-okoli.xhtml (úplně dole text: Pro podrobné informace a mapy klikněte na tento odkaz).

Štastnou cestu přeje Výbor a Komise


Odečty ukončeny

V tomto týdnu bylo ukončeno 2.kolo odečtů poměrových měřičů tepla, studené a teplé vody. Ti z vás, kteří nebyli v předem oznámených termínech doma, si mohou objednat individální ZPOPLATNĚNÝ termín přímo u společnosti zajišťující odečty.

FPS s.r.o., Pod Harfou 938/40, Praha 9, email: odecty@fps-praha.cz, kancelář firmy: 272 657 262, 602 696 232

Individuální odečet je zpoplatněn 300,-Kč.

Výbor a Komise


2.kolo : Odečty poměrových měřičů

Níže je seznam neodečtených bytů v 1. termínu s tím, že 2.kolo odečtů je stanoveno na 14. a 15. 12. 2011 takto:


1) Vchod 102 (19 bytů neodečtených):
2,6,7,9,15,17,18,21,22,23,26,27,29,31,32,33,36,40,272

TERMÍN: 14.12.2011, 16:00-20:00

2) Vchod 102a (10 bytů neodečtených):
69,96,94,83,82,68,60,59,57,50

TERMÍN: 14.12.2011, 16:00-20:00


3) Vchod 102a (4 bytů neodečtených):
271,276,104,100

TERMÍN: 15.12.2011, 16:00-20:00


4) Vchod 102b (20 bytů neodečtených):
343,101,98,97,91,88,85,74,67,66,64,63,62,52,51,45,44,43,42,41

TERMÍN: 15.12.2011, 16:00-20:00

Buďte doma ať nemusíte platit podle metrů čtverečních bytové/vytápěné plochy, ale podle skutečné spotřeby.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 30.11.2011

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dni 30.11.2011 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml


nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/51-seznam-dluzniku-k-30-11-2011.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky ve prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY.

Výbor a Komise


Zápis z jednání Výboru a Komise 8.11.2011

Zápis z jednání Výboru a Komise ze dne 8.11.2011 najdete zde:

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/zapisy-z-jednani-vyboru-a-komise-svj.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/50-zapis-z-jednani-vyboru-a-komise-8-11-2011.pdf


Odečty poměrových měřičů

Odečty poměrových měřičů vody a tepla v bytech provede pracovník společnosti FPS, s.r.o. v těchto termínech:

1.12.2011 od 15 do 20hod: vchod 102

2.12.2011 od 13.30 do 20.00hod: vchod 102 B

5.12.2011 od 14 do 16.30hod: vchod 102 A

Prosím zajistěte přistup do svých bytů (ti, kteří pronajímáte, informujte nájemníky)

V případě, že z vážných důvodů není možno zajistit zpřístupnění bytu v požadovaném termínu, kontaktujte pana Vaněčka (technik), mobil: 606 478 150 (v pracovní dny od 13 do 18hod.) a domluvte si náhradní termín.

Výbor a Komise


Psí extrementy

Žádame všechny vlastníky, kteří jsou majiteli psů (pejskaře), aby po svých miláčcích výkaly uklízeli a nezanechávali je na chodnících, záhonech, pod schody, na schodech, u výtahů, u poštovních schránek, popřípadě jinde v okolí nemovistosti.

Množí se stížnosti od nepejskařů na znečišťování okolí nemovistoti zvířecími (psími) exkrementy.

Prosím uklízejte po svých miláčcích!

Výbor a komise


Probíhá malování - nepoškozujte vymalované stěny

V současné době probíhá malování všech společných prostor podle uveřejněného časového plánu.

Žádáme všechny vlastníky, aby dbali zvýšené opatrnosti při přenášení větších částí nábytku po již vymalovaných chodbách (při stěhování) a nepoškozovali vymalované stěny, dbali zvýšené opatrnosti při stěhování.

Děkujeme Výbor a Komise.


Dodržování pravidel silničního provozu v podzemních garážích

Žádáme všechny vlastníky, aby dodržovali pravidla silničního provozu v podzemních garážích a to zejména:

1) omezení rychlosti a 2) světelnou signalizaci (semafor).

Nikoho nezdrží, když bude projíždět garážemi nízkou rychlostí nebo si počká na zelenou při výjezdu či sjezdu z patra do patra.

Na případných pojistných událostech na vozech, které nedodrží pravidla silničního provozu v garážích, se SVJ nebude nikterak finančně podílet.

Děkujeme za pochopení a respektování silničních pravidel

Výbor a Komise


Malování chodeb v Rezidenci

Vážení spoluvlastníci,

 Od 14. 11. 2011 do 4. 12. 2011 bude prováděna výmalba společných prostor Vaší nemovitosti dle následujícího harmonogramu :

14. 11. 2011 – 20. 11. 2011 – vchod Jeremenkova 102

21. 11. 2011 – 27. 11. 2011 – vchod Jeremenkova 120a

28. 11. 2011 –  4.  12. 2011 – vchod Jeremenkova 102b

Žádáme Vás o vyklizení společných prostor.

Děkujeme za spolupráci a omlouváme se za možné ztížené podmínky pro bydlení.

Výbor, Komise a Správce


Seznam dlužníků k 31.10.2011

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dni 31.10.2011 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml


nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/49-seznam-dluzniku-k-31-10-2011.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky ve prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY.

Výbor a Komise


Víte jak řídíte a máte opencard?

Ti vlastníci, kteří jsou držiteli opencard s kontaktním čipem a zároveň řídí vozidlo jako fyzická osoba, se mohou přes portál SVJ dostal na internetovou aplikaci "Vím jak řídím" a pomocí této karty k aplikaci registrovat a následně ji využívat za účelem zjištění spáchaných dopravních přestupků na území města Prahy (např. překroční povolené rychlosti, špatné parkování apod.)

Odkaz na tuto užitečnou aplikaci najdete na http://www.jeremenkova102.cz/doprava-po-praze-a-okoli.xhtml , položka Vím jak řídím

nebo přímo na http://www.praha.eu/jnp/cz/home/doprava_v_praze/vim_jak_ridim/index.html

Vyzkoušejte si tuto aplikaci, může přijít vhod.

(Ti kteří nevlastní opencard se k této aplikaci také mohou přihlásit osobní návštěvou ve Škodově paláci, Jungmannova ulice, Praha).


Malování chodeb v Rezidenci

V měsíci listopadu, popř. v prosinci se budou malovat všechny chodby / všechna patra v Rezidenci. Prosíme vlastníky o strpení dočasného zhoršení kvality pohybu v nemovitosti.

Výbor a komise


Seznam vlastníků, kteří si nenavýšili platby, k 30.9.2011

Žádáme všechny na seznamu uvedené vlastníky, aby si navýšili platby (zvýšili své trvalé příkazy) na částku, která jim byla oznámena.

Seznam vlastníků, kteří si k 30.9.2011 nenavýšili platby, najdete na

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/ostatni.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/48-nenavysene-platby-seznam-vlastniku.pdf

Děkujeme, vyhnete se tím případným komplikacích v souvislosti s právním vymáháním.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 30.9.2011

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dni 30.9.2011 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml


nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/47-seznam-dluzniku-k-30-9-2011.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky ve prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY.

Výbor a Komise


Seznam dlužníků k 31.8.2011

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dni 31.8.2011 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/46-seznam-dluzniku-k-31-8-2011.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky ve prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY.

Výbor a Komise


Výměna a modernizace garážových vrat

V současné době probíhají přípravy na výměnu a modernizaci garážových vrat. Výměnou stávajících poruchových dojde ke zvýšení bezpečnosti a předpokládanému snížení poruchovosti. S výměnou vrat bude zároveň provedena výměna ovladačů v uživání vlastníka. O dalším postupu budete informováni.

Výbor a Komise


Oprava garážových vrat II.

Garážová vrata jsou opět dočasně opravena, oprava proběhla 31.8.2011 v odpoledních hodinách. Dbejte prosím pokynů, které jsou vyvěšeny v nemovitosti na několika místech.

Výbor a Komise


Údržba zeleně - zahradní práce

Dne 29.8.2011 byla provedena údržba zeleně kolem Rezidence (rostliny před domem byly zbaveny plevele, posbírány nečistoty, apod.). Celý chodník byl posktříkán přípravkem proti plevelu, který způsobí postupné usychání plevele prorůstajícího zámkovou dlažbou.

Výbor a Komise


Oprava garážových vrat

Garážová vrata jsou opět rozbitá, další dočasná oprava je velmi komplikovaná a bude provedena až v polovině nadcházejícícho týdne. Servisní firma je již objednána. Vrata jsou na konci životnosti, proto je více než pravděpodobné, že závada vrat se může v době čekání na dodání nových vrat ještě několikrát opakovat. Přadpokládaná dodací lhůta nových vrat je v polovině října. Změna dodací lhůty je způsobena potřebou objednat nové komponenty, které jsou porouchány. Proto žádám všechny vlastníky, aby přijali taková individuální opatření, která povedou ke snížení rizika vykrádání aut.

Věříme, že garážová vrata budou ve středu opět opravena, provizorně.

Výbor a komise.


Výzva k odstranění autovraku

Vyzýváme vlastníka parkovacího stání č.21 (spodní patro garáží), aby se okamžitě, nejdéle do 31.8.2011, spojil se správcovskou firmou nebo Výborem SVJ a domluvil si datum odtažení autovraku na tomto stání. Autovrak zde stojí již několik měsíců a brání pravidelné strojové údržbě podlahy a způsobuje hromadícími se nečistotami obtíže vlastníkům sousedních parkovacích stání.

Fotografie autovraku jsou zde:

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/auto-vrak.xhtml

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/45-auto-vrak-park-stani-c-21-b.JPG

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/44-auto-vrak-park-stani-c-21-a.JPG

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/43-auto-vrak-park-stani-c-21.JPG

Výbor a Komise SVJ

 


Instalace nových vrat

Nová vjezdová vrata do garáží jsou objednána, jejich instalace proběhne v druhé polovině září. Prosíme všechny vlastníky, aby za účelem zachování bezpečnosti dbali pokynů souvisejících s provizorním řešením.

Vrata se při zavírání automaticky nezastaví.

Fotobuňka dočasně vypojena.

Zákaz vjiždění aut do zavírajících se vrat.

Počkejte na zavření vrat a pak si je otevřete.

 

V případě, že vjedete do prostoru zavírajících se vrat a nemůžete z jakéhokoliv důvodu pokračovat v jízdě, vrata sjedou až na kapotu vašeho automobilu, dotknou se jí. Gumová pryž podél celé spodní hrany vrat má v sobě čidlo, které při styku s kapotou vrata zastaví a vrata se opět začnou otevírat. V této situaci může dojít k poškrábání kapoty vašeho auta, protože pryž je uprostřed poškozena.

 

Dostanete-li se do této situace, v ŽÁDNÉM případě se nerozjíždějte vpřed či vzad. Počkejte až se vrata opět plně sama otevřou. Uvedením vozidla do pohybu vrata poškodíte.

 

SVJ po uveřejnění této informace nepřebírá na sebe zodpovědnost za případná poškození kapot vašich aut.

 

Výboj a Komise SVJ


Seznam dlužníků k 31.7.2011

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného ke dni 31.7.2011 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/42-seznam-dluzniku-k-31-7-2011.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky be prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY A ZAHÁJENO PRÁVNÍ VYMÁHÁNÍ

Výbor a Komise


UPOZORNĚNÍ - PROVIZORNĚ OPRAVENÁ GARÁŽOVÁ VRATA

Dnes byla opravena provizorně garážová vrata. Až do odvolání platí tato pravidla používání vrat. Prosím vemte je na vědomí a dodržujte je, ochráníte tím svá zaparkovaná vozidla v garážích, svůj majetek.

Vrata se při zavírání automaticky nezastaví.

Fotobuňka dočasně vypojena.

Zákaz vjiždění aut do zavírajících se vrat.

Počkejte na zavření vrat a pak si je otevřete.

 

Nová vrata jsou objednána.

 

Výboj a Komise SVJ


Dopravní informace - nová sekce

Spěcháte-li do práce, do kina, za zábavou jakýmkoliv dopravním prostředkem, pak se neobejdete bez dopravních informací. Za tímto účelem byla založena nová sekce na portálu DOPRAVA PO OKOLÍ A PRAZE. Najdete v ní Plán Pražské integrované dopravy, informace o miltifunkční kartě Pražana, on-line dopravní kamery a další užitečné novinky o aktuálním dění v pražské dopravě (uzavírky, objížďky, zácpy, bouračky, apod.).

Odkaz na stránku je http://www.jeremenkova102.cz/doprava-po-praze-a-okoli.xhtml

 


Vyúčtování služeb a předpis na rok 2011

Od dnešního dne jsou na portále dostupné každému vlastníkovi v jeho datové schránce tyto dokumenty:

Předpis zálohy na služby 2011

Přehled plateb na služby 2010

Vyúčtování záloh na služby 2010

V případě reklamací se obracejte na správce MOJA Servis.

Výbor a Komise

 


Seznam dlužníků k 30.4.2011

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dni 30.4.2011 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/42-seznam-dluzniku-k-30-4-2011.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky ve prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY.

Výbor a Komise


Zvýšení plateb do Fondu oprav od 1.6.2011

Vážení vlastníci,

na základě usnášeníschopného shromáždění ze dne 24.2.2011 dochází od 1.6.2011 k navýšení fondu oprav o částku 10,-Kč/m2 plochy bytu. Prosím změňte si trvalé příkazy na nové částky podle přehledného rozpisu zvýšených plateb do fondu oprav, který je uveden zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/ostatni.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/41-prehled-zvysenych-plateb-pro-2011.pdf

Datum splatnosti se nemění, to ponechte stejné.

Detailní vyúčtování služeb za rok 2010 včetně rozpisu a předpisu na rok 2011 vám bude umístěno do schránky. Ti z vás, kteří si přejete zaslat rozpis na jinou zasilací adresu než je adresu Rezidence, prosím oznamte toto správcovské firmě MOJA (p.Vaidiš).

Výbor a Komise SVJ


Strojové číštění garáží 25.-26.5.2011

Ve dnech 25. a 26.5.2011 od 8 do 17hod bude v obou patrech garáží probíhat strojové číštění. Prosím přeparkujte si svá vozidla mimo garáže, aby neznemožňovala úklid.

Děkujeme, Výbor a Komise SVJ


Personální změny ve vedení SVJ

Dne 15.4.2011 byla provedena a do příslušného obchodního rejstříku zapsána personální změna ve vedení SVJ a to na základě hlasování na usnášení schopném shromáždění konaném dne 24.2.2011.

Detaily personálních změn najdete na www.justice.cz po zadání vyhledávacího klíče Společenství vlastníků jednotek Jeremenkova 1171.

Hezké Velikonoce všem spoluvlastníkům přeje Výbor a komise


Seznam dlužníků k 31.3.2011

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dni 31.3.2011 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/40-seznam-dluzniku-k-31-3-2011.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky be prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY.

Výbor a KomiseNávod k ovládání portálu - význam a funkce (verze 1.2)

Nová, aktualizovaná verze 1.2 návodu Ovládání portálu je uveřejněna zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/navody-na-ovladani-portalu.xhtml

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/39-navod-ovladani-portalu-vyznam-a-funce-veze-1-2.pdf

Rozšíření je na základě požadavků některých vlastníků formou doplnění popisu technologického zabezpečení portálu, kap. 3.1 - 3.5.

 


Zápis z jednání Výboru a Komise 15.3.2011

Zápis z návazného jednání Výboru a Komise ze dne 15.3.2011 na usnášeníschopné shromáždění najdete v sekci Verejne dokumenty.


Seznam dlužníků k 28.2.2011

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dne 28.2.2011 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/37-seznam-dluzniku-k-28-2-2011.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky be prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

JIŽ JSOU UZAVŘENY SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE S NĚKTERÝMI DLUŽNÍKY.

Výbor a Komise


Zápisy z usnášeníschopného shromáždění SVJ, 24.2.2011

Děkujeme všem vlastníkům, kteří se osobně zúčastnili shromáždění SVJ nebo zplnomocnili své zástupce. Shromáždění 24.2.2011 bylo usnášeníschopné. Zápis ze shromáždění najdete na:

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/zapisy-ze-shromazdeni-svj.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/36-zapis-ze-shromazdeni-svj-24-2-2011.pdf

Výbor a Komise SVJ


Návod k ovládání portálu - význam a funkce

Na základě dotazů mnohých vlastníků po přehledných návodech byl vypracován další uživatelský návod Ovládání portálu - význam a funkce.

Odkazy na manuál jsou tyto:

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/35-navod-ovladani-portalu-vyznam-a-funkce.pdf

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/navody-na-ovladani-portalu.xhtml

Další návody budou rozpracovávány postupně na základě vašich požadavků.


Zplnomocnění v případě nepřítomnosti na shromáždění 24.2.2011

Vážený vlastníku bytu/nebytového prostoru,

vzhledem k tomu, že se blíží další shromáždění SVJ dovolujeme si Vás připomenout možnost zplnomocnění některého ze členů Výboru nebo Komise v zastupování na shromáždění dne 24.2.2011 od 18.30hod v hotelu OAZA.

Z tohoto důvodu se obracíme na vás s prosbou o stanovení schůzky v pracovních dnech od 14.2. do 23.2.2011 a to v odpoledních i večerních hodinách od 17.00hod do 20.00hod za účelem podepsání plné moci.

Termíny schůzek prosím zasílejte elektronicky na vyborsvj@jeremenkova102.cz nebo oznamujte telefonicky na tato čísla:

777 225 299 Stanislav Vaidiš
731 137 393 Martin Lukáš
602 342 645 Milan Baše
603 110 175 Alena Hončová

Ve svých navrzích termínů schůzek, kdy vás zastihneme doma, prosím uvádejte jméno, příjmení, vchod 102, 102a, 102b, váš mobil a číslo bytu v původním formátu (napr.B.03.03). Tím nám pomužete se zorientovat v bytech a lépe vás najdeme (na bytových dveřích v domě nejsou vizitky s příjmeními).

V potvrzeném termínu schůzky vás navštíví:
1) p.Vaidiš
2) p.Lukáš
3) p.Hončová
4) p.Baše

Prosím buďte proto v potvrzeném termínu doma, tzn. že doma musí být vlastník (v případe, že byt/nebyt je vlastněn manželi, postačí přítomnost jednoho z manželů). Pokud své byty pronajímáte a nebydlíte v nich, navštívíme vás v oboustranně dohodnutém čase a místě mimo Rezidenci Jeremenkova (zaměstnání, byt, apod.).

Vzor plné moci je zde: http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/vzor-plne-moci.xhtml


Další možností jak doručit podepsanou plnou moc je:

1) vhodit ji do bílých schránek SVJ umístěných vždy ve vchodu
2) vhodit ji do schránek výše uvedených členů Výboru a Komise
3) elektronicky zaslat nascanovaný originál podepsané plné moci na adresu
vyborsvj@jeremenkova102.cz 


Také můžete zplnomocni Vašeho souseda/známého, o kterém víte, že přijde na shromáždění. Ten přinese Vaši plnou moc  sebou.

Děkujeme, Výbor a Komise


Odklizení věcí ze společných prostor

Vážení spoluvlastníci,

Žádáme Vás o odklizení veškerých věcí umístěných ve společných prostorách (chodbách a sklepů) do 20. 2. 2011.

Po tomto datu bude přistaven kontejner a tyto věci vyvezeny.

Děkujeme za pochopení


Seznam dlužníků k 31.1.2011

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2010 a dříve ke dne 31.1.2011 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/33-seznam-dluzniku-k-31-1-2011.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky be prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

Děkujeme za pochopení.


Shromáždění SVJ ve čtvrtek 24.2.2011 od 18.30hod v hotelu OAZA

Vážení vlastníci,

v pátek 21.1.2011 jste obdrželi do svých schránek v Rezidenci (nebo vám bylo zasláno Českou poštou na Vaši zasilací adresu) podklady pro další Shromáždění SVJ. Tyto podklady se skládají z:
1) pozvánky
2) programu
3) plné moci

Shromáždění se koná ve čtvrtek 24.2.2011 od 18.30hod v prostoru Hotelu OAZA.

http://hoteloaza.cz/cesky/start.htm

Plnou moc prosím použijte v případě, že se Shromáždění nezúčastníte. Plnou moc udělte prosím jmenovitě jednomu ze členů Výboru a Kontrolní komise doplněním údajů a podpisem vzoru plné moci a jejím následným:

a) vhozením do schránek Společenství
b) zasláním emailem na
vyborsvj@jeremenkova102.cz s nascanovaným ověřeným originálem
c) zasláním na správcovskou firmu MOJA

Vzhledem k trvalé neusnášeníschopnosti, budete v průběhu odečtů stavů měřidel v bytech, které vlastníte, vyzváni také k osobnímu udělení plné moci jednomu členu Výboru nebo Komise. Při Odečtech bude za účelem získání a evidence plných mocí asistovat ing.Vaidiš.

Buďte prosím doma a zpřístupněnte byty k odečtům a zároveň udělte plné moce pro případ, že se Shromáždění nezúčastníte.

Termíny odečtů Vám byly sděleny emailem i vhozením do schránek v Rezidenci.
http://www.jeremenkova102.cz/aktuality/74-terminy-odectu-mericu-vody-a-tepla.xhtml

Na hojnou účast na Shromáždění SVJ i na plné moci se těší

Výboj a Komise


Plná moc pro zplnomocnění zástupce (člena Výboru SVJ) je zde (první položka zhora):
http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/vzor-plne-moci.xhtml

Pozvánka na shromáždění je zde (první položka zhora):
http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/pozvanka-na-shromadeni-svj.xhtml

Program shromáždění je zde (první položka zhora):
http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/program-shromazdeni-svj.xhtmlOhlášení skutečného počtu osob žijících v bytech

Žádáme všechny vlastníky, aby za rok 2010 nahlásili skutečné počty osob bydlících v bytech, které vlastní. NUtno tak učinit i pro rok 2011. Ti vlastníci, kteří v bytech nebydlí, ale pronajímají je, jsou povinni nahlásit skutečné počty osob bydlících a užívajících pronajímané byty. Při plánovaných odečtech energií budou všichni dotázáni na skutečný počet osob žijících v bytech.

Skutečné počty osob můžete také ohlásit na emailem na vyborsvj@jeremenkova102.cz v průběhu měsíce ledna, nejdéle však do 28.1.2011.

Děkujeme Výbor a Komise SVJ

 


Výtah z Parkovacího řádu - připomínkové řízení před vyvěšením

Vážení spoluvlastníci,

žádáme vás o připomínky k přehlednému Parkovacímu a Požárnímu řádu garážových prostor. Své připomínky zasílejte emailem na adresu vyborsvj@jeremenkova102.cz nejdéle do 14.1.2011. Po tomto datumu bou oba řády vyvěšeny na několika místech v nemovitosti.

Verze obou přehledných řádů najdete zde:

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/parkovaci-a-pozarni-rad.xhtml

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/29-prehledny-parkovaci-a-pozarni-rad.pdf

Za vaše cenné připomínky předem děkujeme, Výbor a Komise SVJ


Seznam dlužníků k 31.12.2010

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2009 a dříve ke dne 31.12.2010 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/28-seznam-dluzniku-k-31-12-2010.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky be prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

Děkujeme za pochopení.


Jak se postupuje v případě opakovaného neumožnění přístupu pro odečet

Nebyl-li v loňském roce  byt zpřístupněn k odečtu, byl použit dopočet. Pokud v letošním roce bude umožněn přístup technikovi do bytu a výměna trubiček, bude použit průměr dvou let z naměřených hodnot. V opačném případě (pokud byt opět nebude zpřístupněn v prvním ani náhradním termínu) bude opět ve vyúčtování tepla použit dopočet.

Žádáme všechny vlastníky, aby tuto informaci vzali ve vlastním zájmu na vědomí a zpřístupnili své byty k odečtům.

Výbor a Komise SVJ


Parkovací a Požární řád, účinnost od 1.1.2011

Vážení spoluvlastníci,

od 1.1.2011 je v platnosti Parkovací a Požární řád. Prosím dbejte jeho pokynů a dodržujte jej. Předejdete tak případným právním postihům.

Aktuální znění najdete zde:

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/27-platny-parkovaci-a-pozarni-rad-od-1-1-2011.pdf

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/parkovaci-a-pozarni-rad.xhtml

Děkujeme všem, kteří aktivně a konstruktivně přispěli ke vzniku těchto řádů.

Výbor a Komise SVJ


Termíny odečtů měřičů vody a tepla

Termíny odečtů měřičů vody (studené i teplé) a tepla ve všech vchodech objektu Jeremenkova 1171/102 (a, b) jsou naplánovány takto:

1) Jeremenkova 1171/102 a 1171/102a: 24.1.2011 mezi 13.00-19.00hod, druhý termín 28.1.2011 ve stejných hodinách (technik p.Fenclová)

2) Jeremenkova 1171/102b: 25.1.2011 mezi 13.00-19.00hod, druhý termín 28.1.2011 ve stejných hodinách (technik p.Fenclová)

Žádáme všechny majitele, tedy vlastníky (nikoliv nájemce/podnájemce), aby byli ve svém vlastním zájmu v uvedených termínech přítomni ve svých bytech a nebytových prostorách, které vlastní a poskytli tak maximální součinnost při odečtů údajů z měřidel.

Žádáme všechny nájemce/podnájemce, aby ve svém vlastním zájmu informovali své majitele o těchto termínech odečtů.

Tímto postupem se přispěje ke snížení nesrovnalostí souvisejících s vyúčtováním služeb a předejde se tak případným soudním sporům.

Děkujeme za pochopení, Výbor a Komise SVJ


Veselé vánoce, PF 2011

Členové Výboru a Kontrolní komise Společenství vlastníků Jeremenkova 1171 přeje všem vlastníkům a uživatelům bytů Rezidence Jeremenkova i jejich rodinným příslušníkům Veselé vánoce, rodinnou pohodu a do Nového roku 2011 hodně zdraví, pohody, spokojenosti a ochoty se podílet na řešení společných věcí.


Parkovací a Požární řád, účinnost od 1.1.2011

Vážení spoluvlastníci,

žádáme vás o konstruktivní připomínky k vypracovanému Parkovacímu a Požárnímu řádu garážových prostor. Své připomínky zasílejte emailem na adresu vyborsvj@jeremenkova102.cz nejdéle do 31.12.2010. Po tomto datumu nebudou již vaše připomínky brány na zřetel a řády se považují za schválené. Dnem 1.1.2011 dochází k zahájení účinnosti těchto dvou řádů.

Verze obou řádů najdete zde:

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/parkovaci-a-pozarni-rad.xhtml

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/26-parkovaci-a-pozarni-rad.pdf

Za vaše cenné připomínky předem děkujeme, Výbor SVJ


Seznam dlužníků k 26.11.2010

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2009 a dříve ke dne 26.11.2010 najdete zde.

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/25-seznam-dluzniku-k-26-11-2010.pdf

V případě, že jste k danému dni již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky be prospěch účtu SVJ.

S dlužníky se bezprostředně zahajuje právní vymáhání dlužné částky včetně úroků z prodlení a nákladů na řízení.

Děkujeme za pochopení.


Seznam dlužníků k 31.10.2010

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2009 a dříve ke dni 31.10.2010 najdete zde

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/24-seznam-dluzniku-k-31-10-2010.pdf

V případě, že jste k danému datumu již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky z vašeho účtu ve prospěch účtu SVJ.

Děkujeme za pochopení


Pozvánka na shromáždění SVJ dne 4.11.2010 od 18.30hod, hotel OAZA

Pozvánka

na shromáždění vlastníků jednotek domu Jeremenkova 1171,

které se bude konat ve čtvrtek  4. listopadu 2010 v 18:30 hodin

v zasedací místnosti hotelu Oáza, Jeremenkova 106, Praha 4.

Prosíme vlastníky bytových i nebytových jednotek, aby se shromáždění osobně zúčastnili, nebo zplnomocnili svého zástupce (příloha). 

Vážení spoluvlastníci, v případě neusnášeníschopnosti tohoto  svolávaného shromáždění hrozí reálně společenství v současné době nefunkčnost. 

V tomto případě se bude konat v následující celou hodinu náhradní shromáždění, které rozhodne o bodech programu uvedených v pozvánce bez ohledu na počet přítomných vlastníků. Změna stanov o usnášeníschopnosti shromáždění byla přijata při podpisové akci většinou vlastníků. 

Vzhledem k důležitosti tohoto shromáždění a náročné přípravě podkladů Vás žádáme 

o potvrzení Vaší účasti, příp. sdělení omluvy, nejlépe e-mailem (vyborsvj@jeremenkova102.cz; mojaservis@mojaservis.cz), 

a to nejpozději do 29. 10. 2009. 

Své připomínky a náměty k projednání můžete zasílat e-mailem (vyborsvj@jeremenkova102.cz; mojaservis@mojaservis.cz) či do poštovní schránky (MOJA servis) 

nejpozději do 29. 10. 2009. 

Podrobný program a aktuality k tomuto shromáždění najdete na www.jeremenkova102.cz a v příloze. 

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi 

Výbor vlastníků  a správa nemovitosti 

Ing. Stanislav Vaidiš


Seznam dlužníků k 30.9.2010

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2009 a dříve ke dni 30.9.2010 najdete zde

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/21-seznam-dluzniku-k-30-9-2010.pdf

V případě, že jste k danému datumu již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky z vašeho účtu ve prospěch účtu SVJ.


Děkujeme za pochopení

 


Seznam dlužníků k 14.9.2010

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2009 a dříve ke dni 14.9.2010 najdete zde

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml 

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/20-seznam-dluzniku-k-14-9-2010.pdf

V případě, že jste k danému datumu již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky z vašeho účtu ve prospěch účtu SVJ.

Děkujeme za pochopení

Výbor a Komise SVJSeznam dlužníků k 31.8.2010

Aktualizovaná seznam dlužníků nájemného za období 2009 a dříve ke dni 31.8.2010 najdete zde

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

nebo

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/19-seznam-dluzniku-k-31-8-2010.pdf

Výbor a Komise SVJ


SEZNAM DLUŽNÍKÚ KE DNI 20.8.2010

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2009 a dříve ke dni 20.8.2010 najdete zde
http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

a

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/18-seznam-dluzniku-k-20-8-2010.pdf


V případě, že jste k danému datumu již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky z vašeho účtu ve prospěch účtu SVJ.

Děkujeme za pochopení
Výbor a Komise SVJ


SEZNAM DLUŽNÍKÚ KE DNI 9.8.2010

Aktualizovaný seznam dlužníků nájemného za období 2009 a dříve ke dni 9.8.2010 najdete zde http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml 

V případě, že jste k danému datumu již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky z vašeho účtu ve prospěch účtu SVJ.


Děkujeme za pochopení 
Výbor a Komise SVJ


Výzva majiteli bytu a psa, který vyje do dvora

Na terase jednoho z bytů v nižších podlažích bloku A Rezidence Jeremenkova umístněných do dvora, již několik dnů vyje dnem i nocí pes, což obtěžuje všechny sousedy.

Pes je zřejmě bez vody/jídla & venčení.

Upozorňuje se vlastník bytu a psa, aby zjednal okamžitou nápravu (může se totiž jednat podle českého právního řádu o trestný čin týrání).

SEZNAM DLUŽNÍKÚ K 31.7.2010

V souvislosti s postupným vymáháním dlužného nájemného za období 2009 a dříve, uveřejňujeme pro větší přehlednost dlužníky SVJ Jeremenkova.

V případě, že jste k danému datumu již dluh uhradili, prosím informujte Výbor a Komisi SVJ tak, že zašlete emailem naskanovaný řádek z vašeho účtu, ze kterého bude vidět odepsání dlužné částky z vašeho účtu ve prospěch účtu SVJ.

Seznam dlužníků najdete ZDE (stačí jen kliknout)

nebo zde http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/dluznici.xhtml

Děkujeme za pochopení 
Výbor a Komise SVJ

 

 


UPOZORNĚNÍ

Vážený vlastníku bytu / nebytového prostoru,

vzhledem k tomu, že hrozí vážné ochromení činnosti z nedostatku finančních prostředků, rozhodl se Výbor a Kontrolní komise SVJ dokončit provedení změny  stanov v oblasti usnášeníschopnosti. K tomu je potřeba Vašich podpisů k příslušnému textu. Proto Vás v nejbližších dnech (po domluvení termínu) navštíví zástupci SVJ.

V příloze přikládáme již některými majiteli podepsanou a ověřenou kopii originálu Návrhu změny stanov.

Detailnější informace najdete zde (stačí kliknout) 

Za členy Výboru a Kontrolní komise SVJ Jeremenkova 1171

Ivana Hrazdilová a Martin Lukáš

 


VÝZVA VŠEM NEPLATIČÚM

VÝZVA VŠEM NEPLATIČÚM - doplacení dlužných částek za služby 2009 včetně minulých období (2008, popř.2007 a 2006)

V období 30.6.6.7.2010 jste obdrželi prostředníctvím správcovské firmy MOJA nebo portálu jeremenkova102.cz do svých poštovních i datových schránek vyúčtování služeb. Ti z vás, kteří měli ve vyúčtování nedoplatek byli vyzváni nejdéle do 20.7.2010 zaplatit dlužnou částku na účet SVJ č. 1161106070/5500 s variabilním symbolem čísla bytu.

Vyzýváme tedy ty z vás, kteří takto neučinili, aby v prodlouženém termínu do 6.8.2010 uhradili veškeré své nedoplatky.

 

Pokud tak neučiníte do uvedeného data, budete dne 10.8.2010 předáni advokátní kanceláři k zahájení právního vymáhání. Náklady spojené s právním vymáháním budou účtovány samozřejmě k tíži každého dlužníka a jen připomínáme, že dlužná částka je úročena ve výši 0,25% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

Výbor a Kontrolní komise SVJ Jeremenkova


Pronájem garážového stání

PRONAJME SE GARÁŽOVÉ STÁNÍ

V REZIDENCI JEREMENKOVA 1171 ZA KČ 1300,- MĚSÍČNĚ

TEL. 606 475 025

 


Vyúčtování záloh služeb 2009 přístupné přes portál (datovou schránku)

Od 4.7.2010 je dostupné vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu/nebytového prostoru za rok  2009 přes portál. To znamená, že ve vaší portálové datové schránce je umístěn soubor ve formátu PDF, který obsahuje informace o typech služeb, způsobu jejich rozúčtování, období, celkové náklady a náklady na byt/nebyt včetně informace o tom, kolik jste zaplatil/a za 2009 celkem a kolik z toho bylo uloženo do fondu oprav. Zároveň je zde uveden váš PŘEPLATEK (+) / NEODPLATEK (-) s pokyny pro jeho vrácení nebo doplacení.

(Dokumenty Přehled plateb služeb spojených s užíváním bytu/nebytu a FPS Vyúčtování služeb spojených s bydlením, které jste obdrželi 30.6.2010 do svých schránek vhozením společně s vyúčtováním nejsou zatím přístupné ve vašich datových schránkách.)

Do své datové schránky vstoupíte zadáním svého uživatelského jména a hesla. Po úspěšném přihlášení klikněte v menu po levé straně na položku MOJE DOKUMENTY, po pravé straně se zobrazí červená položka Vyúčtování 2009. Klikněte na ní a otevře se vám soubor v programu Acrobat Reader. (Pokud nemáte tento program nainstalován, na úvodní stránce portálu v levo skoro úplně dole je ikona pro jeho instalaci, nainstalujte si jej.)

Vyúčtování si můžete uložit k sobě na počítač, vytisknout. Kdykoliv se k tomuto souboru můžete vrátit do své datové schránky, soubor zde je uložen až do příštího vyúčtování.

V případě dotazů souvisejících s přihlášením do datové schránky, otevřením vyúčtování a pod. se obracejte na webadmin@jeremenkova102.cz .

V případě dotazů souvisejících s obsahem vyúčtování se obracejte na vyborsvj@jeremenkova102.cz nebo mojaservis@mojaservis.cz .

 

 


Pronájem garážového stání

Nabízím k pronájmu garážové stání v objektu Jeremenkova 102,  kontakt  na  e-mail marie_zajickova@cmss.cz

Návod k ovládání Knihy návštěv

Dnes 23.6.2010 byl v sekci "Veřejné dokumenty" v kategorii "Návody na ovládání portálu" uveřejněn stručný a přehledný návod na ovládání Knihy návštěv portálu Jeremenkova102.cz .

Odkazy na manuál jsou tyto:

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/navody-na-ovladani-portalu.xhtml

http://www.jeremenkova102.cz/dokumenty/13-navod-kniha-navstev.pdf

Návody na LiveChat a Diskusní fórum budou připraveny v průběhu léta.


Prohlížení portálu i v mobilních zařízeních

Portál je možné také prohlížet na mobilních zařízeních (např. mobily, PDA, komunikátory apod.). To umožňuje nově zavedená technologie v "pozadí" portálu. Vyzkoušejte si to na svých mobilních zařízeních, která mají přístup (tarif) na internet. Ti z vás, co mají na mobilních zařízeních přístup na internet, mají přístup k průběžně uveřejňovaných informacích ať se nachází kdekoliv (mimo pracoviště, byt - na cestách).

V dalším kroku rozšířování dostupnosti uveřejňovaných se bude zvažovat zasílání SMS pro registrované vlastníky.

 


Facebooku - SVJ Jeremenkova

Společenství Jeremenkova je také v sociální síti Facebook, stačí kliknout na odkaz s logem Facebook umístěným pod přihlašovacím formulářem a budete přesměrování na úvodní stránku našeho společenství na Facebook. Profil se bude postupně rozrůstat. Nyní tam najdete pouze základní informace.


Mobilni novinka

ZADANO Z MOBILU - test

Vyúčtování služeb za rok 2009

V průběhu měsíce června budou každému vlastníkovi do jeho datové schránky uloženy dokumenty vyúčtování služeb za rok 2009. Budete na to upozorněni krátkým emailem. Vyúčtování bude ve formátu PDF. 

Pronájem garážového stání

Od 5.7.2010 pronajmeme garážové stání č. 79 v podzemních garážích v objektu Jeremenkova 102,
cena 1.500,- Kč/měsíc. Kontakt: Andrea Kublová, tel: 603 415 587.

Rozesílání aktualit

Toto je cvičná aktualita k otestování nové funkčnosti portálu.

Hromadná e-adresa pro obesílání vlastníků

Od dnešního dne, 18.5.2010, je možné obesílat všechny na portálu registrované vlastníky pomocí emailové adresy pro hromadné obesílání. Přesné znění adresy se zobrazí až po přihlášení se k portálu. To znamená, že je viditelné pouze registrovaným vlastníkům (nikoliv uživatelům bytů, návštěvníkům našeho portálu, apod.). Toto opatření je čistě z bezpečnostních důvodů.

Tuto hromadnou adresu může využít každý registrovaný uživatel portálu (vlastník bytu či nebytového prostoru) pro rychlé seznámení všech ostatních s poruchou v domě, zastavením dodávky elektřiny, vody a tepla, pro rychlý dotaz na ostatní, pro zjištění a sdílení informací týkajících se chodu nemovitosti, nabídnutí nepotřebného nábytku, knih, volného parkovacího stání na víkend nebo určité dny, oznámení o nevhodně zaparkovaném autu, odstaveném jízdním kolu, oznámení o vloupání - upozornění na bezpečnostní incident (vloupání, podezřelé osoby v objektu, apod.), náměty na vylepsšení chodu a provozu nemovitosti, uveřejnění zájímavých kulturních akcí v blízkosti nemovitosti a další témata.

Po odeslání sdělení na tuto hromadnou adresu, je každému registrovanému vlastníkovi zaslán email na emailovou adresu, kterou má uvedenu ve svém portálovém profilu. Pro změnu emailu ve svém profilu prosím kontaktujte webadmin@jeremenkova102.cz .


Mapa portálu - jednoduchá navigace

Pro všechny uživatele portálu byla dne 10.5.2010 spuštěna další funkce zvyšující komfort v obládání portálu. Je to tzv. MAPA STRÁNEK. Najdete ji v menu ve spodní části. Po kliknutí na tuto položku se zobrazí přehled všech stránek, ze kterých se portál skládá, všechny aktuality a další důležité informace.

Po kliknutí na položku se zobrazí obsah položky. Vyzkoušejte si to.


Evidence přístupů registrovaných uživatelů

Od 10.5.2010 je pro registrované uživatele portálu (vlastníky) spuštěna další služba, které eviduje počet návštěv po přihlášení se. Tato informace je viditelná v pravéh horním rohu po přihlášení se.

Kontakty na servis výtahů

Do sekce Užitečné kontakty byly doplněny základní kontaktní informace na společnost Schindler CZ a.s. zajišťující pro rezidenci Jeremenkova servis výtahů.

Další testování hromadné adresy - pouze se 3mi vlastníky

O víkendu 1.-2.5.2010 se provádí další testování emailové adresy pro hromadné obesílání. Toto testování je zaměřeeno pouze na emaily vlastníků, u kterých bylo podezření na chybu.

Pokud někteří z vlastníků obdrží nevyžádaný testovací email (nebo email, na který nebyli upozorněni předem), prosím oznamte to webadmin@jeremenkova102.cz .


Rozšíření portálu o sekci Informace z Radnice Praha 4

Od 1.května 2010 se na portálu jeremenkova102.cz zobrazují v sekci Informace z Radnice Praha 4 praktické a stručné informace, které jsou vkládány pracovníky Úřadu městské části Praha 4 na webové stránky úřadu. Pomocí zprogramované služby RSS jsou tyto informace přenášeny na náš portál a tam zobrazovány.

Vlastníci tak mají přehled o vybraném dění na Radnici Prahy 4. Stačí jen kliknout na sekci Info z Radnice Praha 4 a dozvíte se více. Vyzkoušejte si to...

Své náměty na rozšíření informací uveřejňovaných na portálu jeremenkova102.cz posílejte na email vyborsvj@jeremenkova102.cz .


Rozšíření portálu o sekci Kultura v Praze

Dnes 30.dubna 2010 byla na portálu jeremenkova102.cz spuštěna nová informační služba umožňující registrovaným uživatelům portálu (vlastníkům) i jakýmkoliv návštěvníkům získat informace o kulturních akcích pořádaných v Praze.

Jsou zde formou služby RSS zobrazovány informace z různých ověřených informačních v oblasti pražské kultury. Najdete zde program pražských kin, divadel, klubů, galerií, kde a kdy se koná jaký konzert, výstava a další zajímavé informace z kultury.

Všechny informace je možné dohledat přes nástroj "Google - vyhledávání" , který je registrovaný a integrovaný na našem portálu po levé straně úplně dole.

Další způsob jak se dostat na informace z oblasti kultury je kliknutí na sekci Kultura v Praze a zobrazí se přehled kulturních zpráv a novinek. Vyzkoušejte si to...

Své náměty na rozšíření informací uveřejňovaných na portálu jeremenkova102.cz posílejte na email vyborsvj@jeremenkova102.cz .


Omluva

Všem registrovaným uživatelům portálu jeremenkova102.cz se omlouváme za opakované zasílání emailů v průběhu testování hromadného obesílání jednotnou emailovou adresou. Na opravě závady poštovního SMTP serveru, který automaticky opakovaně rozesílal testovací email, se pracuje.


Emailová adresa pro hromadné obesílání vlastníků

Dne 23.4.2010 bylo zahájeno testování emailové adresy pro hromadné obesílání všech vlastníků. Přesné znění adresy se uveřejní až po ukončení testování. Tuto adresu bude moci využít každý registrovaný uživatel portálu (vlastník bytu či nebytového prostoru) pro rychlé seznámení všech ostatních s poruchou v domě, zastavení dodávky elektřiny, vody a tepla, pro rychlý dotaz na ostatní, pro zjištění a sdílení informací týkajících se chodu nemovitosti, nabídnutí nepotřebného nábytku, knih, volného parkovacího stání na víkend nebo určité dny, oznámení o vloupání - upozornění na bezpečnostní incident (vloupání, podezřelé osoby v objektu, apod.), náměty na vylepsšení chodu a provozu nemovitosti, uveřejnění zájímavých kulturních akcí v blízkosti nemovitosti a další témata.

Kontakty na bezpečnostní agenturu

Do sekce Užitečné kontakty byly doplněny základní kontaktní informace na bezpečností agenturu zajišťující služby pro rezidenci Jeremenkova.

Diskusní fórum - ukončení testování

Nová funkcionalita Diskusní fórum byla úspěšně otestována a je nyní ji možné používat.


V případě jakých koliv dotazů se obracejte na webadmin@jeremenkova102.cz .

 


Jarní úklid v garážích

Ve dnech 29.-30.5.2010 bude prováděno strojové čištění obou pater garáží. Žádáme všechny vlastníky, aby v uvedených dnech omezili (minimalizovali) parkování svých vozidel v garážích. Pod zaparkovanými vozidly není možné strojově uklidit.

Děkujeme, Výbor a Komise SVJ


Provozní řád garáží a požární řád

Na jednání Výboru a Komise SVJ konané dne 14.4.2010 v kanceláři společnosti MOJA byl předložen do připomínkového řízení návrh Provozního řádu garáží a Požárního řádu. Členové Výboru a Komise dostali za úkol se do příštího jednání k předloženým návrhům písemně vyjádřit.

Jakékoliv náměty na zapracování do Provozního řádu garáží a Požárního řádu, zasílejte na vyborsvj@jeremenkova102.cz .


Diskusní fórum - nová funkcionalita portálu

Ve dnech 17.-18.4.2010 byla uvedena do testovacího režimu funkcionalita - Diskusní Fórum. Pro všechny registrované vlastníky (ti co obdrželi přístupové údaje) je umožněno "diskutovat", zakládat nová témata, moderovat témata, reagovat, vkládat nové příspěvky, apod. Funkce je určena pro registrované pracovníky správce nemovistosti, vlastníky bytových a nebytových prostor v nemovistosti, pro členy Výboru a Komise SVJ. Funkce není přístupná pro neregistrované návštěvníky portálu.

Následující týden bude probíhat její testování.

LiveChat - ukončení testování

Nová funkcionalita LiveChat byla úspěšně otestována a je nyní ji možné používat.

V případě jakých koliv dotazů se obracejte na webadmin@jeremenkova102.cz .


LiveChat - nová funkcionalita portálu Jeremenkova102.cz

Dnes byla uvedena do testovacího režimu funkcionalita - LiveChat. Pro všechny registrované vlastníky (ti co obdrželi přístupové údaje) je umožněno "chatovat", vyměňovat si on-line názory, sledovat jejich historii, vkládat nové příspěvky, apod. Funkce je určena pro registrované pracovníky správce nemovistosti, vlastníky bytových a nebytových prostor v nemovistosti, pro členy Výboru a Komise SVJ. Funkce není přístupná pro neregistrované návštěvníky portálu.

Další připravovanou funckionalitou je Diskusní Fórum s možnostmi stanovovat témata, moderovat diskusi, prohlížet historii příspěvků a jejich vzájemné vazby, autory příspěvků apod. Tato funkcionalita je opět určena pro registrované uživatele portálu (vlastníky a členy SVJ)


Kniha návštěv - ukončení testování

Nová funkcionalita Kniha návštěv byla otestována a je nyní ji možné používat.


Kniha návštěv - nová funkcionalita portálu Jeremenkova102.cz

Pře velikonoce byla zprovozněna jedna z plánovaných funkcionalit webu - Kniha návštěv. Tuto funkci najdete (a) na posledním místě menu (dole), po levé straně, (b) přímo na této adrese http://www.jeremenkova102.cz/kniha-navstev.xhtml nebo (c) po přihlášení se na portál v pravém rohu pod obrázkem Rezidence Jeremenkova.

Ovládání Knihy návštěv je jednoduché a vkládání informací je chráněno proti automatickým nevyžádaným příspěvkům (spammům). V Knize návštěv může kdokoliv, kdo přistoupí na náš portál napsat svůj názor, komentář, příspěvek k našim web stránkám, k aktuálním projednávaným tématům, napsat stížnost, reklamaci, apod. Jednotlivé příspěvky v této Knize návštěv budou řazeny v pořadí jak budou zapisovány. Ke každému příspěvku může být napsána odpověď, reakce, další komentář, apod.

Kniha návštěv je po celý duben v testovacím režimu, proto prosím si ji vyzkoušejte a o výsledku testů prosím informujte na webadmin@jeremenkova102.cz .

Další plánovanou a v brzké době uvolněnou funkcionalitou je "live chat" a "diskusní fórum" (určeno pro registrované uživatele portálu - vlastníky bytových a nebytových prostor v nemovitosti).


Veselé velikonoce přeje Výbor a Komise SV Jeremenkova


Důsledek neodečtení stavů energií a vody

Těm vlastníkům bytů a nebytových prostor, kteří neumožnili z časových, technických nebo jiných důvodů pracovníkům společnosti FPS s.r.o. Praha (odečítačům) provést odečet stavů energií a vody z měřidel umístěných v bytových a nebytových prostorách (včetně výměny "trubiček" na radiátorech), bude vyúčtování energií a vody provedeno přepočtem spotřeby energií a vody z minulého období a určeným koeficientem (nikoliv podle skutečné spotřeby).

Informace o společnosti provádějící odečty najdete na www.fps-praha.cz .Příprava vyúčtování služeb za rok 2009

Příprava vyúčtování služeb za rok 2009 bude probíhat tak jako v minulých letech až na jednu vyjímku. Tím je způsob doručení. Doručení bude probíhat dvojím způsobem: (a) do běžných schránek, (b) do datových schránek na našem portálu. Prosím vemte toto na vědomí a překontrolujte si svoje přístupové údaje, které vám byly předány na přelomu léta a podzimu 2009.

Využívání kontaktních emailů SVJ


Pokud máte jakýkoliv požadavek, sdělení, námět, informaci popř. stížnost týkající se společných prostor v nemovitosti, jejího okolí (předzahrádky) nebo se potřebujete poradit jak postupovat v některých věcech týkající se vašeho bytu, garážového stání v nemovistosti, pak využijte emailové adresy: info@jeremenkova102.cz a vyborsvj@jeremenkova102.cz

Všem, kteří je využijete rádi, odpovíme. 

Těm, kteří je využívají nebo již využili, děkujeme.

Členové Výboru a Kontrolní komise SVJ.


Schůze Výboru a Kontrolní komise SVJ

Dne 23.2.2010 se uskutečnilo jednání Výboru a Kontrolní komise SVJ v sídle správcovké firmy MOJA Servis. Na programu jednání byly body týkající se udržování pořádku ve společných prostorách včetně uzamykání dveří mezi výtahy a garážemi, možnosti zabezpečení společných prostor a udržování pořádku v okolí nemovitosti. Zápis z jenání je k dispozici u správcovské firmy MOJA Servis.

Příprava parkovacího řádu garáží


Výbor SVJ a Kontrolní komise se začala na množící se stížnosti věnovat přípravě "parkovacího řádu a způsobu využití obou pater garáží". Pokud máte k tomuto náměty, zasílejte je na emailovou adresu vyborsvj@jeremenkova102.cz .


Úklid v garážích

V sobotu 23.1.2010 proběhne v obou patrech garáží úklid auty navozeného, rozbředlého a zmrnutého sněhu včetně případných kaluží speciální vysávací technikou. Prosím pokuste se neparkovat v sobotu v garážích.Veselé vánoce, PF 2010

Veselé vánoce, PF 2010

Členové Výboru a Kontrolní komise Společenství vlastníků Jeremenkova 1171 přeje všem vlastníkům a uživatelům bytů Rezidence Jeremenkova i jejich rodinným příslušníkům Veselé vánoce, rodinnou pohodu a do Nového roku 2010 hodně zdraví, pohody, spokojenosti a ochoty se podílet na konstruktivním řešení společných věcí.


Pozvánka a program shromáždění SVJ dne 26.11.2009 od 18hod, hotel OAZA

Pozvánka

 

NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKÚ JEDNOTEK DOMU JEREMENKOVA 1171

 

které se bude konat ve čtvrtek  26. listopadu 2009 v 18:00 hodin

v zasedací místnosti hotelu Oáza, Jeremenkova 106, Praha 4.

Prosíme vlastníky bytových i nebytových jednotek, aby se shromáždění osobně zúčastnili, nebo zplnomocnili svého zástupce.

Vážení spoluvlastníci, v případě neusnášeníschopnosti tohoto, již potřetí svolávaného shromáždění v roce 2009, hrozí reálně společenství v současné době nefunkčnost. V tomto případě bude svoláno náhradní shromáždění, které rozhodne o neprojednaných záležitostech bez ohledu na počet přítomných vlastníků a přijme veškerá nutná opatření.

Porušováním povinnosti účastnit se na shromáždění minimálně 1x v roce, která vyplývá z povinnosti starat se o svůj majetek a fungování spoluvlastnictví k objektu, může dojít k paralyzování chodu celého společenství . Za tuto situaci ručí vlastníci vlastními nemovitostmi.

Vzhledem k důležitosti tohoto shromáždění a náročné přípravě podkladů Vás žádáme o potvrzení Vaší účasti, příp. sdělení omluvy, nejlépe e-mailem (vyborsvj@jeremenkova102.cz; mojaservis@mojaservis.cz),

a to nejpozději do 19. 11. 2009.

Své připomínky a náměty k projednání můžete zasílat e-mailem (vyborsvj@jeremenkova102.cz; mojaservis@mojaservis.cz) či do poštovní schránky (MOJA servis) nejpozději do 19. 11. 2009.

Podrobnosti a aktuality k tomuto shromáždění najdete na www.jeremenkova102.cz

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi

 

 

 

 

PODROBNÝ PROGRAM

Shromáždění vlastníků jednotek Jeremenkova 1171

 

dne 26. listopadu 2009 konaného v hotelu Oaza Praha 4 v 18.00. hod.

 

 1. Změna stanov v oblasti usnášeníschopnosti
 1. Personální změny v členství ve výboru SVJ a kontrolní komise

Volba členů výboru, kontrolní komise a jejich náhradníků

 1. Informace o hospodaření nemovitosti za rok 2007, 2008

Správce připravil přehled reálných nákladů na služby a fond oprav pro objekt na základě vyúčtování služeb objektu za rok 2007, 2008 se zohledněním položkových nákladů na jednotlivé bytové jednotky.

           

4.  Účetní uzávěrka za r. 2007, 2008

Předložení účetní uzávěrky za rok 2007, 2008 vypracované správou nemovitosti MOJA servis a její schválení.

 1. Podpis souhlasu se zpracováním osobních údajů k přístupu na webové stránky www. Jeremenkova102. cz
 2. Rozhodnutí o výši zálohových plateb a odvodů do fondu oprav na další období
 3. Různé

-          parkovací řád v prostoru garáží

-          upozornění na konec reklamační lhůty k 31. 12. 2009

-          umístění reklam na nemovitosti

-          možnosti využití opencard http://www.opencard.cz/

 

Vážení spoluvlastníci, v případě neusnášeníschopnosti tohoto, již potřetí svolávaného shromáždění v roce 2009, hrozí reálně společenství v současné době nefunkčnost. V tomto případě bude svoláno náhradní shromáždění, které rozhodne o neprojednaných záležitostech bez ohledu na počet přítomných vlastníků a přijme veškerá nutná opatření.

Porušováním povinnosti účastnit se na shromáždění minimálně 1x v roce, která vyplývá z povinnosti starat se o svůj majetek a fungování spoluvlastnictví k objektu, může dojít k paralyzování chodu celého společenství . Za tuto situaci ručí vlastníci vlastními nemovitostmi.

Navrhované body zpracoval: Ing. Stanislav Vaidiš, MOJA servis správa nemovitostí, výbor SVJ Jeremenkova 102.

 

Výbor vlastníků  a správa nemovitosti


Už jste viděli fotografie ze shromáždění SVJ v restauraci Na Pekařce???

Ti z vás, kteří osobně nepřišli na shromáždění SVJ do prostor zahradní restaurace Na Pekařce, si mohou prohlédnout část fotografií kliknutím na tento odkaz: http://www.riverband.cz/galerie/70-praha-na-pekarce/nahledy/ 

Pokud někdo z vás má ve svém fotoaparátu fotografie, které by rád uveřejnil i pro ostatní, prosím pošlete je správci portálu webadmin@jeremenkova102.cz . Předem děkujeme.


Připravuje se

Na základě námětů některých z vás na rozšíření webových stránek SVJ Jeremenkova o možnost diskutování na různá témata (chatování), uveřejňování příspěvků apod. se nyní připravuje funkcionalita, která tyto vlastnosti bude vám, registrovaným uživatelům webu (vlastníkům), umožňovat. Zprovoznění této funkcionality se bude provádět postupně v průběhu měsíce října. O postupu zprovozňování budete informováni v této sekci "Aktuality" nebo emailem do vašich emailových schránek.


Poprázdninové shromáždění vlastníků - restaurace Na Pekařce (občerstvení, hudba, tanec)

Pozvánka

Na PoPRÁZDNINOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKÚ JEDNOTEK

domu Jeremenkova 1171,

které se koná v pátek, 11.9.2009 od 18:00 hodin

v prostorách restaurace NA PEKAŘCE, Pod Pekařkou 46 (směrem k České televizi).

Program shromáždění:

Schválení účetní uzávěrky, personálních změn

Změna stanov v oblasti usnášeníschopnosti

 Podpis souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhrnná zpráva o reklamacích

 Zahájení provozu webového portálu www.jeremenkova102.cz (jak se přihlásit)

 Zahradnické práce a úpravy okolí Rezidence (zeleň před a za, branka)

 Různé

Od 19hodin k poslechu i tanci hraje skupina RiverBand Plzeň, občerstvení zdarma pro vlastníky a jejich děti 

 

 

Každý vlastník obdrží při registraci poukázku na konzumaci ve výši 200,-Kč z jídelního lístku. Další osoby doprovázející vlastníka/y (partner/ka, děti) obdrží další jednu poukázku pro celý doprovod. 

Své připomínky a náměty k projednání můžete zasílat e-mailem vyborsvj@jeremenkova102.cz nejpozději do 7.9.2009.

Skupina RiverBand při svém vystoupení pokřtí své CD Proti proudu (času), více informací na www.riverband.cz 

Plánovaný konec shromáždění ve 22hod.     

AKCE VHODNÁ I PRO RODIČE S DĚTMI, DĚTI VEMTE SEBOU


Vzor plné moci k zastupování na shromážděních SVJ

V sekci Veřejné dokumenty je uložen vzor plné moci určené pro vlastníka, který se nemůže dostavit na svolané shromáždění, ale chce, aby bylo za něj hlasováno. Vzor si stačí "ztáhnout" k sobě do počítače, domluvit se s někým z Výboru nebo komise SVJ a takto domluveného vlastníka / člena Výboru/komise zplnomocnit a předat mu plnou moc osobně.


Další užitečná funkce - odebírání NOVINEK z tématicky příbuzných serverů

Od 3.9.2009 byla spuštěna další užitečná funkce, která umožňuje odebírat z aktuality/novinky z tématicky příbuzných serverů. Podívejte se do sekce NOVINKY Z TISKU . Najdete tam pár užitečných odkazů, které se průběžně aktualizují podle toho jak jejich poskytovatelů uveřejňují novinky na svých webových stránkách.

Pokud znáte nějaké zajímavé webové stránky umožňující odebírání aktualit/novinek (tzv. RSS kanály), podělte se o to, zašlete email na vyborsvj@jeremenkova102.cz nebo webadmin@jeremenkova102.cz.


Přístupové kódy rozeslány

Dne 1.9.2009 bylo ukončeno rozesílání přístupových kódů do datových schránek pro vlastníky SVJ, kteří uvedli svoji emailovou adresu. Žádáme všechny vlastníky, aby postupovali podle návodu, který je popsán v dopise obsahujícím přístupové kódy. Důležité je, aby každý vlastník vyjádřil souhlas se zpracováním osobních údajů do 9.9.2009. Na plánovaném shromáždění bude každému vlastníkovi předložen tento vytištěný souhlas k podpisu.


Přístupové kódy jsou připraveny k rozeslání

Pro všechny vlastníky (i uživatele bytu/nebytového prostoru), kteří nahlásili na posledním shromáždění emailové adresy, jsou připraveny dopisy s uživatelským jménem a úvodním uživatelským heslem. Rozeslání dopisů emailem je plánováno na dny 31.8. a 1.9.2009. Děkujeme za pochopení.

Poprázdninové shromáždění vlastníků - restaurace Na Pekařce (občerstvení, hudba, tanec)

Pozvánka

Na PoPRÁZDNINOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKÚ JEDNOTEK

domu Jeremenkova 1171,

 

 

které se koná v pátek, 11.9.2009 od 18:00 hodin

v prostorách restaurace NA PEKAŘCE, Pod Pekařkou 46 (směrem k České televizi).

Program shromáždění:

Schválení účetní uzávěrky, personálních změn

Podpis souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhrnná zpráva o reklamacích

Zahájení provozu webového portálu www.jeremenkova102.cz (jak se přihlásit)

Zahradnické práce a úpravy okolí Rezidence (zeleň před a za, branka)

Různé

Od 19hodin k poslechu i tanci hraje skupina RiverBand Plzeň, občerstvení zdarma pro vlastníky a jejich děti

Své připomínky a náměty k projednání můžete zasílat e-mailem vyborsvj@jeremenkova102.cz nejpozději do 7.9.2009.

Každý vlastník obdrží při registraci poukázku na konzumaci ve výši 200,-Kč z jídelního lístku. Další osoby doprovázející vlastníka (partner/ka, děti) obdrží další jednu poukázku pro celý doprovod.

Skupina RiverBand při svém vystoupení pokřtí své CD Proti proudu (času), více informací na www.riverband.cz 

Plánovaný konec shromáždění ve 22hod.     

AKCE VHODNÁ I PRO RODIČE S DĚTMI, DĚTI VEMTE SEBOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příprava rozesílání přístupových kódů na web

Ve dnech 25.-28.8.2009 probíhá příprava na rozeslání úvodních přístupových kódů jednotlivých vlastníků do datových schránek www.jeremenkova102.cz. Následně bude všem vlastníkům, kteří sdělili svoji emailovou adresu na posledním shromáždění, zaslán elektronicky dopis s těmito kódy. SLEDUJTE PROTO TYTO AKTUALITY nebo SVOJE EMAILOVÉ SCHRÁNKY.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - nová funkce web

Pro vlastníky (uživatele webu) je připravena nová funkcionalita, která jim ulehčí při poskytování souhlasu se zpracováním osobních údajů při prvním přihlášení se na web a své datové schránky. Po vyplnění všech potřebných osobních údajů a vyjádření souhlasu se zpracováním formou zaškrtnutí políčka "Souhlasím" se automaticky vytvoří text souhlasu, který se zašle administrátorovi webu. Ten se následně postará o další nutné kroky. Při nejbližší příležitosti bude vlastníkovi tento vytištěný souhlas předložen k podpisu ve dvou vyhotoveních.


Listy vlastnictví získáte i na CzechPoint (pouze celé, nikoliv na jméno)

Potřebujete-li pro banku, u které máte hypotéku na byt v Rezidenci Jeremenkova, nebo pro jiné finanční instituce či orgány veřejné správy doložit list vlastnictví na byt/byty, podíl/y na parkovacích stáních či na zastavěných pozemcích, pak můžete navštívit jakékoliv kontaktní místo veřejné správy (KMVS) označené samolepkou CzechPoint (blíže http://www.czechpoint.cz/web/index.php). Nejbližší zřejmě je na pobočce České pošty Na strži, Praha 4.

Výpis z Registru nemovitostí je však zpoplatněn, poplatek je 150Kč za A4 stranu. Co však dělat potřebujete-li výpis / List vlastnictví k podílu na garážových stáních a nechcete nebo nepotřebujete dokládat i podíly i dolších spolupodílníků. Jinými slovy, co dělat v případě kdy potřebujete výpis z Registru nemovitostí na jméno/příjmení. Tedy výpis, ve kterém budou k vašemu jménu/příjmení uvedeny všechny nemovitosti v daném katastrálním území (tzn. byt/y, podíl/y na parkovacích stáních či pozemzích). tento tzv. výpis na jméno vám však na Czech Pointech nevystaví. Rada je jednoduchá: zajděte si na Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 8 - Kobylisy (http://www.cuzk.cz/). pracoviště tohoto úřadu jsou oprávněná vystavovat výpisy Listu vlastnictví na jména.

Zajdete-li tam, značně tím ušetříte. Některé výpisy Listu vlastnictví s podíly jednotlivých podílníků jsou totiž na několika stránkách (10 - 15).

Vyhotovením výpisu na jméno/příjmení značně ušetříte i když budete muset až do Kobylis.

 


Založení vlastníků bytů jako uživatelů portálu Jeremenkova102.cz

Ve dnech 31.7.-2.8.2009 byli založeni jednotliví majitelé bytů (osoby i firmy) jako uživatelé portálu Jeremenkova102.cz. Jednotlivá uživatelská jména včetně kontaktních údajů byla zaevidována podle informací projednaných na posledním shromáždění SVJ v hotelu OÁZA.

V nejbližších dnech obdrží jednotliví majitelé bytů přístupové informace. 


Odkaz na program Acrobat Readed - PDF

Nemáte na svém počítači program pro čtení PDF souborů? Pak si ho můžete ztáhnout z odkazu "PDF soubory", který je nově k dispozici pod kontakty na Správce objektu.


Program shormáždění SVJ, 18.6.2009

 

 

PODROBNÝ PROGRAM

 

Shromáždění vlastníků jednotek Jeremenkova 1171

dne 18. června 2009 konaného v hotelu Oaza Praha 4 v 18.00. hod.

 

1 . Účetní uzávěrka za r. 2007, 2008

Předložení účetní uzávěrky za rok 2007, 2008 vypracované správou nemovitosti MOJA servis.

 

Návrh hlasování:

 

Schválení účetní uzávěrky za rok 2007, 2008.

 

 1. Informace o hospodaření nemovitosti za rok 2007, 2008

   

Správce připravil přehled reálných nákladů na služby a fond oprav pro objekt na základě vyúčtování služeb objektu za rok 2007, 2008 se zohledněním položkových nákladů na jednotlivé bytové jednotky. Správce objektu navrhuje, aby zálohové platby do fondu oprav zůstaly v původní výši.

 

Návrh hlasování:

 

Ponechání stávajícího předpisu zálohových plateb a plateb do fondu oprav nemovitosti pro rok 2009 v návaznosti na vyúčtování roku 2008.

 

 1. Reklamace nemovitosti

   

Správa nemovitostí spolu s Mgr. Odrobinou seznámí spoluvlastníky s aktuálním stavem řešení reklamací nemovitosti a s výsledky dosavadních jednání o odstranění těchto závad. Rovněž tak Mgr. Odrobina seznámí s uplatněním finančních nároků SVJ vůči dlužníkům prostřednictvím právního zástupce.

 

 1. Personální změny v členství ve výboru SVJ

   

Stávající předseda výboru  SVJ pan Částka informuje přítomné, že odstupuje ze své funkce. Výbor navrhuje jako nového člena výboru SVJ pana Lukáše a Galyáše. Pan Lukáš jako stávající předseda revizní komise SVJ navrhuje za nového člena revizní komise pana Vaverku. Pan Částka odstoupil jako předseda výboru SVJ písemnou žádostí a hlasováním na jednání výboru SVJ dne 4. 3.2009 byla zvolena paní Hrazdilová jako nová předsedkyně výboru SVJ a místopředsedou  byl zvolen pan Lukáš.

 

Návrh hlasování:

 

Volba nového člena výboru SVJ pana Lukáše a Galyáše. Volba nového člena revizní komise pana Vaverku.

 

 1. Různé

-          problematika dopravního systému v garážích

-          seznámení s aktualizací webových stránek Jeremenkova

 

Navrhované body zpracoval: Ing. Stanislav Vaidiš MOJA servis správa nemovitostí

 


Pozvánka na shromáďění SVJ, 18.6.2009

Pozvánka

 

na shromáždění vlastníků jednotek domu Jeremenkova 1171,

 

které se bude konat ve čtvrtek  18. června 2009 v 18:00 hodin

 

v zasedací místnosti hotelu Oáza, Jeremenkova 106, Praha 4.

 

Prosíme vlastníky bytových i nebytových jednotek, aby se shromáždění osobně zúčastnili, nebo zplnomocnili svého zástupce.

 

Vzhledem k důležitosti tohoto shromáždění a náročné přípravě podkladů Vás žádáme

 

o potvrzení Vaší účasti, příp. sdělení omluvy, nejlépe e-mailem (jeremenkova102@seznam.cz; mojaservis@mojaservis.cz),

 

a to nejpozději do 10. 6. 2009.

 

Čím více se nás sejde, tím lépe a rychleji budeme schopni řešit naše společné problémy.

 

Své připomínky a náměty k projednání můžete zasílat e-mailem (jeremenkova102@seznam.cz; mojaservis@mojaservis.cz) či do poštovní schránky (Společenství; MOJA servis)

 

 

nejpozději do 10. 6. 2009.

 

 

Podrobnosti a aktuality k tomuto shromáždění najdete na www.jeremenkova102.cz

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi, Výbor vlastníků  a správa nemovitosti

 

 


Modernizovaný web je opět na www.jeremenkova102.cz

Dnes byl spuštěn modernizovaný web Sdružení vlastníků jednotek Rezidence Jeremenkova. Najdete jej na www.jeremenkova102.cz .

Vyhledávání Google

Byla doplněna fukcnionalita vyhledávání v obsahu web stránek - funkcionalita Google. Momentálně probíhá indexace portálem Google, vzhledem k tomu, že náš web má nízkou prioritu, je spouštění indexace odloženo na vhodný okamžik.

Zároveň se připravuje nová fukcionalita "e-datových schránek". Každému vlastníkovi bytu v nemovitosti bude přidělena "e-datová schránka". Vstupovat do schránky bude oprávněn pouze majitel nemovitosti na základě svého uživatelského jména a hesla.


Ukončení testování

Dnes bylo ukončeno testování pravidel přeposílání emailů členům Výboru SVJ a Komise. Připravuje se zprovoznění funkce vyhledávání v obsahu webových stránek.

Testování pravidel emailů

Pravidla distribuce emailů z emailových schránek info@jeremenkova102.cz, webadmin@jeremenkova102.cz a vyborsvj@jeremenkova102.cz se začaly testovat.


Připravují se pravidla emailů

Výbor SVJ Jeremenkova 102 a Kontrolní komise připravuje pravidla pro komunikaci vlastníků bytů v Rezidenci Jeremenkova přes webové stránky a následující emailové adresy webadmin@jeremenkova102.cz a info@jeremenkova102.cz


Nový web

Dnes byl spuštěn "nový" web jeremenkova102.cz ve strém kabátě. Jeho novost spočívá v tom, že je doména parkována u efektivnějšího poskytovatele služeb a v pozadí webu je uživatelsky přívětivý redakční systém, který umožní členům SVJ vkládat jednoduše aktuality, důležité informace a efektivněji reagovat na emailové dotazy. Nový redakční systém umožní i pracovníkům správcovské firmy MOJA využívat speciální sekce určené výhradně a jmenovitě každému vlastníkovi bytu v Rezidenci Jeremenkova (tzv. e-datové schránky).

 


Novinky z tisku:

Tripartita se nedohodla na růstu minimální mzdy pro příští rok   Více...

Sněmovna schválila úpravy vzniku společenstev vlastníků   Více...

6. – 7.12.2017 Cheb, Konzultační den API, CzechInvest a   Více...

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: TRADIČNÍ PARTNER NGO   Více...

IROP - kontakt   Více...